Tidslinje over Danmark under 2. verdenskrig

1939

3. april – Folketingsvalg i Danmark

17. maj – Tyskland tilbyder ikke-angrebspagter til de nordiske og baltiske lande, Danmark, Letland og Estland acceptere tilbudet

23. maj – Ved folkeafstemning, forkastede et nyt forslag til en grundlov

31. maj – Danmark underskriver i Berlin ikke-angrebspagten mellem Danmark og Tyskland

September: Rationering af især benzin og brændstof i Skandinavien, flere restriktioner følger efter krigsudbruddet i Europa

September til april 1940 – 29 danske skibe sænkes udenfor England af miner eller tyske ubåde og flyvemaskiner

4. september – Et britisk RAF-fly smider ved fejl bombe midt i Esbjerg

December til marts 1940indsamlinger til fordel for det krigshærgede Finland under vinterkrigen

1940

Danske statsminister under besættelsen
Thorvald Stauning til 1942
Vilhelm Buhl 1942
Erik Scavenius 1942-1943

19. januar – Folketinget vedtager enstemmig at Danmark er neutralt, i krigen mellem Frankrig og Storbritanen imod Tyskland.

2. februar – Den britiske marinemester Churchil tilkendegiver, at Storbritannien hverken vil eller kan hjælpe Danmark i tilfælde af en invasion

Marts – Sogne-, kommunal- og amtrådsvalg

9. April – Tyskland invadere Danmark og Norge, Island besættes af Storbritannien

12. april – Britiske tropper besætter Færøerne.

13. april – Alt saboterende eller nedbrydende virksomhed imod besættelsen, lægges under statsadvokaten for “Særlig anliggender”. Det danske retsvæsen tvinges til at arbejde for tyske interesser, men retssager imod danskere i den henseende forbliver hos danske domstole

23. april – DSB Storebæltsfærgen Christian IX synkede

10. maj – Britiske tropper landsættes på Island som beskyttelse mod en mulig tysk invasion

13. juni – Tyske arbejdsanvisningskontore åbner i en række større byer kontore (Læs mere)

15. juni – Alle møder til markerings af genforeningen 1920 forbydes (læs mere)

30. juni – Uroligheder i Roskilde mellem politi og nazister, efterfølgende en smule politisk uro

4. juli: Første Alsang stævne afholdes i Danmark, i den nordjyske købstad Aalborg

8. Juli – Ny samlingsregering dannes af de fire gamle partier. E. Scavenius bliver udenrigsminister efter P. Munch. Se også dagsinlæg.

26. september – Christian d. 10 fylder 70 år. Nationale demonstrationer og festligheder

Oktober – Christmas Møller forlader regeringen, sker efter pres fra besættelsesmagten

1941

18. maj – Medlemmerne af Churchill-klubben anholdes

22. Juni – Kommunisterne arresteres af politiet efter Tysklands invasion af Rusland

6. juli – Legitimationskort indføres i sikkerhedszone i Jylland

20. August – Danmarks Kommunistiske Parti (forkortet DKP) forbydes af Folketinget

Efteråret: den organiserede modstandsbevægelse opstår, de første illegale blade udkommer

25. november – demonstration i København mod Danmarks tilslutning til Antikominternpagten

28. December – de første britiske SOE agenter nedkastes med faldskærm over Danmark

1942

Foråret – første sabotage handlinger begynder

Maj – Statsminister Stauning dør, efterfølges af Vilhelm Buhl. De danske udsendelser fra BBC begynder

2. september – Statsminister Buhls radiotale imod sabotage

26. september – Første sabotageaktion med sprængstof, udført af Bopa

29. september – Telegramkrisen

November – Statsminister Buhl træder tilbage, efterfølges af Scavenius

November – Werner Best efterfølger von Renthe-Fink som den tyske rigsbefuldmægtig i Danmark

6.-7. November: Første danske jernbanesabotage, udføres af Kopa (senere Bopa) på Sjælland

1943

23. Marts – Folketingsvalg

5. maj – By- og sogne-kommunalvalg

August – Folkestrejke i de fleste større byer. Samarbejdspolitikken bryder sammen efter tysk krav om dødsstraf. 29. august erklærer tyskerne Danmark i undtagelsestilstand

September – Gestapo kommer til Danmark, for at optrævle og modvirke modstandsbevægelsen

16. September – Det ledende organ for modstandsbevægelsen Danmarks Frihedsråd dannes

17. september – Adolf Hitler godkender Werner Best forslag til jødeaktion i Danmark

1.-2. oktober – jødeaktionen indledes af tyske værnemagt, mange jøder flygter til Sverige, tilfangetagende jøder sendes til tyske kz-lejre

December – Hitler beordre at modstandsbevægelsens aktioner besvares med terror

1944

4. januar – Det første clearingsdrab, præst og forfatter Kaj Munk myrdes

27. maj – Legitimationskort for alle danskere indføres

Juni – Sabotage aktion imod Riffelsyndikatet i København. Schalburgtagen begynder, bl.a. bombes Tivoli i København

25. juni – Spærretid indføres i København

26. juni – 5. juli – Folkestrejke i København

August – Frøslevlejren opføres

19. September – Politiet og grænsegendarmerne internes efter tysk anholdelsesaktion

December – Første danske fanger hentes hjem fra tyske kz-lejre

1945

Februar – Tyske flygtninge begynder at ankomme til Danmark

4. Maj – Befrielsesbudskabet bringes over radioen fra BBC, dagen efter er Danmark officielt befriet

30. oktober – Folketingsvalg i Danmark

December – Første dødsdom i retsopgøret

1946

Marts – By- og sogne-kommunalvalg

5. April – Rusland opgiver besættelsen af Bornholm og udstationerede soldater forlader øenLitteraturhenvisninger

Gads leksikon om dansk besættelsestid 1940-1945, af Jens Andersen m. fl. (2002), Gad Forlag

Danmarks-historiens Årstal, red. af Jon Bloch Skipper (2. udgave, 2006), forlaget Aschehoug

Danmark Besat – krig og hverdag 1940-45, af Claus Bundgård Christensen, Joachim Lund, Niels Wium Olesen, Jakob Sørensen (2009), Informations ForlagUdarbejdet løbende af krigendagfordag.dk (c) påbegyndt februar 2020, senest opdateret 10. januar 2020