1943 – “Mester” P. Nielsen i Kolding

DNSAP Kolding afdeling kalder sine medlemmer og alle interesserede sammen torsdag d. 4. februar til en aften, der vil byde på et program af største interesse, idet aftenens taler er en af dansk flyvnings pionerer, “Mester” P. Nielsen, der gør tjeneste i Waffen-SS som hauptsturmführer, på sin friske måde vil gøre os deltaglige i sine oplevelser på Østfronten og i en spændende film vil vise os hvorledes livet former sig under kampen mod verdensfjenden …

Kilde: Uddrag, Fædrelandet, 23. januar 1943.

1942 – DNSAP-Leder dømt for bilkørsel

Den 30. september 1942 blev statsleder i det danske nazistiske parti DNSAP, løjtnant og godsejer Axel Juul Villestrup, ved retten i Terndrup, dømt for ulovligt bilkørsel.

Villestrup var tiltalt for at have foretaget ulovlige bilkørsel i 1½ år. Straffen var en bøde på 2000 kr., forvandlingsstraffen fastsattes til 20 dages hæfte.

Kilde: DNSAP-Leder dømt for ulovlig bilkørsel, Fredericia Socialdemokrat, 1. oktober 1942

1942 – Frikorps Danmarks hjemkomst

Modtagelsen ved Godsbanegården

Frikorps Danmark kom i går hjem på orlov. Gennem Ritzaus Bureau er udsendt en meddelelse om korpsets modtagelse, hvori det bl.a. hedder:

Frikorps Danmark kom i dag hjem på orlov, og korpset fik en storstilet modtagelse. Toget, der førte de 7-800 mand til København, rullede ind på et reserveret spor, og her fandt den første velkomst sted. Noget før togets ankomst samledes en række herrer: Det tyske riges befuldmægtigede, gesandt von Renthe-Fink, brigadeführer Kannstein, marineattaché, kontreadmiral Henning og landesgrupeführer Dalldorff, partifører Frits Clausen og stabschef Axel Juel m.fl.

Så snart toget holdt afleverede korpsets kommandør, stormbannführer Martinsen, korpsets til brigadeführer Kannstein, som kort bød velkommen hjem. Det tyske riges befuldmægtigede, minister von Renthe-Fink og partifører Frits Clausen udtalte ligeledes et velkommen tilbage. Den egentlige hjemkomstparade fandt sted på pladsen foran Godsbanegården, hvor der var opstillet en flagsmykket talerstol flankeret af en opstilling af 1. S.A.-Sturm med florsmykket fane og standarter, N.S.U.-piger og andre, og bag disse pårørende, partimedlemmer og andre. Kl. godt 16 var opstillingen til ende, og Dannebrog blev ført til fløjen. […]

Marchen gennem København

Modtagelseshøjtideligheden var dermed forbi, og med musikkorpset i spidsen marcherede bataillonen ad Bernstorffgade, Vesterbrogade, Rådhuspladsen, Strøget, Kongens Nytorv og Bredgade til Kastellet. Langs hele ruten hilstes korpset af den opstillede menneskemængde, og mens nye hilsener udveksledes med de hjemkomne soldater, regnede der atter og atter nye blomster ned over den marcherende bataillon. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. september 1942.

1942 – Medlemsmøde i DNSAPs Kolding afdeling

DNSAPs Kolding Afdeling meddeler den 25. august 1942, i den nazistiske partiavis Fædrelandet, af afdelingen vil afholde møde mandag den 31. august (1942) for afdelingens medlemmer, samt afholde en filmaften med indbudte i Industriforeningens bygning i Kolding.

Det er filmen ”Antikomintern”, samt en film fra DNSAPs Landarbejdstjenesten, som skal forevises.

Blandt taler vil være feltmeter Petersen af Rejsby.

Kilder:
Kolding afdeling, Fædrelandet, side 7, 25. august 1942