1942 – Ny bro over Kolding Å

En privat gangbro fra elektricitetsværket til K. O. H.s oplagsplads.

Kolding Oplands Højspændningsforsyning erhvervede som bekendt for nogen tid siden en oplagsplads på den sydlige side af øen, lige over for elektricitetskontorerne på Rendebanen. For at lette forbindelsen med oplagspladsen har K.O.H. ønsket at opføre en gangbro af træ over åen, og i mandags holdtes et landvæsenskommisionsmøde om sagen. Når tilladelsen til broens opførelse foreligger, vil der straks blive taget fat på arbejdet, som man håber at få fuldført i år. Broen skal bygges af træ og bliver kun 1½-2 meter bred, og den er kun beregnet som privat gangbro. Den får en højde over normal vandstand på 1,9 meter, så den ikke generer bådfarten. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. august 1942.

1939 – Den gamle gård på Rendebanen nedrives

Allerede den 1. april går arbejdet i gang med en ny bro over åen, senere den 1. oktober vil den gamle gård på Rendebanen blive revet ned.

Efter forhandlingsmødet i går eftermiddag på Rådhuset mellem ekspropriationskommissionen og lodsejerne, blev der opnået enighed om at kommunen køber købmand Aagaards gamle gård for 110.000 kroner og 35.000 kroner i erstatning for ulempe og flytning. Gården, vil blive nedrevet den 1. oktober, men allerede fra 1. april 1940 vil baggården med plads ned til åen blive stillet til rådighed for brobyggerne.

Ved den nye gades gennembrud får installatør Brems facaderet mod selv at opfører en støttemur. Et lille stykke jord, der bliver til overs ind mod K.F.U.K.s ejendom, overtages af kommunen.

Aagaards gård, har en 300 lang historie bag sig, og det er netop 100 år siden, at Aagaards bedstefader erhvervede den. Ejendommen er bygget af borgmester Junghans (1727-1818) og byder på mange interessante enkeltheder, hvorfor nationalmuseet også har sikret sig tegninger og mål af den.

Der opnåedes i går ikke enighed med erstatning til Sydjydsk Trælasthandel, da firmaet ikke fandt vilkårene tilfredsstillende. Spørgsmålet handler om 1200 kvadratmeter, væsentlig bebygget med skure.

Ekspropriationerne forsættes den 7. og 8. november.

Kilde: Den gamle gaard paa Rendebanen falder 1. Oktober, side 4, 1.november 1939, Kolding Folkeblad