1943 – Arbejdet genoptaget i Fredericia

Udgangsforbud om aftenen for unge under 18 år

Fredericia har oplevet to dages generalstrejke, skriver Fredericia Dagblad i dag. Begivenhederne tog deres begyndelse i en række alvorlige uroligheder på gaderne mandag aften, hvorunder flere personer blev sårede, så de måtte under lægebehandling. Fra tirsdag morgen hvilede alt arbejde i byen, ligesom samtlige butikker lukkede. I løbet af tirsdagen blev der gjort flere forsøg på at bilægge konflikten. Bl.a. holdtes et stort borgermøde på stadion. her blev der formuleret nogle krav, som senere af myndighederne forelagdes den tyske værnemagt. Forhandlingerne i dagens løb resulterede i, at der om aftenen blev udsendt meddelelse om, at De samvirkende Fagforbunds Fællesbestyrelse havde godkendt det opnåede resultat, og man opfordrede alle til at genoptage arbejdet onsdag morgen.

Imidlertid kom det på ny tirsdag aften til alvorlige episoder i gaderne, og på ny blev kvæstede mennesker kørt på sygehuset. Resultatet af disse begivenheder blev, at generalstrejken fortsattes onsdag. Om formiddagen forsøgte en flok demonstranter at standse arbejdet på banegården, men blev forhindret heri af politiet, der havde fået store forstærkninger både fra Aarhus og Sønderjylland. Onsdag eftermiddag blev Byrådet sammenkaldt til et ekstraordinært lukket møde, hvor borgmesteren redegjorde for situationen. Et udvalg nedsattes til nærmere forhandling med værnemagten, og her blev der truffet den ordning, at de tyske soldater ikke måtte forlade deres kvarter i går, samt at de i de kommende tre dage skulle blive i deres kvarterer fra kl. 19, og endvidere skulle politiet udstede et udgangsforbud for børn og unge mennesker under 18 år. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. august 1943.

1942 – Luftværnsdagen den 1. juni

Opvisninger, demonstrationer og udstillinger i stort tal landet over.

Luftværnsdagen, der holdtes for første gang i fjor, gentages i år, og dagen er nu fastsat til den 1. juni. Kronprins Frederik har atter vist Dansk Luftværnsforening, der står for arrangementet, den interesse at overtage protektoratet. Planerne for dagen er blevet udarbejdet af en komité og blev tirsdag eftermiddag forelagt Luftværnsdagens præsidium under forsæde af kronprinsen ved et møde på Christiansborg.

Arrangementerne fra sidste år gentages

Ligesom i fjor vil der på selve dagen blive solgt et mærke, og foruden Danske Kvinders Beredskab vil medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, Danske Røde Kors, Arbejdernes Samariter Forbund samt spejderne medvirke ved salget.

Det er hensigten at gennemføre Luftværnsdagen på samme måde som sidste år med demonstrationer og opvisninger. Dansk Luftværnsforening har anmodet alle kredsforeningerne landet over om at gennemføre en konkurrence for de bedste og hyggeligste tilflugtsrum inden for de forskellige kredse. Luftværnsforeningen har endelig fået fremstillet en række lysbilledserier, der viser en stor mængde af de skader, der har fundet sted herhjemme. Billederne skal bruges til fremvisning ved de mange møder på dagen […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. maj 1942

1941 – Luftværnsdagen den 10. oktober

Overalt i by og på land er der meget stor interesse for Luftværnsdagen den 10. oktober, og interessen vises ikke mindst fra Luftværnsmyndighedernes side, der er stærkt interesseret i, at netop denne dag benyttes til at give befolkningen så fyldig oplysning om de foranstaltninger, der er truffet fra myndighedernes side for at sikre befolkningen. Denne rent oplysende virksomhed lægger man meget stærkt vægt på, og det kan således meddeles, at Københavns magistrat har givet Københavns Luftværnsforening tilladelse til at afholde en udstilling i selve Rådhushallen på Luftværnsdagen. Luftværnsdagen skal være den store propagandadag for luftværnssagen. Foruden de mange demonstrationer og øvelser, der er arrangeret, vil der blive solgt et mærke til fordel for sagen. Selve mærkesalget forestås af Danske Kvinders Beredskab, og her vil netop kvinderne kunne gøre deres indsats for luftværnssagen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 4. september 1941.