1944 – Instrukser fra general Eisenhower til alle danske

Gennem den engelske radio har en talsmand for general Eisenhower sendt det danske folk en serie ‘operations-instrukser’. Vi skal denne gang publicere den første instruks, der lød således:

Instruks nr. 1.
Når de allieredes styrker kommer for at befri Deres land, vil de gerne kunne regne med befolkningens hjælp på mange områder. Den bedste hjælp, der kan ydes, er oplysninger om fjenden. Begynd derfor straks fra i dag med at studere tyskernes færden og gør det grundigt. Prøve at gøre op, hvor mange tyske soldater, der er på egnen, tæl deres køretøjer og noter hvad slags det er. Kendetegnet på deres biler, ligesom det er vigtigt at notere, hvilke regimenter, bataljoner eller delinger, de tilhører. Studer deres bevæbning og den måde, hvorpå de skaffer sig forsyninger af mad og benzin.
Læge især mærke til eventuelle store troppebevægelser og skriv det nøjagtige tidspunkt ned. Det kan være værdifuldt, hvis De er i stand til at iagttage officererne, især de overordnede, og de ledende mænd blandt de civile tyskere, så De senere kan beskrive dem eller genkende dem på ansigtstræk og skikkelse. Prøve at finde ud af, hvad de ledende tyske officerer og civile hedder. Lær de tyske officersgraders kendetegn og distinktioner at kende.

Prøv at opdage, hvor tyskerne har deres forråd og lagre af benzin, ammunition og levnedsmidler. Meget vigtigt er det at vide hvor tyskerne har deres hovedkvarterer og signalstationer. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad ‘De Frie Danske’, 11. juni 1944, nr. 9, 3. årg.

1944 – Glæde og forventning over Danmark

Da invasionsbudskabet spredtes over landet
Så skete det da, dette store, vidunderlige, som vi har et hen til i uger, måneder, år. Invasionen blev en kendsgerning. Den 6. juni gav general Eisenhower sine soldater ordre til at indlede stormen på fæstningen Europa. Nyheden var så altovervældende, at vi ligesom i første øjeblik blev helt fortumlede. Havde vi ikke lige modtaget glædesbudskabet om Roms fald og de tyske hæres katastrofale nederlag i Italien – og så skulle vi samtidig overvældes med nyheden om invasionens start. Det var næsten for godt til at kunne være sandt. Men det var sandt! I hundredtusindvis af unge mænd fra Amerika, England og Canada var gået i kamp for at befri også vort elskede fædreland fra det tyske Barbari – og vi græd af glæde, fordi vi nu vidste, at frihedens time var rykket et afgørende skridt nærmere.
Det var derfor jubel i vore hjerter fra morgenstunden den 6. juni – og det var slet ikke muligt for os at skjule denne glæde trods stikkere og andet kryb. I sporvognene, i tog, på restauranter og i forretninger lykønskede vildt fremmede mennesker hinanden til dagen, og det var ikke så få steder, at Dannebrog gik til top til ære – i taknemmelighed – for vore allierede venner.
Det første meddelelse om invasionen kom gennem den tyskkontrollerede danske radioavis – og blev derfor modtaget med den allerstørste skepsis. For det første var vi jo blevet advarede imod falske tyske invasionsmeldinger, og for det andet var vi jo vant til at blive proppet i den grad med løgn fra denne kant, at vi ikke turde glæde os for tidligt. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad ‘De Frie Danske’, 11. juni 1944, nr. 9, 3. årg.

1944 – Hvad De også bør vide

  • At tyskerne nu også griber ind i den danske sociallovgivning. Hvis hjemvendte Tysklandsarbejdere ikke får, hvad de forlanger på Socialkontoret, går de til Dagmarhus med klager, og efter tysk indgriben plejer de at få, hvad de forlanger.
  • At politimester Sundorph i Sønderborg på en forespørgsel hos tyskerne om, hvad der var blevet af overbetjent Hald, fik det svar: “Ham ser De ikke mere. Han er engelsk spion!” I forbindelse med Halds sag er anholdt seks andre danske fra Sønderborg og omegn.
  • At et rygte om, at ‘De Frie Danske’ skulle have haft noget som helst at gøre med “bombeeksplosionerne” i Ørstedparken, er falskt. Vi synes tværtimod, at det var en dum drengestreg – og at sprængstoffet kunne havde været betydelig bedre anvendt.
  • At der rundt i provinsen er sket mange tilfælde af Schalburgtage imod store butikker. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad ‘De Frie Danske’, maj 1944, nr. 8, 3. årg.

1944 – Professor Niels Bohrs ankomst til Moskva

Efter hvad ‘De Frie Danske’ erfarer, er Danmarks berømte søn, professor Niels Bohr, fornylig ankommet til Moskva.
Vor verdensberømte landsmand måtte i oktober-dagene flygte fra sit fædreland og efter et kortere ophold i Sverige, gik rejsen videre til London. Rejsen til Moskva skal professor Niels Bohr have foretaget i en kurermaskine og man gætter næppe forkert når man sætter Niels Bohrs rejse til Rusland i forbindelse med nye videnskabelige opdagelser af krigsvigtig karakter.

Kilde: Det illegale blad ‘De Frie Danske’, maj 1944, nr. 8, 3. årg.

1944 – Tyskerne vil konfiskere vore radioapparater, når invasionen sætter ind

Forholdsregler, som de danske lyttere bør træffe for at kunne imødegå denne situation

Tyskerne forbereder en konfiskering af samtlige danske radioapparater, og konfiskeringen vil finde sted i samme øjeblik, at invasionen finder sted – enten så Danmark direkte bliver berørt af krigsbegivenhederne – eller invasionen sætter ind på de nordtyske kyster, i Holland, Belgien eller Frankrig. Dette er en uomtvistelig kendsgerning, og det er derfor af overordentlig stor vigtighed, at de danske radiolyttere straks går i gang med at træffe forholdsregler, der kan imødegå denne situation.
Vi skal give en række råd:

  1. Når tyskerne forlanger apparaterne udleveret, må de, for hvem det kan lade sig gøre, finde et gammelt apparat, som de så kan aflevere. Husk: plankeværkslyttere kan roligt beholde deres apparater. Dem har tyskerne ingen kontrol over.
  2. Man bør straks gå i gang med at organisere lyttergrupper, og hver gruppe må have et eller flere apparater på et sikkert sted. Man inddeler sig så i vagthold, således, at der bogstaveligt talt konstant lyttes til London. Lad ingen, som De ikke er 100% sikker på, kommer med.
  3. Sørg for, at Deres radio er i god stand. Er det længe siden, at den har været til eftersyn, så lad det ske snarest. Slid ikke for meget på den nu, men hold den i fin stand til den dag, at den er fuldstændig uundværlig.
  4. Fjern i tide al, som kan bringe stikkerne på sporet af, at De har radio. Nedtag antennen, og hvad der kan vise, at De har haft en sådan. Opsæt i stedet en stueantenne. Byg selv – eller køb underhånden en rammeantenne; den udelukker støj på bølgelænge 1.500 m. kl. 12.15 og 18.15.
  5. Prøve at skaffe Dem reservedel. De dele, som bliver hurtigst udslidt er rørene, kondensatorerne og volumenkontrollen. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad ‘De Frie Danske’, maj 1944, nr. 8, 3. årg.

1944 – Færdig med Hitler og hans slæng

Menig tysk soldat, Ferdinand Kochem, siger sin mening

En tysk soldat, Hans Ferdinand Wilhelm Sehl Kochem, f. 8/6 1924, tilh. 39. Regiment, 1. Batt. er deserteret og står nu i en dansk havn og skal rejse til Sverige.

Jeg er færdig med Hitler og hele hans slæng. Selvfølgelig er der ingen af os mere, der tror på en tysk sejr. Krigen er uigenkaldelig tabt. Hjemmefronten er på bristepunktet, det fortæller jo alle der har orlov. Vore byer, vore hjem er lagt i ruiner. Vi er jo næsten jaget helt ud af Rusland. Intet har nazisterne kunnet forhindre, og nu har jeg i hvert fald fået nok. Nu tager jeg afsted, og jeg ved, at tusinder og atter tusinder har samme tanke som jeg. Tro mig, krigen er snart forbi.

Kilde: Det illegale blad ‘De Frie Danske’, nr. 7, 3. årg. 23. april 1944

1944 – Mytteri i tysk garnison og 20 officerer og menige forsøgte at flygte

Den tyske garnison i Helsingør har været ude for et mytteri. “De grønne” i Helsingør er indkvarteret i Krogske Gaard, Den Internationale Højskole, Teknisk Skole og med kommandantur på Kronborg.
I de sidste 14 dage har der været afholdt invasionsøvelser fra Hornbæk til Helsingør – i hvilken anledning de tyske soldater har været stærkt bevæbnede.

I Helsingør, som så mange andre steder, er de tyske soldater imidlertid blevet lede og kede af situationen – og for få dage siden lavede de ganske simpelt mytteri. Et sted blev nazi-fanen hejset ned og trampet på og fra Teknisk Skole tog 20 mand (officerer og menige) i største hast til Snekkersten, hvor de tvang en skipper til at sejle dem over mod Svenske-kysten. I mellemtiden var der imidlertid blevet slået alarm i Helsingør og hurtigbåde fik desværre opsnappet flygtningene, før de var nået helt over. Resultatet af mytteriet i Helsingør er nu blevet det, at samtlige tyske soldater er blevet afvæbnede, og ingen tysk soldat må færdes på gaden i Sundbyen uden at have særlig tilladelse fra kommandanturen på Kronborg. […]

Kilde: Uddrag af Det illegale blad, ‘De frie Danske’, nr. 7, 3. årg. 23. april 1944