Årstal – 1940

Januar

Den 1. januar: Dansk statsminister Staunings nytårstale i radioen, appel til det danske folk om sammenhold igennem alle vanskeligheder.

Den 5. januar: Oliver Stanley afløser Hore Belisha som engelsk krigsminister

Den 11. januar: Svenske statsbudget fremlægges, en milliard til forsvaret af Sverige

Den 19. januar: Det danske parlament Folketinget vedtager enstemmig at Danmark er neutralt, i krigen mellem Frankrig og Storbritanen imod Tyskland

Den 22. januar: På grund af isvinter etablerede dansk postvæsen flyveruter over Storebælt

Februar

Den 2. februar: Den britiske marinemester Churchil tilkendegiver, at Storbritannien hverken vil eller kan hjælpe Danmark i tilfælde af en invasion

Den 3. februar: Voldsomme tyske angreb på den engelske kyst

Den 5. februar: Storebælt atter isfri, dansk færgefart igen i fuld drift

Den 8. februar: Restaurationslukning og varmerestriktioner indføres i danske byer, grænse indføres på 18 grader som maksimum i stuer med centralvarme, og intet varmt vand

Den 9. februar: alt færgefart i danske farvande indstilles på grund af isvinter

Den 13. februar: Russiske soldater trænger under Vinterkrigen igennem Mannerheim-linjen

Den 17. februar: Tyske damper Altmarkt bliver i norsk søterritorium beskudt af engelsk fly

Den 24. februar: Efter seks måneder opgøres at 29 danske skibe er krigsforliste og 277 sømænd og fiskere fra Danmark havde mistet livet

Marts

Den 2. marts: Den finske by Wiborg sættes i brand på grund af russisk beskydning under vinterkrigen

Den 7. marts: Fredsforhandlinger mellem Finland og Rusland indledes

Den 18. marts: Hitler og Mussolini mødes i Brenner-passet

Den 20. marts: Reynaud afløser Daladier som fransk ministerpræsident

23. marts: dansk henvendelse til de krigsførelse lande om krigen til søs

April

Den 2. april: Handelsaftale mellem Danmark og England underskrives

Den 7. april: England udlægger miner ved den norske kyst

Den 8. april: Norge protesterede mod den engelske mineudlægning i Østersøen

Den 9. april: Danmark og Norge bliver invaderet. Nordmanden Quisling indsættes af tyskerne som norsk regeringsleder i Oslo

Den 10. april: den norske kong Haakon afslår overfor den tyske gesandt Braüer at anerkende en Quisling-regering, kongen udsender et oprør om kamp. Vestmagterne lover Norge hjælp

Den 12. april: Offentlige møder i Danmark forbydes. Britiske tropper besætter Færøerne

Den 13. april: Britisk-tyske kampe ved Narvik i Norge

Den 17. april: Den danske hær og flåde hjemsendes. Der indføres petroleumsmærker i Danmark

Den 21. april: England bomber Aalborg Lufthavn

Den 24. april: Terboven udnævnes til tysk Rigskommissær i Oslo

Den 27. april: Den tyske udenrigsminister Ribbentrop fremlægger “Hvidbog om Norge”

Den 30. april: Engelske tropper trækkes tilbage fra Sydnorge

Maj

Den 1. maj: I Danmark indføres afleveringspligt for brødkornet

Den 10. maj: Tyskland angriber Frankrig, Belgien, Holland og Luxemburg. Churchill udnævnes britisk premierminister. Britiske tropper landsættes på Island som beskyttelse mod en mulig tysk invasion

Den 14. maj: Holland kapituler, den hollandske regering søger eksil i England

Den 15. maj: Sommertid indføres i Danmark

Den 17. maj: Tyskland trækker igennem Maginotlinjen i Frankrig

Den 20. maj: Dansk spiritusforbud ophæves

Den 21. maj: Tyskland meddeler af tyske tropper er nået frem til Kanalkysten mellem England og Europa

Den 23. maj: Tysk arbejdsanvisnings-kontor oprettes i København

Den 25. maj: danske folketing vedtager kriselove, lønregulering, arbejdsfordeling, prisbegrænsninger, udbyttebegrænsning m.m.

Den 29. maj: Flytning af tropper fra Frankrig til England over kanalen fra Dunkerque havnen

Den 31. maj: General Lüdke afløser general Kaupisch som øverstechef for de tyske besættelsestropper i Danmark

Juni

Den 4. juni: Slaget om Dunkerque afgøres til tyskernes fordel

Den 10. juni 1940 – Italien går ind i krigen på Tysklands side – Vore arméer forener sig i et trofast våbenbroderskab (Hitler sender hilsen til Italien)

Den 17. juni: Frankrig overgiver sig. Russiske tropper i Letland og Estland

Den 18. juni: Hitler og Mussolini mødes i München. Churchill erklærer England vil om nødvendigt kæmpe ene

Den 22. juni – Fransk-Tysk våbenhvile indgås

Juli

Juli: Slaget om England

Den 4. juli: Første Alsang stævne afholdes i Danmark, sker i den nordjyske købstad Aalborg

Den 8. Juli: Den danske samlingsregeringen dannes af de fire gamle partier

Den 19. juli: Hitler holder tale i den tyske rigsdag, sender “sidste” fredsappel til England

Den 21. juli: Estland, Letland og Litauen indlemmes i Rusland

August

Den 2. august: I Frankrig dømmes de Gaulle in absentia til døden

Den 6. august: Den Dansk-Tyske Forening stiftes

September

Den 6. September – Kong Carol 2. af Rumænien abdicer til fordel for hans søn Mihai 1.

Den 15. September – rigsdagsvalg i Sverige

Den 22. September – Japan invader Indokina (Thailand), enkelte områder overtages

Oktober

Oktober: Italien invader Grækenland

November

Den 5. November – Dansk folketælling, tæller befolkning til 3,844,312

Den 20. November – Rumænien, Slovakiet og Ungarn melder sig ind i Aksemagterne

December

Vil blive udvidet. Påbegyndt af Krigendagfordag.dk februar 2020, seneste opdatering december 2020