1942 – En tyv ude efter fru Nordentofts penge?

Dristigt indbrud på Berring, Larsen & Co.s kontor på Banegårdspladsen

En kontordame hos firmaet Berring, Larsen & Co. ville i aftes ved 20-tiden gå ind på kontoret på Banegårdspladsen, men opdagede da til sin forbavselse, at døren havde været dirket op, og at der havde været tyvebesøg på kontoret. Alle skuffer var trukket ud, og der herskede et syndigt virvar i lokalet. Det var tydeligt, at tyven havde ledt efter nøglen til pengeskabet i skufferne, men heldigvis havde han ikke fundet den, og det var heller ikke lykkedes ham at dirke pengeskabet op. Der var ellers mange penge i skabet, bl.a. den sum, som er indsamlet til fru pastor Nordentoft. Måske har tyven vidst, at direktør Berring lå inde med disse penge. Så vidt man kan se, er det eneste udbytte, tyven har haft, fire halve kasser cigarer, så nu vanker der næppe kundecigarer foreløbig.

Tyveriet må være sket mellem kl. 19, da personalet forlod kontoret, og kl. 20, da kontordamen kom tilbage. Tyven havde været så forsigtig at afbryde telefonerne på kontoret. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 20. december 1942.

1940 – Udflugt til Skamlingsbanken

Kolding Egnens Folkedansere har afholdt udflugt til Skamlingsbanken.

K.E.F.
havde udflugt til Skamling d. 23. Juni. Formanden havde forhørt om man måtte samles i dragter, men dette kunde ikke tillades så vi måtte afholde udflugten i civil tøj. Vi startede fra Banegårdspladsen Kl. 1 og var på Skamling lidt før 3. Vi havde 3 musikere, med på turen og de underholdt os flittigt. Efter Kaffebordet var der æggevæddeløb og der blev spillet rundbold. Så var kl blevet henved 6 og vi spiste vores medbragte mad. Derefter samledes man til en lille svingom i det grønne, da kl var så 20 3/4 sagde formanden tak for den gode tilslutning og efter en sang gik turen hjemad, vi havde haft en dejlig dag.

Ellen Møller. K. Kloster, Chr. Pedersen, Chr. Clausen, Th. Koed

Kilde: Kolding Egnens Folkedansere, forhandlingsprotokol, opbevares på Kolding Stadsarkiv

1940 – Cykelhandler Leidecks forretning raseret af brand

Brandvæsnet var i går kun blevet færdig med brandet på Goriværk, da en ny voldsom brand blussede op, denne gang ved 19-tiden på Banegårdspladsen, hvor det gik udover cykelhandler Robert Leidecks forretning Globus.

Kort efter Leideck og hans svende havde forladt forretningen brød branden ud, den blev meget voldsom og der var frygt for de omkring liggende forretninger, særligt den nærliggende benzintank.

Der lød det ene smeld efter det andet fra forretningen, når cykelhjulene eksploderede.

Brandvæsnet kunne ikke gøre meget, næsten hele forretningen var brændt ned, før der var vand på slangerne. Der blev ydet en stor indsats for at begrænse ilden til andre bygninger. Brandårsagen er endnu ikke klarlagt, eksperter er dog allerede i gang med undersøgelser på stedet.

Alt udover et lille lager af cykeldæk brændte, barnevogne, cykler og radioapparater, skaderne kan endnu ikke opgøres, men er meget store.

Der har været usædvanlig mange brande den sidste tid i Kolding. Den 24. april nedbrændte udlængerne til Bjærtgaard, 97 dyr indebrændte. Natten til 27. nedbrændte Krøllers Tarmrenseri på havnen. Den 29. var der brand syv forskellige steder, blandt andet på grund af børns leg med tændstikker hos Gdr. Buch i Alminde og Gdr. Frydendahl i Egeskov.

Kilde: cykle-forretning raseret af voldsom brand, Kolding Socialdemokrat, 1. Maj 1939, side 1

Uhyggelig mange brande i den sidste ugestid, samme, side 4

1939 – Kongens fødselsdag

Klokken ni i formiddags samledes de indkaldte pionere i Kolding til parade på Banegårdspladsen. Under stram honnør spillede Lomholts orkester ,,Kong Christian stod ved højen mast”, hvorefter pionererne marcherede, med orkesteret i spidsen, gennem Koldings flagsmykkede gader i den silende regn.

Her til aften holdes en stemningsfuld og alvorspræget fest i Christiansfeld Ungdomsforening. Foreningens formand, købmand Th. Nielsen, Fabervraa, bød i Christiansfeld velkommen og udtalte til forsamlingen:

Vi er samlet til Hans Majestæts 69 Fødselsdag. Kongen er desværre sengeliggende, men vi haaber, at han snart igen kan optage sig ansvarsfulde Hverv. Vi haaber, at Danmark maa holdes udenfor den Krig, der nu er begyndt. Vi haaber, at dansk Ungdom maa vokse op i Fred under Mottoet: En kristen dansk Ungdom.

Også Konservativ Ungdom holder en hyggelig sammenkomst i sine lokaler, hvor adjunkt Karl Olsen har lovet at holde en lille tale og pianist Kai Deleuran Nielsen vil spille musik. Senere på aften vil der være pølsegilde, hvor der serveres to store pølser med rundstykke for 40 øre.

Kilder:
– Kongens fødselsdag i Christiansfeld, 27. september 1939, Kolding Folkeblad
– Kongens Fødselsdag, 26. september 1939, Kolding Folkeblad
– K.U. I anledning af Kongens Fødselsdag, 24. september 1939, Jyske Tidende

1939 – Rundskue-festlighederne og krigen

Det er op til de enkelte restauratører om de vil afholde rundskuefester, ellers afvikles disse som en del af arrangementet. Det øvrige program vil stadigt forløbe som planlagt, Aarhus Tivoli vil stadigt gæste byen på banegårdspladsen i dag og i morgen.

Udvalget for Rundskue i Kolding er blevet enige om at ændre i programmet for byfesten, set i lyset af krigssituationen, asfaltballet på torvet i morgen og Kaj Julians koncert i Marielund er aflyst, den kommende koncert på Akseltorv senere i dag, er ligeledes aflyst.

Kilde: Kolding Folkeblad, 2. september 1939