1942 – Dommen i ‘Nørrejylland’-sagen

Både hr. og fru Petersen blev kendt skyldig i de fleste anklagepunkter.

I eftermiddags faldt dommen i sagen mod ægteparret hotelejer Petersen og hustru, Hotel Nørrejylland, Kolding, efter at sagen havde været for domsmænd både fredag og lørdag. Som bekendt var hotelejer Petersen sat under tiltale for krænkelse af blufærdigheden i tre tilfælde, og både hr. og fru Petersen for overtrædelse af straffelovens paragraf 229, der handler om rufferilignende forhold. Petersen var desuden tiltalt for 1) beruselse, 2) underslæb og 3) vold mod sagesløs person, og fru Petersen endelig tillige for overtrædelse af fremmedloven ved urigtige gæsteanmeldelser og ulovlig udskænkning, to gange efter lukketidens indtræden og én gang efter at hotellet var blevet lukket af politiet. Ved dommen blev Petersen idømt 5 måneders fængsel, og fru Petersen 60 dages fængsel, betinget med en prøvetid på tre år. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. oktober 1942.

1941 – Ny alvorlig stigning i beruselses-sagerne

440 kvinder og mænd blev i sidste måned idømt hæfte for beruselse. Hver anden dag måtte en mindreårig hentes af politiet på danserestauranterne. Det overvejes at gøre øllet svagere.

Trods Københavns Politis meget indtrængende advarsel til offentligheden ved begyndelsen af juni måned i anledning af den stærke stigning i antallet af beruselsessager viser det sig, at der også i løbet af juni er sket en kraftig forøgelse i antallet af domfældelser på dette område. Mens der i maj måned blev anholdt 360 kvinder og mænd for beruselse – et tal, som i høj grad foruroligede myndighederne – har der i juni været 440 anholdelser for den samme forseelse.

Det kan ventes, at denne nye alvorlige stigning i beruselsessagerne vil medføre forskellige overvejelser hos myndighederne, og det forlyder, at man i første række tænker på at gøre bajerskøllet svagere […]

Kilde: Uddrag, Social-Demokraten, 1. juli 1941.