1943 – Gustav Lumbye er flygtet fra tyskerne

Strålende Køpenick-nummer i Kolding

Tyskerne i Kolding er søndag den 1. august om aftenen blevet genstand for et strålende Køpenick-nummer. Det blev udført at den unge disponent Gustav Lumbye, der for nogen tid siden ved den tyske krigsret fik forhøjet sin straf til 5 års tugthus, skønt han ikke var fundet skyldigt i attentatet mod de tyske telefonistinder på Højskolehjemmet i vinter.
Lymbye sad i den tyske afdeling i Kolding Arrest.

På en eller anden måde lykkedes det ham at få fat i arrestforvarerens nøgler, hvorefter han befriede sig selv og en ung lærer, der ligeledes havde lavet noget med tyskerne. De undersøgte lokaliteterne og fandt da to tyske militæruniformer, som de derpå iførte sig. Da det var besørget, gik de uantastet ud gennem arresthusets port. Der påstås, at de kun har hilst den tyske vagt med ordene: “Sieg heil!”. Tyskerne er fuldstændig desperate over flugten og har iværksat en større eftersøgning. Men hele Kolding fryder sig.

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, 5. august 1943, nr. 10, årgang 2.

1943 – Attentater mod en kemisk fabrik i Hedehusene og Sundby Badmintonhal

Bombeeksplosioner førte til fabrikkens ødelæggelse – ingen mennesker kom til skade.

København, mandag (RB).

I Hedehusene er for nylig opført en mindre kemisk fabrik ‘Dynadea’, som skulle beskæftige sig med fabrikation af hjortetaksalt. I nat har den været genstand for et attentat, idet der har været anbragt bomber i lokalerne, og deres eksplosion i forbindelse med den deraf opståede brand førte til fabrikkens ødelæggelse. Ingen mennesker kom til skade vedbranden. Man har intet spor af attentatmændene.

I nattens løb blev der ligeledes forsøgt attentat mod badmintonhallen i Sundby Idrætspark, hvor en brændbar væske var blevet antændt. Ilden var dog gået ud af sig selv, og der skete ingen anden skade end, at en mur blev sværtet til af røgen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 15. juni 1943

1943 – Mange attentater mod de danske jernbaner

De har medført materielle skader, men hidtil ikke kostet menneskeliv

Der har i de sidste par måneder rundt omkring i landet været foretaget en række jernbaneattentater, der har medført en vis materiel skade, men som hidtil ikke har kostet noget menneskeliv. Ved en nærmere betragtning, fremtræder disse sabotagehandlinger som ganske meningsløse, idet det, fra attentatmændenes side formentlig har været tilsigtet at ramme den tyske værnemagts transporter, hvilket mål dog ikke er opnået, hvorimod det kun skyldtes et lykkeligt tilfælde at attentaterne ikke indtil dato har medført en katastrofe ved afsporing af danske persontog.

Sprængning af banelegemet ved Glostrup

Den 28. januar 1943 hørte en togbetjent nord for banelinjen København-Roskilde en voldsom eksplosion ude for banelinjen vestpå. Noget før eksplosionen var et tog kørt forbi i vestlig retning, Togbetjenten alarmerede straks politiet og Glostrup jernbanestation for at togtrafikken kunne blive standset i begge retninger. Inden dette kunne ske, passerede imidlertid et tog, det såkaldte Mælketog, der kun medfører mælk, i retning mod vest. Det næste tog, et lokalt persontog til Roskilde, standsede derimod i Vigerslev. Ved undersøgelse på banelinjen konstateredes det, at en sprængning havde fundet sted på det nordlige skinnepars sydlige skinne på strækningen mellem Hvidovre Station og Glostrup. […]

Farlig sprængbombe

Den 16. februar skete der på strækningen mellem Holmstrup og Odense et attentat mod et ordinært godstog. Toget var på vej fra Fredericia mod Odense, da lokomotivføreren kl. ca. 01.00, da toget omtrent 2 km. fra Holmstrup, hørte et mindre knald fra togets venstre side. Han tænkte dog ikke nærmere over det og fortsatte kørslen til Odense. Ved en undersøgelse her viste det sig, at 3 ruder i en personvogn var sprængt, og gulvet trykket op i den ene ende af vognen. Det viste sig ved undersøgelsen, at der havde været anbragt en sprængbombe, der har været kraftig og af ret farlig kaliber. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. april 1943.

1943 – Til efterfølgelse

Da det stadig er yderst begrænset og ret tilfældigt, hvad pressen for lov til at meddele om det danske folks kamp for at ryste undertrykkelsens åg af sig, bringer vi nedenstående en oversigt over de af den seneste tids sabotagehandlinger, det er lykkedes os at få kenskab til:

[…]

Marts:

 • 1. Bombeattentat mod Chr. Rahr & Co.s jern- og stålforretning, København.
 • 2.Brandstiftelsen hos Lützhof, Christiannsens snedkerværksted, København.
 • 2. Brandstiftelse hos skræfferfirma Ernst Rasmussen, København.
 • 2. Bombeattentat mod maskinfabrikken Iron, København.
 • 6. Bombeattentat mod maskinfabrikken Vivi, København.
 • 6. Brand i hærdeafdelingen på fabrikken Scandia i Randers, som for tiden har 600 jernbanevogne i arbejde for tyskerne.
 • 7. Brand i 2 halmvogne ved Aalborg Værft.
 • 9. Brandstiftelse mod Korsør Korn- og Foderstofkompagni, Korsør.
 • 10. Brandstiftelse i S/S Danzig, Helsingør Skibsværft.
 • 16. 2 tyske halmvogne brændt på Varde Station.
 • 23. Esbjerg Møbelfabrik brændt. […]
 • 23. 3 tyske barakker sprængt i Køge […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Frit Danmark, 5. april 1943, nr. 1, 2. årgang.

1943 – Bombe-attentat i Aarhus

Nogle tyske soldater såredes – flere efterlysninger

Mandag aften kl. 22.30 skete der en voldsom eksplosion, fremkaldt af et meget eksplosivt sprængstof, i en tysk militærbarak over for Langelandsgades Kaserne i Aarhus, hvorved nogle medlemmer af den tyske værnemagt såredes.

Politiet ønsker i denne anledning at komme i forbindelse med alle, der har passeret hjørnet af Langelandsgade og Ny Munkegade i tiden omkring kl. 22.30, og navnlig ønsker man at tale med to unge damer, der var på vej mod Christiansbjerg. De beskrives som 24-25 år gamle og havde mørke frakker på, men intet hovedtøj. Desuden ønsker politiet at komme i forbindelse med en ung mand som medførte en herrecykel. Han er ca. 180 cm. høj med smalt ansigt og var iført en mørk, blød hat med smal skygge, bøjet op bagtil og nedad foran. Pulden var forsynet med en rund nedbøjning. Han havde lange benklæder, og under en mørk jakke bar han en lys vest eller anorak.

Politiet sigter ikke de efterlyste for at have nogen andel i attentatet […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. marts 1943.

1943 – Sabotage

Af pladshensyn er det umuligt at omtale alle de sabotagehandlinger, der nu finder sted her i landet, men vi bringer nedenfor et lille uddrag af den lange liste derover:

 • 7/1 – voldsom brand i en tysk jernbanevogn, der var belæsset med halm og henstod på et spor ved eksportstaldene i Horsens
 • 10/1 – Tysk jernbanevogn brændt ved Esbjerg
 • 28/1 – Skinne bortsprængt vest for Hvidovre Station umiddelbart før et tysk militærtog skulle passere. Blev opdaget forinden.
 • 29/1 – Sprængbombeattentat mod banelegemet mellem Odense og Holmstrup.
 • 1/2 – Brand i en barak i Struer, hvori opbevaredes madrasser, skråpuder, senge og skabe tilhørende værnemagten
 • 4/2 – Brand i staldbygningen til kasernen i Odense.
 • 5/2 – Attentat mod jernbanelinjen mellem Helsingør og Snekkersten.
 • 7/2 – Bombeattentat mod Dansk Elektroteknisk Fabrik i Rødovre, hvor der fremstilledes aluminiumsdele til flyvemaskiner.
 • 7/2 – Nielsens Lædervarefabrik, Bartholinsgade 9, der fremstillede bælter til tyskerne totalt nedbrændt.
 • 7/2 – Bombeeksplosion på fabrikken Nordic i Glostrup
 • 9/2 – Aabybro Maskinfabrik nedbrændt som følge af sabotage.
 • 10/2 – Forsøg på brandstiftelse i Odense Tømmergaard, der fremstiller barakker til værnemagten. Opdages inden brandmaskinen var trådt i funktion.
 • 11/2 – Bombeattentat mod jernbanelinjen Vigerslev-Glostrup.
 • 14/2 – Kostbare måleinstrumenter ødelagt ved stor brand hos Atlas
 • 14/2 – Bombeeksplosion i maskinfabrikken Alfa, Smedegade 19. Stor ødelæggelse.
 • 14/2 – Storbranden på Frederikshavn Jernstøberi (omtalt i pressen).
 • 16/2 – Sprængbombeattentat mod jernbanevogn mellem Odense og Holmstrup.
 • 19/2 – Revolverbevæbnede mænd overmandede vagten hos Dansk Aluminium Industri på Englandsvej og forøvede alvorlig sabotage.
 • 22/3 – Attentat mod D.S.B.s store kran på baneterrænet ved København. […]

Alle disse sabotagehandlinger var rettet mod tyskerne og viser klart, at det danske folk har mistet tålmodigheden, og selv er ved at tage sagen i sine hænder […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, 6. marts 1943, nr. 5, 2. årgang.

1943 – Bombeattentatet: Den anholdte unge Koldingenser blev fængslet i 10 dage

Ingen tilståelse efter de tre retsmøder

I bombeattentatsagen har der som omtalt, foruden i går formiddag og i går eftermiddag været afholdt retsmøde også i formiddag. Der foreligger ingen tilståelse efter de to dages tre retsmøder, derimod har der været afhørt en række vidner, i alt en 7-8 stykker, mest unge kvinder.

Den i sagen anholdte har – efter hvad der meddeles – indviklet sig i flere selvmodsigende udtalelser, der ikke hjælper med til et lette politiets undersøgelser. Ved retsmødets slutning blev der afsagt fængslingskendelse for 10 dage, til den 13. marts, så politiet får ro til at arbejde videre med sagen efter de spor, man hidtil har fundet at gå efter. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. marts 1943.