1941 – Koldings erhvervschef valgtes i aftes

Sekretær P. Ancher Høy enstemmigt valgt.

Kolding Erhvervsråd hold i aftes møde for at udpege erhvervschef. Rådets formand, købmand Carl Petersen, indledede med at give meddelelse om tegningen af bidrag til erhvervsrådet. Der er tegnet 14.635 kr. årlig i tre år, og der ventes endnu enkelte bidrag. Byrådet er anmodet om et yde 15.000 kr., og der er håb om, at dette vil blive bevilget. Videre meddelte formanden, at rådet har lejet kontor på 1. sal i ejendommen Østergade 9. Fra Arbejdernes Fællesorganisation havde man beklageligvis modtaget meddelelse om, at organisationen ikke ønskede at være repræsenteret i rådet. […]

Koldings erhvervschef.

Til stillingen som erhvervschef havde meldt sig 62 ansøgere. Forretningsudvalget indstillede enstemmigt sekretær i Centralorganisationen af Benzinhandlere, P. Ancher Høy, til stillingen. Denne indstilling tiltrådte erhvervsrådet enstemmigt. Erhvervschefens løn fastsattes til 8.400 kr. Den nye erhvervschef er født 1904 i Hamborg som søn af den danske sømandspræst Høy, senere sognepræst i Marstal. Erhvervschefens uddannelse er kort fortalt således: Studentereksamen, filosofikum, handelseksamen. Bestået prøve i bogholderi og dansk og tysk stenografi. Senere har Høy været i udlandet og bl.a. arbejdet som plantagearbejder og senere kontormand på Sicilien. Hjemvendt fra udlandet blev Høy kontormand i Det Danske Petroleums-Aktieselskab og indtrådte senere i et reklamefirma. Fra 1932 til 1936 drev han selvstændig reklameforretning. I 1936 ansattes Høy i den stilling han i øjeblikket beklæder, og har i årene derefter søgt yderligere uddannelse. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 18. december 1941.