1939 – Skanderup Sygeplejeforeningens bestyrelsesmøde

Den nye sygeplejerske Frk. Jacobsen var mødt, og der blev skrevet kontrakter.

Det vedtages at betale 10 kr. i cyklegodtgørelse for Skanderup, for de 4 sidste måneder af året.

Underskrivere: M. Knudsen, N. Mygind, Jens Brødsgaard, C. Christoffersen, N.P. Larsen og P.F. Poulsen

Referat fra sygeplejeforeningens kassebog, 28. september 1939

Kilde: Arkivalier fra Lunderskov Sygekasse, Kassebog for Skanderup Sogns Sygeplejeforening 1924-1945, opbevares på Kolding Stadsarkiv

Skriv et svar