1942 – 6 dages cykelløbet på Montparnasse

Frode Sørensen og Chr. Christiansen fører efter første etape

Premieren på det andet 6 dages løb in miniature på restaurant Montparnasse i aftes blev både med hensyn til sport og besøg af betydeligt større format end det første, der hverken havde særlig lokal sportslig interesse eller noget særligt stort publikum.

Uden at forklejne de to “gamle” dygtige professionelle ryttere Kjeld Brask Andersen og Heino Dissing, som publikum hovedsagelig kun kendte af omtale, var det de to begyndere i “rullefaget”, landevejscyklisterne Frode Sørensen, København og Chr. Christiansen, Kolding, som gennem deres gode præstationer i de forskellige cykelløb her er kommet på nært hold med publikum og derigennem skabt sig den store popularitet, og den steg yderligere i aftes.

Til trods for, at de to sidstnævnte kun har kørt på ruller nogle få gange, hævdede de sig i aftes særdeles smukt, takket være energisk indsats.

Seksdagesløbet køres i seks etaper, hver på 15 minutter, og for hver placering på den enkelte etape gives vinderen 3 point, nr. får 2 point, og nr. 3 1 point. Vinderen af seksdagesløbet bliver den rytter, der efter sidste etape står med højst pointsum, dog går eventuelle vundne omgange forud for point. De to ryttere blev nr. 1 og 2. Frode Sørensen opnåede 1 point, men da han havde taget en omgang fra de øvrige, er han på førstepladsen efter første etape. Chr. Christiansen blev nr. 2 med 5 point, Kjeld Brask Andersen opnåede 3 og Heino Dissing 2 point. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. oktober 1942.

1942 – Pastor Tobiassen angriber forlystelsesindustrien

Kirkeligt Forbunds Kredsmøde i Kolding. En forhandling om ungdommen og moralen. […]

Kirkeligt Forbund af 1933 holdt i går eftermiddags kredsmøde for Kolding-Haderslevegnen i Bethel i Kolding, hvor formanden, pastor Vriborg, Oksenvad, efter salmen ‘Nu takker alle Gud’, bød velkommen og meddelte, at det var sidste gang, han ledede årsmødet, da han er forflyttet til Aarhus Stift. Efter salmen ‘Nu fryde sig hver kristen mand’ talte sekretær pastor Johs. W. Jacobsen, København, over emnet ‘Skabelsestroen og den moralske krise’.

Den ungdomsødelæggende forlystelsesindustri

Pastor Tobiassen, Kolding, pegede på en speciel opgave, som han fandt Kirkeligt Forbund af 1933 burde etage op, nemlig at sætte en bevægelse i gang – også fra allerhøjeste stede – mod den om sig bredende forlystelsesindustri, og han mindede om, at bl.a. folketingsmand, politimester Vagn Bro allerede havde taget bladet fra munden i så henseende. Kunne Kirkeligt Forbund ikke tage sig for at rejse en kampagne mod denne ungdomsødelæggende forlystelsesindustri? Her i Kolding ser vi for tiden noget iværksat, som kaldes Cykel 6-dagesløb, men som kun har til opgave at suge de unges penge. Over for sådan forlystelsesindustri bør der sættes ind. […]

Der skydes meget ved siden af mod kirken

Pastor Tobiassen sluttede mødet med en tak for Kirkeligt Forbund for dets arbejde til styrkelse af kirkens liv i vort folk. Det vigtigste for os er at leve i Jesu Kristi forening og i samfundet med ham. Det et det, vi må gå ud og gøre, og sætte et positivt arbejde ind i tiden, hvor der lyder så mangfoldige kritiske røster om de tomme kirker og dovne præster. Der skydes meget ved siden, for der findes også fyldte kirker. Manden på gaden, som kun har forstand på, hvordan et velrettet boksestød skal sidde, hvordan man får en fodbold i mål og hvilke værtshuse, der har den bedste betjening, hans intetsigende kritik kan vi ikke modtage. Lad os vise, at vi hører kirken til, så hvert skridt gøres i lydighed mod Gud. Måtte han give sin kirke kraft til at bære hans budskab frem, det eneste, der kan lyse i mørket og være den bærende kraft i vort folk. Dermed sluttede mødet.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. januar 1942.