1942 – Kolding-galease solgt

Det nye ejer vil anvende den til vragfiskeri

Entreprenør Askholm Larsen, København, har af Finansministeriet købt den i forbindelse med Christmas-Møllersagen beslaglagde galease ARGO af Kolding. Det er den nye ejers hensigt at anvende skibet til vragfiskeri. Askholm Larsen har nemlig i nogle år arbejdet sammen med den kendte vragfisker Damgaard i Hirtshals.

Den første opgave ARGO sættes ind på, bliver metalfiskeri fra den i 1865 ud for Harboøer strandede russiske fregat ALEXANDER. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 24. december 1942.

1942 – Uddrag af Udenrigsministeriets Pressebureaus strengt fortrolige meddelelser til pressen

10. juli 1942: Politimæssige foranstaltninger over for kvindelig ungdom i Aalborg. Nogle politimæssige foranstaltninger som Sædelighedspolitiet i Aalborg i den senere tid har måttet træffe over for kvindelig ungdom i Aalborg, må kun omtales i meget beskeden form og må ikke sættes i forbindelse med de særlige befolkningsmæssige forhold i Aalborg og omegn.

14. juli 1942: Brandstiftelse på fabrikker i Aarhus. Brandstiftelse, der natten til tirsdag menes at være forsøgt på et par fabrikker i Aarhus, må under ingen omstændigheder omtales i bladene.

15. juli 1942: Omtale af sagen mod Christmas Møllers skipper. På given foranledning meddeles, at der ikke må bringes nogen forhåndsomtale i bladene om behandlingen i Højesteret af sagen mod sagen mod skipper Peter Valdemar Schmidt og letmatros Vejle-Petersen, som med motorgaleasen “Argo” i maj måned i år sejlede fhv. handelsminister J. Christmas Møller.

21. juli 1942: Brand på jernbanebroen mellem Aalborg og Nr. Sundby. Der må af trafikmæssige grunde ikke i pressen bringes nogen som helst omtale af en brand i nat på jernbanebroen mellem Aalborg og Nr. Sundby, heller ikke lokalt. […]

Kilde. Uddrag af det illegale blad: ‘Frit Danmark’, 20. august 1942, nr. 5, 1. årgang.

1942 – Skipper Schmidt, Drejens fik straffen fordoblet ved Højesteret

Til 6 års fængsel. Bedstemandens straf tredoblet til 3 år.

Højesteret har fredag afsagt dom i straffesagen mod skipper Peter Vald. Schmidt, Drejens, og letmatros Egon Gefion Vejle-Petersen, Kolding, der var tiltalt for overtrædelse af Lov af 18. januar 1941 §3 nr. 3 ved den 1. maj i år at have bistået fhv. handelsminister Christmas Møller til udenom pasmyndighederne at undslippe herfra landet i Schmidts motorgalease ARGO.

Ved byretsdommen, der afsagdes 8. juni, blev skipper Peter Schmidt idømt til 3 års fængsel, og Vejle-Petersen et års fængsel. Sagen blev af det offentlige straks appelleret, og Højesteret har i den nu afsagte dom skærpet straffen […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. juli 1942.

1942 – Tre års fængsel til Drejens-skipperen

der sejlede Christmas Møller til Sverige. Dusøren for pågribelsen af Borch Johansen fordoblet.

Københavns Byret har afsagt dom i sagen mod skipper Peter Valdemar Schmidt, Drejens, og letmatros Egon Gefion Vejle-Petersen, Kolding, der var tiltalt for overtrædelse af paragraf 3, nr. 3 ved 1. maj i år uden om paskontrollen i Schmidts motorgalease ARGO at have sejlet forhenværende handelsminister Christmas Møller og dennes hustru og søn fra Aggersund til Gøteborg. Dommen fastsætter en straf af 3 års fængsel for P. V. Schmidt og 1 års fængsel for Egon Vejle-Petersen.

Ved dommen konfiskeredes endvidere motorgaleasen ARGO, der er indregistreret i Kolding. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. juni 1942.