1939 – Sygehuset vil være klar til mørklægningen

Sygehuset er gået i gang med at sætte sort papir op for vinduerne, man vil være klar hvis mørklægningen skulle komme. Fra gaden kan man se at sygeplejersker og læger står oppe i vinduerne og gør klar, hvis krigen skulle komme hertil. Der er mange spekulationer og rygter rundt om i byen, hvad mon det hele ender med?

Der har været henvendelse fra de forskellige kvindeorganisationer i byen, der er villig til at stille sig til rådighed, hvis katastrofen skulle komme. Hvis man ønsker at hjælpe han man medlem sig til sygehusets inspektør, der vil senere indkaldes til instruktion om hvilke foranstaltninger der træffes. Dansk Kvindesamfund har besluttet at sig melde sig ind i Luftværnsforeningen.

Byens antikvar boghandlere og marskandisere mærker byens pulterkammer rydning i går. En af marskandiserne, Jensen fra produktionskompagniet, måtte afvise en skuffet mand der håbede at kunne få penge, for en gammel stol uden ryg og kun med tre ben, det er de mest urolige ting folk forsøger at sælge i disse dage. Det forlyder også at kommunens arbejdsmænd i går, først efter 8 timers arbejde, var færdig med rydningen i Rendebanen, nu rykker man snart videre.

Kilde: Kolding Folkeblad, 2. september 1939

1939 – Rundskue-festlighederne og krigen

Det er op til de enkelte restauratører om de vil afholde rundskuefester, ellers afvikles disse som en del af arrangementet. Det øvrige program vil stadigt forløbe som planlagt, Aarhus Tivoli vil stadigt gæste byen på banegårdspladsen i dag og i morgen.

Udvalget for Rundskue i Kolding er blevet enige om at ændre i programmet for byfesten, set i lyset af krigssituationen, asfaltballet på torvet i morgen og Kaj Julians koncert i Marielund er aflyst, den kommende koncert på Akseltorv senere i dag, er ligeledes aflyst.

Kilde: Kolding Folkeblad, 2. september 1939

1939 – Trykket stemning over byen

De første 1000 soldater er netop nu ankommet til Kolding, et hold uniformsklædte soldater har stillet sig klar udenfor banegården ved C. Bergs statue, der gøres klar med trommer og hornblæsere. De mange soldater er det første hold af omkring 2000, der skal iklædes på Staldgården, i disse ekstra ordinære tider, og indgå i beredskabet. Der er sendt indkaldelsesordre ud til 1936 og -37 årgangene, i Kolding vil mange blive indkvarteret privat, i første omgang er det lavet indkvarteringsordninger i Kolding og Bramdrup.

Der er en trykket stemning over byen, snart skal der måske også være mørklægningsøvelse, så man kan forhindre fremmede bombefly i at kunne finde byen hvis krigen kommer. Siden i går er fire luftværnssirener nu placeret, der er omkring 20 mand i gang med at installerer dem. Skulle det ske man ikke er forberedt i tilfælde af mørklægningen varsles, så kan man bruge aviser, i stedet for sort papir, det kan sættes fast til vindueskarmen med tegnestifter.

Kolding kulkompagni  har været med til at lukke for salget tirsdag, onsdag og torsdag, flere steder hamstres store mængder af brændsel, men ifølge folkebladet mærker byens købmænd ikke en hamstring af vare.

1939 – Kolding har fået tildelt 400 gasmasker

Der uddeles masker til det indkaldte mandskab til civil-beskyttelsestjenesten.

Foruden de fire luftværns-sirener, som Kolding har modtaget, er der også kommet en del andet luftværnsmateriel til byen. Politiet har således modtaget 400 gasmasker. Af disse vil de værnepligtige, der er indkaldt til Civil-beskyttelsestjenesten, få hver en. I går mødte 2. Hold på politistationen, og i aften skal 3. og sidste hold stille.

De unge mænd instrueres derefter i brugen af gasmasker m.m. og skal uddannes til henholdsvis brandvæsen, politi, Teknisk Korps og sanitetstjeneste. Det tekniske korps skal kunne reparere vand-, gas-, telefon- og lysledninger m.m. …

Kilde: Uddrag, Jydske Tidende, 1. september 1939.

1939 – Folkebladet: ,,Vi fløjter og ta’r fat!’’

Hurtig og let pulterkammerrydning i Kolding i dag.

En kendt moderne amerikansk komponist har skrevet denne lystige, halvt fanfareagtige melodi for at den skulde finde anvendelse ved den i dag påbegyndte pulterkammerrydning i Kolding.

,,Vi fløjter og ta’r fat’’ lød det muntret og morgenfriskt fra højtalerbilen og de tre-fire store lastbiler, der tog fat på arbejdet med 32 raske mænd under ledelse af kolonnefører og med Rendebanen som udgangspunkt.

For nogle at byens borgere var det nok en noget tidlig reveille, men de behøvede dog ikke at hoppe ud af deres senge for at rydde deres pulterkamre – det havde de fleste gjort aftenen i forvejen, og alt skramlet, som de nu, tvunget af omstændighederne, måtte sige farvel, var stablet op på gårdspladserne og enkelte steder på fortovet.

Det er blevet understreget, at folk skulde tage denne halvvejs tvangsforanstaltning og delvise krænkelse af privatlivet med godt humør. Og det må siges til vores allesammens ros, at vi har taget det med godt humør, ikke uvidende om at beskyttende, der for os selv ligger i, at pulterkamrene er tomme. Er der nogen modvillige – ja, så tager politiet affære.

I vinduerne kunde man se de små børn i deres natdragter – de var ikke vant til at komme så tidligt op, og også de skulde betragte det ejendommelige og uvente sceneri nede på gaden. Utvivlsomt vil det sætte sit præg i deres bevidsthed som noget underligt, at de ikke forstår rækkevidden af.

Og hvad var det, der blev kørt væk? Alt det ældste, for længst kasserede indbo, som man ikke kunnet nænne at skille sig af med, men har stablet op på lofterne og derefter glemt og ikke kigget til. Fra forældrene nedarvede arvestykker, som ved modtagelsen allerede var for forældret i det yngre hjem, men som man af pietetshensyn ikke kunde bære over sit hjerte at kaste i skraldespanden. Lidt kuriøs samlermani lider vi vist også alle af.

Gamle hullede madrasser giver ellers hovedindtrykket ved en sådan pulterkammerrydning. Der var også de gamle trebenede vaskestativer, hvor benene for længst var gået hver sin vej. Der var ligeledes ret nye senge og der var øreklapper til vor barndoms mystiske radioapparater og naturligvis også barnevogne, indviet i længst forsvundne tider af nuværende næringsdrivende i byen. Jo, der var alt mellem himmel og jord. For de enkelte familier måske nok en sum af minder, men for de fleste gælder det, at de alligevel føler en vis lettelse ved – ved sådan et kup – at blive af med alt det, der har tunget deres ordenssans og properhedssans – for også disse er et led i den menneskelige psykologi.

Enkelte steder var der ikke noget at hente. Disse adresser blev skrevet op, og senere kommer der her brand- og politieftersyn for at se, om der virkelig ikke er noget på lofterne på disse steder. Det første sted var Sct. Jørgensgade Nr. 7, den helt ny af kommunen præmierede bygning. Her havde beboerne endnu ikke nået at samle sig ragelse sammen på loftkamrene.

Men også der, hvor der har været noget at hente, vil der senere komme et uanmeldt politi- og brandeftersyn, for at myndighederne kan være helt forvisset om, at der virkelig er ryddet.

Det tog ikke de raske folk en halv time at få fyldt de første vogne. Så gik det ned mod havnen og ud af Casper Müllersgade, hvor der er etableret en helt ny losseplads i denne anledning. Her inspicerede byrådssekretær Jacobsen de gryende bjerge. Her ender så de mange Koldingminder i skøn og demokratisk fællesskab, uceremonielt og usnobbet, og det meste forenes i ildens lutring.

Kilde: Kolding Folkeblad, 1. september 1939, side 6.

1939 – Dagens avis

Omkring klokken et har indenrigsministeriet påbudt mørklægningsberedskab, men der intet nyt om hvordan Kolding skal forholde sig. Hvis rygterne taler sandt, så er der ikke tegn på tyskerne vil komme imod os, selv tog trafikken fungere endnu helt normalt.

Nede på torvet bliver der ikke handlet meget i dag, snakken går i stedet om krigsrygter og spekulationer på hvad der nu sker, selv om priserne på fisk og grøntsager ligger nogenlunde stabile. I morgen og på søndag er der rundskue byfest, med fyrværkeri fra rådhuset, dans og mange festligheder, måske det kan løse op på den trykkede stemning.

Man kan i avisen læse byrådsudvalget for luftværnet endnu ikke har fundet ud, hvor de sidste luftværnssirener skal sidde, dem på Gasværket, slottet og borgen er dog sikre, de skal op. Måske kommer der en i Tøndervej kvarteret.

Kilde: Kolding Folkeblad, 1. september 1939

1939 – Det stadigt roligt her i landet

I dag har Hitlers tropper angrebet Polen fra grænsen mod nord, vest og syd. Det gik som pessimisterne spåede og mange af os frygtede. Hitler har sendt en dagsbefaling afsted til hæren, den kunne os læses i avisen, han forsvarer angrebet med der “intet andet middel er tilbage for mig end at sætte vold mod vold – Polen vil ikke respektere den tyske rigsgrænse – den tyske værnemagt vil med hård beslutsomhed føre kampen for det genopståede folks ære og livsrettigheder”.

Spændingerne ude i Europa kan mærkes, selv her i Kolding, hvor pulterkammerne nu er blevet ryddet. Det er noget af en tvangsforanstaltning, men vi nød til det.

Kilde: Kolding Folkeblad, 1. september 1939

1938 – Ansatte på mejeriet

Ansatte på Bramdrupdam Andelsmejeri omkring 1938
Ansatte på Bramdrupdam Andelsmejeri omkring 1938. Fra venstre med kasket er det kartemager Vilhelm Hammer Petersen, fyrbøder, mejeribestyrer Georg J. Bach, 1. mejerist Knud Niemann og 3 andre ansatte. Billede: Kolding Stadsarkiv, ukendt fotograf 1938, link

Hvis du vil læse mere om Bramdrupdam Andelsmejer kan anbefales: Bramdrupdam bogen bind 1, kan lånes på Kolding Folkebibliotek eller købes hos Kolding Stadsarkiv.