1940 – Sårede fra 9. april hædres

De sårede fra kampene den 9. april hædredes den den 18. september 1940. Under overværelse af befalingsmænd og menige fra garnisonen i Haderslev samt repræsentanter for Forsvarsbrødrene, Soldaterforeninger og Foreningen af dansksindende sønderjydske krigsdeltagere uddelte chefen for 2. regiment, oberst A. Hartz, Haderslev, hædersgaver på 800 kroner til hver af 5 sårede soldater.

De pågældende soldater var korporal Erik Krogh, Marstal, samt de menige Ingeman Bonde, Vester Hæsinge, Robert Christensen og Georg Peter Hansen, begge Odense, og Bertel Bertelsen, Kolding, der alle hørte til 2. Regiments Kanonkompagni og blev såret ved fægtningen i Haderslev den 9. april.

Oberst Hartz udtalte en tak for det mod, de havde vist, og mindedes, mens fanerne sænkedes, de faldne kammerater. Til slut udtalte obersten at gaverne var udtryk for det danske folks taknemmelighed, og sluttede dagen med at udbringe et leve for konge og land.

Kilde: Sårede fra 9. april hædres, Fredericia Socialdemokrat, 19. september 1940

1939 – Generalforsamling i Forsvarsbrødrene

Forsvarsbrødrene afholdt i går deres ordinære halvårlig generalforsamling i havesalen i Industriforeningen. Forsamlingen var præget af krigen ude i Europa.

Vi håber, at det også denne gang må lykkes kongen at holde vort land udenfor krigens rædsler. Vi ligger jo udsat, og vi er ikke udenfor fare. Det er vort håb, at vi må komme frelst igennem.

Danselærer Michael Madsen, formand for forsvarsbrødrene

Foreningen har på nuværende tidspunkt 4 æresmedlemmer og 936 medlemmer, hvilket er en fremgang på 16 medlemmer, siden starten af året. Det er ikke længe siden at foreningen fejrede sit 60års jubilæum.

Kilde: 24. oktober 1939, side 4, kolding Folkeblad