1943 – Til Venstres festlige valgmøde i Teatersalen i aften

Venstre holder ved dette valg sine egne valgmøder

Det er i aften kl. 19.30 at Venstre holder sit store og festlige valgmøde i Teatersalen i Kolding. Det er det første valgmøde i Koldingkredsen, og vi henstiller alle til Venstres folk, ældre og unge, at møde frem, og i øvrigt alle vælgere, der støtte de samarbejdende partier.

Mødet holdes under særlig festlige former. Kai Lunds orkester vil underholde med nationale melodier og slå an til sangen. Der vises en meget interessant rejsefilm fra Orienten og Østen. Man begynder i Neapel og rejser over Athen-Jerusalem-Kairo til Djibouti, sejler til Singapore og besøger Batavia og Johore, rejser videre til Shanghai (med billeder fra Japanernes indtagelse af byen), Mukden i Manchuriet og slutter rejsen i Japans hovestad Tokio. Der bliver fælles kaffebord.

Aftenens valgtale holdes af folketingskandidat, redaktør N. Chr. Christensen, Horsens, der er opstillet i Vejle Amts 5. valgkreds. Han vil tale om det forestående valg og dets betydning for vort land og opridse de grundsynspunkter, Venstre og de samarbejdende partier går til valg på. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. marts 1943

1941 – Verdenshistoriens største søslag i gang

Samtidig er japanske landgangstropper flere steder indviklet i kamp med englænderne. Japan skal have besat flere amerikanske øer.

Efterretningerne fra krigen i det fjerne østen er sparsomme, hvad enkelthederne angår. Der tales i telegrammerne i dag fortsat om de store amerikanske skibstab, og det angives, at Japan ingen tab har haft på sin flåde. Et japansk blad hævder, at japanerne har erobret de amerikanske stillehavsøer Wake og Guam. Japanske flådestyrker er gået i gang med at bombardere Midway-øerne.

Japanske tropper er i aften rykket ind i Bangkok, og det hævdes fra japansk side, at der kæmpes i selve Singaporeområdet. Englænderne benægter dette, men vedgår, at der i det nordlige britiske Malakka kæmpes hårdt. Det store søslag ved Hawaii synes at ville udvikle sig til et af verdenshistoriens største. Foruden de amerikanske krigsskibe ved det overraskende og uvarslede angreb på krigens første dag skal have lidt svære tab, er også britiske flådestyrker blevet dirigeret til Hawaii. Japans flådestyrker her er ikke kendt, men de er meget betydelige. Et japansk blad påstår, at USA har mistet 70 pct. af sin Stillehavsflåde.

New York havde sin første luftalarm i går. Den varede fra kl. 12.40 til 13.40, men der forlyder intet om, at fjendtlige maskiner har været inde over området. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 10. december 1941.