1941 – Flere og flere holder hvedebrødedage i tørvemoserne

Imens landbruget sukker efter arbejdskraft. Husassistenter sporløst forsvundet.

Landbruget og de private hjem har stadig de største vanskeligheder ved at få den nødvendige arbejdskraft, men medens hjemmene nøjes med pigesorger, sørger landbrugernes både over mangel på karle og piger.
Det er ganske vist først skiftedag i morgen, men da landmændene i flere uger forgæves har søgt at fæste karle til sommerhalvåret, er man allerede nu i stand til at stille 1. maj-dagens horoskop. Næsten overalt er der huller i rækken, som det har været umuligt at få fyldt. I øjeblikket ser det nærmest ud til, at parterne stiltiende har indgået våbentilstand. Karlene vil ikke binde sig, måske i det forfængelige håb, a de får lov at tage det bedre betalte tørvearbejde.

De unge gifter sig
Unge ugifte landarbejdere kan efter den nye lov ikke tage tørvearbejde, med mindre de ikke kan finde beskæftigelse ved landbruget. Adskillige har imidlertid af den grund ladet sig smede i hymens lænker og er derved frie og franke, tørvemæssigt set […]

Kilde: Uddrag, Nationaltidende, 30. april 1941.

1940 – ung Kolding dame gift i England

Den unge dame Inger Hostrup fra Kolding er i fredags blevet gift i England, fornemtligt straks efter hun ankom med flyver fra Amsterdam den 2. februar 1940.

Den unge dame rejste først med forældrene til København, hvorfra hun tog et fly til Amsterdam. Rejsen blev dog noget forsinket, da hun dog måtte blive et par døgn i Amsterdam, på grund af dårligt vejr og de tyske bombardementer af Englands kyster.

Inger Hostrup, der er datter af bankkasserer Hostrup, er blevet gift med Gerald Cnatley.

Kilde: Kol. Socialdemokrat, 5. Februar 1940, side 4