1943 – Fem danskere dræbt den seneste måned

Ifølge det illegalt blad Frit Danmarks november udgave fra 1943, der angiveligt er udgivet omkring 12. November, er der i den forgangne måned blevet dræbt mindst fem danskere af nazister og tyske soldater.

Den 10. oktober nedskydes en mand i København af ukendt gerningsmand.

Den 16. Oktober nedskydes snedker Engberg i Krusaagade i København, af SS-mænd og tyske soldater.

Den 18. Oktober døde jord og betonarbejder Aage Nielsen i Vester Fængsels tyske afdeling efter tortur.

Den 20. Oktober blev en Fru Meyer fra Hellerup bortført, mishandlet og fundet dræbt, det er uvist hvem gerningsmændene er, men de illegale blade har vist deres mistanke. Samme dag blev den 26årig Ib Egon Jensen nedskudt foran Grundtvigshus i København af en tysk vagt.

Den 6. November nedskyder og dræbte Gestapofolk en dansk mand, som de påstår var ved at flygte fra dem på Hj. Brantings plads i København.

Den 9. November blev en mand nedskudt foran et vandrehjem i København, som tyskerne har beslaglagt.

Kilde: Frit Danmark, illegalt blad, årgang 2, nr 8, november 1943

1943 – Brev vedrørende Pigeskolens Gymnastiksal

Kolding d. 1. november 1943,
Fredericiagade 14
Til Kolding Borgmesterkontor

Vedr.: Opvarmning af Pigeskolens Gymnastiksal

I besvarelse af deres forespørgsel tillader jeg mig at meddele, at brændselsforbruget i en normal vinter og med normal benyttelsestid, som meddelt skoleudvalget 16. Nov. 1940, udgør ca. 15 t årligt. Hvis lokalerne skal holdes fuldt opvarmede hele døgnet, bliver brændselsforbruget skønsmæssigt ca. 20% større altså ca. 18 t.

Gerne til tjeneste med yderligere oplysninger.

Ærbødigst
J. Krenk
Civilingeniør

Kilde: Kolding borgmesterarkiv, kopi af brev til Kolding Borgmesterkontor, af 1. november 1943

1943 – Brev vedrørende Havnestuen

Kolding d. 30. oktober 1943,
Fredericiagade 14
Til Kolding Borgmesterkontor

Vedr.: Havnestuen

I besvarelse af deres forespørgsel om fordelingen af brændselsudgiften tillader jeg mig at meddele, at det af den tyske værnemagt benyttede rum udgør 6,2 % af rumfanget og resten altså 93,8 %; heraf udgør dog badeanstalten de 8,2 %, og da soldaterne, så vidt jeg forstår, også benytter denne, var det vel rimeligt at dele denne udgift.

Med hensyn til det varme vand kan jeg kun henvise til mit brev af 23. Dec f.A., men da badeanstalten i fremtiden ikke skal benyttes så meget som den gang, har det jo ikke så stor betydning som før.

Ærbødigst
J. Krenk
Civilingeniør

Kilde: Kolding borgmesterarkiv, kopi af brev til Kolding Borgmesterkontor, af 30. oktober 1943

1943 – Brev vedrørende Forskolen

Kolding d. 29. oktober 1943,
Fredericiagade 14
Til Kolding Borgmesterkontor

Vedr.: Folkeskolen

I besvarelse af deres forespørgsel om brændselsforbruget i lokaler, den tyske værnemagt benytter, tillader jeg mig at meddele, at bygningen ud mod skolegade jo benyttes i samme omfang, som det var tilfældet i begyndelsen af året, og at brændselsforbruget derfor bliver som angivet i mit brev af 19. Jan. d.a. ca. 28 t Cinders årligt ved normal opvarmningstid; hvis de skal være fuldt opvarmet hele døgnet i stedet for de normale 16-18 timer, vil brændselsforbruget blive skønsmæssigt ca. 33,5 t Cinders.

Med hensyn til bygningen mod Blæsbjerggade er gymnastiksalen m.m. nu kommet med, hvorved brændselsforbruget stiger fra de d. 18. Nov f.A. opgivne 29 t Cinders til 40,5 t årlig i en normal vinter ved en normal opvarmningstid. Ved fuld opvarmning hele døgnet vil det blive skønsmæssigt ca. 48,5 t Cinders.

Ærbødigst
J. Krenk
Civilingeniør

Kilde: Kolding borgmesterarkiv, kopi af brev til Kolding Borgmesterkontor, af 29. oktober 1943

1943 – Danmarks Frihedsråd

I september måned blev der dannet et hemmeligt illegalt modstandsråd, der skal administrer og organiser modstandskampen imod tyskernes besættelses over Danmark. Rådet bliver kaldt Danmarks Frihedsråd, og er angiveligt dannet i september 1943.

I et af de illegale blade beskriver rådet sig selv således; “Danmarks frihedsråd er dannet af repræsentanter for de danske bevægelser, der i fællesskab og i overensstemmelse med folkets ønsker aktivt vil bekæmpe de tyske besættelsesmagt, indtil Danmark igen er et frit og uafhængig land”.

Kilde: Frit Danmark, illegalt blad, årgang 2, nr 7, oktober 1943

1943 – Snedker skud i Lunderskov

Tømreren og bygningsnedkeren Emmanuel Højer Hauchilt Kock Alveen, der arbejdede i Lunderskov, er i morges blevet skudt af tyskerne, da de var kom for at arrestere ham. Skudene fald da Kock Alveen forsøgte at flygte, ved og springe ud af vinduet, tyskerne har taget liget af den afdøde med sig.

Kock Alveen var født den 6. April 1897, han havde angiveligt deltaget i at fremstille illegale blade, omdele dem, og stjæle våben fra tyskerne. Kock Alveen var født i Flade sogn, hvor han var søn af ugifte Mariane Petrine Kock Alveen, i Lunderskov levede han som fraskilt.

Kilde: Frit Danmark, illegalt blad, årgang 2, nr 7, oktober 1943

Opslag i modstandsdatabasen, Frihedsmuseet