1940 – Tidligere ungkommunistisk formand rejser til Finland

Der er stor interesse blandt arbejdsløse om at komme til Finland som frivillige. En tidligere formand for ungkommunisterne i Kolding vil angiveligt også til Finland som frivillig arbejdskraft, det har Kolding socialudvalgsformand Ejnar Christensen oplyst til Socialdemokraten i dag.

Kilde: Fhv. Formand for Ungkommunisterne til Finland, 6. februar 1940, Kolding Socialdemokrat

1940 – Arbejdsmændene i Grindsted støtter Finland

Den 8. januar 1940 afholdt Arbejdsmændenes Fagforening i Grinsted ekstraordinær Generalforsamling på Hansens Hotel. Det var særligt dyrtids ordninger, som mange var kommet for at høre om.

På mødet oplyste formanden bl.a. at bestyrelsen havde drøftet muligheden for at lave en indsamling blandt medlemmerne, til fordel for “det så hårdt ramte Finland“. Det vedtoges enstemmig at lave indsamlingen.

Kilde: Arbejdsmændene i Grindsted foretager indsamling til Finland, 11. januar 1940, Kolding Socialdemokrat, side 5

1939 – Børnebespisningen

Mange børn har sikkert set frem til at børnebespisningen igen startede den 28. november 1939, op imod 700 børn ville henover vinterhalvåret, kun afbrudt af juleferien, få varm mad hver dag.

Bespisningen foregår om formiddagen spisesalene på Forskolen i kælderen og på Søndervang skole.

På forskolen spiste sidste år gennemsnitlig 396 børn dagligt på skolen, den daglige udgift var 46 kr. og 45 øre, hvilket betød en udgift på ca. 12 øre pr. barn. Dog kunne antallet komme op omkring 550 på dage hvor maden var særligt tillokkende.

På grund af arbejdsløshed og dyrtid forventes det at flere i 1939 og frem ville benytte sig af børnebespisningen.

Kilde: Kolding Folkeblad, 28. november 1939

1939 – Lillebæltfiskere ramt af mineudlægninger

Fiskerleje ved Solkæråens udløb i Sønder Stenderup sogn, omkring 1925, Foto: Kolding Stadsarkiv, ukendt fotograf
Billede: Fiskerleje ved Solkæråens udløb i Sdr. Stenderup sogn, ca. 1925, Foto: Kolding Stadsarkiv, ukendt fotograf, link

En ny dansk mineudlæning i november 1939 ved det sydlige indløb til Lillebælt blev ikke modtaget særligt positivt af fiskerne i området. Flere af fiskerne må i stedet for Lillebælt, fiske i Kattegat, mens nogen af fiskerne må opgive deres arbejde, fordi deres både ikke er anvendelige til fiskeri så langt borte.

Kilde: Kolding Folkeblad, 25. nov 1939

1939 – Rolig skiftedag

Folkebladet har spurt lederen af Kolding Arbejdsanvisningskontor, Oluf Rasmussen, om hans indtryk af skiftedagen i dag.

Det ligger ret roligt. Vi har fået en del begæringer om arbejdskraft til landet, men dog næppe så mange, som vi plejer.

En del unge piger har meldt sig for at få anvist pladser, men derimod ingen husmødre om at få hjælp, så vi kan henvise til annoncerne i bladene. Der synes i øjeblikket ikke at være særlig stor efterspørgsel efter huslig hjælp.

Til spørgsmålet om husmøderne måske indskrænker, lyder det:

Måske spiller dette ind her som i København. Men det er jo ikke let at danne sig noget skøn over skiftedagens forløb allerede.

Kilde: Ret rolig skiftedag, side 4, 1. november 1939, Kolding Folkeblad,

1939 – Marmelade til arbejdsløse

Foreningen L.A.B. har fået endnu en ide, uddeling af marmelade til arbejdsløse. 1939 har været et godt frugtår, med så meget frugt, at frugtavlerne ikke kunne nå og få det hele med. Nu vil L.A.B. omlave frugten, nærmere bestemt æblerne, til marmelade, som kan uddeles til de arbejdsløse.

Det er frugtavlere der har tilbudt og levere æblerne, allerede nu er 2.500 kg under bearbejdning på Fællesforeningen, der udfører arbejdet gratis. Der er også blevet leveret en del gratis sukker af byens grosserer. Udlevering vil finde sted på bymejeriet, men L.A.B. vil senere meddele mere herom.

Der er desværre ikke kommet nok sukker til bearbejdningen, derfor må den arbejdsløse, som har fået udleveret sig kort hos kontrolbestyreren, der giver adgang til 2½ kg marmelade, betale 70 øre og aflevere 3 sukkerkort for oktober og november måned. De arbejdsløse, der har tre eller flere børn, vil få ret til to portioner marmelade.

Kilde: Marmelade til de Arbejdsløse, 1. nov 1939, Kolding Folkeblad

1939 – Foreningen til arbejdsløshedens bekæmpelse

Der er nu stiftet en lokalforening for Kolding by og omlandet af Foreningen til Arbejdsløshedens Bekæmpelse. Foreningen er rimelig ny, stiftet kort før krigens udbrud i København.

Fra foreningen selv forlyder det:

Arbejdsløsheden … er den første kræftskade i vort samfund. At skabe en løsning af dette problem er ikke mindst en opgave for det private initiativ og ikke alene for regeringen og de offentlige myndigheder. … Arbejdsløshedens Bekæmpelse er ikke er spørgsmål om et enkelt vidundermiddel, men om hver enkelt indstilling, offervilje og initiativ. Der må skabes en ny mentalitet i vort folk.

Indmeldelse sker til den lokale kasserer landsretssagfører C. Hauge, årskontingentet udgør mindst 10 kroner.

Forslag, som kan udføres i samarbejde med foreningen, kan indsendes til den lokale sekretær landsretssagfører H.M. Viuff, Kolding.

Medstiftere af foreningen er formand for typograferne fagforening N. Chr. Andersen, fabrikant P. Beierholm, byrådsmedlem, socialudvalgsformand Einar Christensen, byrådsmedlem, formand for Kolding og omegns husmoderforening Christine Eriksen, Direktør Johs. Grønborg, borgmester Knud Hansen, arbejdsmand Marius Hansen, Vraa pr. Korsvang St., landsretssagfører C. Hauge, ørelæge Chr. Hvidt, byrådsmedlem Anine Lind, forpagter A.P. Lunden, kredsformand Aage Petersen, Sdr. Stenderup, gårdejer og formand for Kolding Herreds Landbrugsforening Olav Rasmussen, Ferupgaard, landsretssagfører H.M. Viuff.

Kilde: Kolding Folkeblad, 28. oktober 1939