1941 – Kaffehandler fradømt sit næringsbevis i 3 år

Sagen mod kaffehandler Thor Straten endte med den hidtil alvorligste dom i en rationeringssag. Kaffehandleren skal 3 måneder i hæfte.

Byretsdommer Jørgen Berthelsen satte i går punktum for sagen mod den københavnske kaffehandler Thor Straten, blandt hvis kunder og forbindelser adskillige allerede er blevet dømt for overtrædelse af rationeringsbestemmelserne.
Dommen over Thor Straten blev den hidtil alvorligste i en rationeringssag: 90 dages hæfte og fradømmelse af retten til at drive nærring i et tidsrum af 3 år. Hele kaffehandlerens beholdning af kaffe, 226 kilo, beslaglagdes, og for den solgte kaffe skal betales 2.416 kroner i konfiskationsværdi. Thor Straten tog betænkningstid med hensyn til appel.

De 600 glemte kilo i Faxe
Tiltalen gik ud på, at Thor Straten i en erklæring på tro og love i strid med sandheden har opgivet sit lager af kaffe til 60 kg., skønt han i Faxe havde 600 kg. liggende. Han indrømmede, men erklærede, at det var en fejltagelse. Han havde glemt de 600 kg., kom senere i tanker om dem, men turde ikke gå til rådet […]

Kilde: Uddrag, Nationaltidende, 14. juni 1941.

1941 – Den strengeste krisedom hidtil

Benzol-grossereren blev idømt to måneders fængsel
I går afsagde dommer Jørgen Berthelsen i kriseretten dom i sagen mod den 27-årige grosserer Nochim Demnitz, som var tiltalt for at have solgt 11.000 liter benzol til motorfolk. Det blev den strengeste krisedom, der endnu er afsagt i byretten. Grosserer Demnitz blev idømt 60 dages fængsel og pålagt at udrede 1.100 kr. til statskassen som uberettiget fortjeneste. Det skal fremhæves, at dommen ikke var gjort betinget, og Demnitz udbad sig betænkningstid […]

Kilde: Social-Demokraten, 11. maj 1941.