1943 – Store krigsbegivenheder efter mødet i Canada

Der gisnes på aktioner i en række lande fra Nord-Skandinavien til Balkan og For-Asien

Den engelske presse bringer i dag indgående kombinationer i forbindelse med de engelsk-amerikanske forhandlinger i Quebec, spændende over militære gisninger om oprettelse af en tredje front til allierede politiske aktioner fra det nordligste Skandinavien til den iberiske halvø (Spanien-Portugal) over Balkan til For-Asien, alt set på baggrund af forholdet til Sovjetunionen med beklagelse over, at Stalin ikke er nærværende i Quebec, og håb om et tremagtsmøde Roosevelt-Churchill-Stalin. Noget sikkert holdepunkt for de forskellige kombinationer foreligger imidlertid ikke, og de officiøse kommentarer indskrænker sig da også til at fastslå, at konferencen betegner et vendepunkt i krigen […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. august 1943.

1942 – Tysk luftoffensiv mod Amerika til sommer?

Samtidig med japansk fremstød mod Amerika, Canada og de nordvestlige stater.

Washington, I. N. T.

“Jeg er overbevist om, at krisens højdepunkt vil komme i sommeren og efteråret 1942”, erklærede de Forenede Staters vicepræsident H. A. Wallace i aftes i en radiotale. Wallace erklærede videre, at det var meget muligt, at tyskerne i løbet af denne sommer indleder en storstillet luftoffensiv mod de Forenede Stater. Denne luftoffensiv, mente vicepræsidenten, vil rimeligvis blive kombineret med et japansk fremstød mod Alaska og den nordvestlige del af U.S.A., samt mod Canada. Videre udtalte Wallace, at denne offensiv fra Aksemagternes side utvivlsomt ville medføre den hårdeste prøvelse for de Forenede Stater, som disse endnu havde været ude for. “Det er derfor påkrævet”, sluttede han, “at de allierede allerede nu mobiliserer alle kræfter” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. maj 1942.