Om siden

Krigen dag for dag (eller Krigendagfordag.dk) er et projekt som handler om at genfortælle historien om 2. verdenskrig (sep. 1939 – maj 1945) med et lokalhistorisk fokus på Kolding og omegn. Følg med frem til krigens afslutning i 2025 (1945), hvor der vil komme nye indlæg hver uge.

Siden drives på privat initiativ og frivilligt af socialhistorie.dk (Billy Sørensen). Projektet er udløberen af overvejelser om at lave et større socialhistorisk projekt, der over en tidsperiode kunne afdække samt formidle hverdagen og forholdene for mennesker i gamle dage, kombineret med en enorm fascination for kildematerialer og krigshistorien. Kordineret research til projektet startede i 2018, og projektet blev lanceret 1. september 2019.

Der skal lyde en kæmpe tak til Kolding Stadsarkiv for et fantastisk samarbejde, hvor arkivet har stillet kilder, materialer og viden til rådighed, samt for gode sparring, råd og idéer. Også en kæmpe tak til de afdøde modstandsfolk Valdemar Petersen (Valde) og Per Mortensen (Bopa Tom), for deres inspiration til at blive ved med og formidle historien, for besvarelse af utallige spørgsmål, samt for bøger som de forærede til sidens bagmand – selv om I gik bort før krigendagfordag.dk blev lanceret, havde projektet ikke været det samme uden jer. Krigendagfordag.dk håber at kunne bære jeres arv videre. Ligeledes tak til alle andre, som på den ene eller anden måde har bidraget til projektet.

Støt projektet

Hvis du ønsker at støtte projektet krigendagfordag.dk økonomisk eller på andre måder som frivillig, eller har du materialer/kilder, som du ønsker at stille til rådighed, kan du kontakte krigensdagfordag.dk redaktør Billy Sørensen, på mail: mail@billysprojekt.dk

Der eftersøges altid nye kilder, som kan være med til at afdække krigens gang i Kolding og omegnen, som f.eks. gamle billeder (helst med datering), breve, dagbøger, forskellige papirer og andet, som kan fortælle hvad der skete dengang under den anden verdenskrig. Alle indsamlede kildematerialer vil blive videregivet til Kolding Stadsarkiv.

Ophavsret, privatlivspolitik m.m.

Ønsker du at kopiere? Og om ophavsret?
Hvis du ønsker at kopiere et indlæg fra Krigendagfordag.dk, citere fra det, eller måske undersøge om vi har skrevet noget, der ikke helt passer, er du meget velkommen hertil. Husk ved kopiering at angive krigendagfordag.dk som kilde og udgiver.

Krigendagfordag.dk foreslår følgende struktur generelt for kildeangivelser: Indlæggets overskrift/titel, evt. forfatters/forenings/forlags navn, udgiver (krigendagfordag.dk) og link, samt udgivelsesdato.

Copyright? Hver enkelt skribent har immaterielle ophavsrettigheder til vedkommendes egne indlæg, materialer, m.m.. Ved deling af indlæg, afskrifter (dvs. materialer på hjemmesiden), giver skribenter krigendagfordag.dk lov til at tilføje, ændre og slette indlæg eller dele heraf. Andre udefrakommende personer har lov til at kopiere udgivne indlæg, samt tilføje, ændre og slette i kopierne, under betingelse af krigendagfordag.dk nævnes som kilden. Ved undtagelser om ophavsret, vil disse være nævnt med en kommentar i bunden af indlæg/sider.

Er du underviser? Hvis du benytter sidens indlæg og materialer til undervisning, er det til stor glæde for skribentgruppen. Vi håber at lærere sender en mail herom – jeres input bruges til inspiration.

Privatlivspolitik
Der indsamles data om brugernes aktiviteter på siden, dataene omhandler hvor mange besøgende der benytter siden, du kan læse mere på siden for Privatlivspolitik.

Kontakt og presse

Ved pressekontakt anbefaler krigendagfordag.dk at kontakte redaktør Billy Sørensen og/eller arkivar Jacob Krause (se kontakt oplysninger længere nede).

Der besvares ikke henvendelser om enkelt personer, eller om deres roller under 2. verdenskrig, såsom i modstandsbevægelsen, idet der ikke er ressourcer til dette – disse spørgsmål kan evt. rettes til Kolding Stadsarkiv (Se også: Hjælp til søgning). Alle indsamlede kildematerialer vil blive videregivet til Kolding Stadsarkiv.

Skribenter:

Billy Sørensen, skribent, formidler og researcher, ansvarshavende redaktør, mail@billysprojekt.dk. 2019-

Jacob Krause, skribent og researcher, arkivar ved Kolding Stadsarkiv, jackr@kolding.dk, 2019-

Simon Scheiby, skribent, onskedelogin.navn@gmail.com, 2020-


Siden blev senest ændret januar 2021.