1943 – Almenskolens elever forbereder en større koncert

Dirigenten og komponisten adjunkt Haahr fortæller om forberedelserne – Et nyt skoleorkester på trapperne!

Der er ved at udfolde sig både musikglæde og musikliv i Kolding højere Almenskole under den unge, dygtige sang- og musiklærer, adjunkt Haahrs ledelse af undervisningen. Det var tydeligt allerede ved skolejubilæet i eftersommeren, da ikke mindre end tre af skolens lærerkræfter ved en fortrinlig indsats havde medvirket, nemlig lektor frk. Carstens, der havde skrevet teksten til kantaten, adjunkt Stilling, der havde skrevet en ny skolegang, og adjunkt Haahr, der skrev musikken både til kantaten og sangen. Vi mærkede dengang, at der var grøde og spirende kraft i skolens musikliv. Dette har siden udviklet sig yderligere, og det er let et mærke, at eleverne omfatter deres sang- og musikundervisning med en levende interesse, som må give resultater. Nogle af dem viser sig om et par uger i form af en skolekoncert, hvortil publikum får adgang – to aftener i rad, nemlig onsdag den 10. og torsdag den 11. marts – for en beskeden entré af 1 kr., 50 øre, hvori en inkluderet i koncertens program, der er et helt lille værk for sig med sangtekster og det hele. Koncerten afholdes i skolens festsal.

Det skal vi nu komme tilbage til en anden dag. Her vil vi blot på grundlag af en samtale med hr. adjunkt Haahr give et indtryk af, hvad koncerten byder på. “Skal vi ikke hellere først fortælle, hvad den holdes for”, siger adjunkt Haahr, “naturligvis for sangens og musikkens skyld, ja, men også for at skaffe midler til institutionen Kolding Almenskolens Venner, der jo har den smukke opgave at yde studiehjælp til trængende elever, der udgår til Almenskolen. ‘Om selve koncerten er der ellers at sige, at den er lagt an udelukkende på dansk musik, både ældre og nyere, ikke jazz, mere Carl Nielsen og lignende”. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. februar 1943.

1942 – Statsradiofoniens drengekor synger i Kolding

Dansk Ungdomssamvirke for Kolding og Omegn holder tidligere meddelt en koncert i Slotsgården søndag den 5. juli. Statsradiofoniens drengekor vil da synge under ledelse af dirigenten, adjunkt Henning Elbirk. Drengekortet blev oprettet i 1929, og i den forløbne tid har i alt ca. 50 drenge været medlemmer. De gennemgår først en streng optagelsesprøve, kommer så på prøve et halvt år, inden de optages i koret, og derefter kan de være medlemmer tre-fire år, til stemmen går i overgang, og det er slut med den herlighed.

Programmet for koncerten er meget alsidigt. Først synges en afdeling sange til Danmark og Norden, deriblandt ‘Der rider en konge’. Så følger fire sange til årstiderne og derefter en broget afdeling med bl.a. ‘På rulleskøjter’ og ‘Grammofonen har ordet’ af Børge Roger Henrichsen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. juni 1942.