1943 – Knud Hansens afsked med borgmesterværdigheden

Rådhusets funktionærer sagde i formiddags farvel og tak til den gamle borgmester og velkommen til den nye.

De kommunale embedsmænd og rådhusets personale tog i formiddags afsked med borgmester Knud Hansen, som i dag har sin sidste dag som borgmester i Kolding. Han har som bekendt været borgmester i godt 6 år og byrådsmedlem i godt 37. Man samledes klokken et kvarter over 9 i Byrådssalen, der var smukt pyntet med blomster og tre store dannebrogsflag. Der blev budt på vin og kage til de ca. 90 fremmødte. Efter at de alle havde taget opstilling omkring hesteskobordet, førte byrådssekretær Jacobsen den 77-årige borgmester ind, som sammen med den nyvalgte borgmester, landsretssagfører Juhl, tog opstilling ved borgmesterpladsen.

Funktionærernes tak til borgmesteren

Derpå trådte stadsingeniør Lassen frem og holdt en smuk tale for den afgående borgmester, som man havde ønsket at samles med på hans sidste arbejdsdag i kommunens tjeneste, som hermed slutter, udtalte stadsingeniøren. “De sidste 6 år danner en smuk afslutning på Deres kommunale virksomhed. De har gjort en betydelig indsats, specielt inden for Gade- og Vejudvalget, hvor der i Deres formandstid i de sidste 6 år er brugt 7 mill. kr. Det er mange penge, men de er ikke duftet bort. De ligger der i form af sten og cement og grønne pladser ind imellem. Det har bidrage til at løfte grundværdierne i Kolding. her på Rådhuset har vi haft et ganske udmærket samarbejde med borgmesteren, som vi altid har kunnet gå til uden at møde sure miner. Den venlighed og imødekommenhed, borgmesteren altid har vist, har lettet det daglige arbejde, og vi har meget at sige Dem tak for”. Stadsingeniøren overrakte sluttelig borgmesteren en stor pakke, der viste sig at være en skotøjsæske – vistnok nummer 50 – fyldt med cigarer, to fra hver kommunalfunktionær, i alt 190 cigarer. Han udbragt et leve for borgmesteren med ønske om en rigtig glad, solfyldt og lykkelig tid herefter. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad. 31. maj 1943.

1941 – Skal vi ryge havanesere fra Sdr. Stenderup?

P. Utzon starter en tobaksfabrik. Frøet til den danske Flor de Cuba er indført pr. brev!

Der er noget, som tyder på, at den danske tobak vil få stort opsving i de kommende år, og noget af den fineste tobak vil sikkert udgå fra Sdr. Stenderup, syd for Kolding, hvor der lige efter nytår vil blive startet en tobaksfabrik, der vil fremstille tobak, avlet af frø fra Cuba. Fabrikken oprettes af P. Utzon, Møllegården, der fra sit arbejde på et par tobaksfabrikker har et indgående kendskab til fremstillingsmetoderne. Det bliver den første fabrik i sin art herhjemme, og den vil få navnet ‘Sdr. Stenderup Tobaksfabrik og Fermenteringsanstalt’.

25-30 mand beskæftiges.

Hr. Utzon fortæller, at hans tobaksfabrik i hvert fald vil komme til at beskæftige 25-30 mand i den første tid, og også efter krigen skulle der være muligheder for dens drift, idet der af det cubanske tobaksfrø kan avles tobak, hvis kvalitet efter fagfolks udtalelser står på højde med den tobak, der ellers indføres fra både Italien og Nordafrika. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 14. december 1941.