1942 – Torsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret, R. B.

Værnemagtens overkommando meddeler:

I kampafsnittet ved Tuapse blev dele af de fjendtlige styrker omringet og tilintetgjort. Nye stærke angreb, som Sovjetrusserne iværksatte øst for Alagir, blev slået blodigt tilbage, og troppekoncentrationer blev sønderslået bed artilleriild og luftangreb. Bombe- og slagflyvere bekæmpede desuden til trods for dårligt vejr sovjetrussiske batterier og jernbanemål med effektiv virkning. I Stalingrad har der funden stødtropkampe sted. På Don-fronten tilbageslog rumænske tropper flere angreb, og rumænske luftstridskræfter tilføjede fjenden betydelige tab. Nye kampe er her i gang. Gentagne angreb, som fjenden om natten foretog mod fisker-halvøen, blev slået tilbage.

I de sidste dages hårde afværgekampe ved Volchov-floden udmærkede sig særligt en bjergjærgerbataillon fra Berchtesgaden […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 20. november 1942.

1942 – Mandagens tyske hærberetning

I svære, men resultatrige kampe om betonstillinger nord for banen til Tuapse kæmpede infanteriet sig videre frem i et vanskeligt bjergterræn. Dele af fjenden blev omringet og tilintetgjort, og flere modangreb blev slået tilbage. Vest for Terek kastedes ved vore egne kraftige angreb den hårdnakket kæmpende fjende tilbage over talrige bæk-afsnit. Byen Alagir blev erobret og den vigtige ossetiske hærvej derved spærret. Luftvåbnet støttede hærens kampe og angreb troppekvarterer og baneanlæg i byen Ordshonikidse.

Syd for Stalingrad mislykkedes nye fjendtlige angreb, der støttedes af tanks. Nord for byen forsøgte sovjetrusserne på ny uden resultat at foretage landgang. To kanonbåde og flere store landgangsbåde sænkedes, og en kanonbåd beskadigedes, og der blev taget hundrede fanger. Rumænske bombemaskiner bekæmpede virksomt banestrækningerne i Don-afsnittet med bomber. Nordvest for Liwny mislykkedes lokale fjendtlige angreb. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. november 1942