1943 – Dødsfald – Journalist Carl Henrik Clemmensen

En tidligere meget kendt journalist, Carl Henrik Clemmensen er 42 år gammel afgået ved døden. Hans fader, redaktør C. A. Clemmensen, var overordentlig agtet inden for sin stand og sad i en årrække lige til sin død som forman for journalistforeningen. Sønnen gik allerede tidligt ind i journalistik og begyndte som medarbejder ved den Ferslewske presse. Men han var for rastløs til at falde til ro på ét sted og har været ansat ved flere københavnske dagblade. I de senere år havde han kun en løsere tilknytning til forskellige blade og havde ind imellem en del korrespondentvirksomhed i udlandet. Han efterlader sig sin hustru, født Jørgensen. En broder til den afdøde er komponisten Niels Clemmensen.

Ukendt avis, start september 1943.

(Uddybning)

Carl Henrik Clemmensen blev myrdet d. 30. august 1943 af de danske medlemmer af Schalburgkorpset, Jørgen Jens Valdemar Bitsch, Flemming Helweg-Larsen og Søren Kam. Clemmensen havde tidligere samme dag mødt nazisten og chefredaktør på ‘Fædrelandet’, Poul Nordahl-Petersen i København, og dette møde skulle blive skæbnesvangert. Clemmensen havde kaldt Nordahl-Petersen for en landsforræder og havde desuden spyttet på ham. Clemmensen skulle have sagt, at det var folk som Nordahl-Petersen, der var skyld i den igangværende undtagelsestilstand. Clemmensens handling blev hurtigt kendt blandt de danske nazister, og en gruppe herfra ønskede at give ham en lærestreg. Mordet betragtes ofte som det første terrordrab begået under besættelsen. Den tyske censur tillod ikke at der blevet skrevet om mordet. (red.)

1943 – Kriminalpolitiets arbejde er i jævn stigning

Sikkerhedspolitiet har alene haft 465 sager

Kriminalpolitiet i Kolding har nu tilendebragt udarbejdelsen af statistikken over året 1942’s arbejde. Som det kunne ventes, er forbrydelserne i stigning, selv om der ikke i år har været så tungtvejende og mangeomfattende bedragerisager, som da Stougaard-sagen i sin tid optog flere lokaler på Domhuset. Der er i året 1942 begået i alt 2.860 forbrydelser i politikredsen; deraf falder de 1.652 i Kolding by, resten på landet – det blive 1.208. Kriminalpolitiet har opklaret 1.384 af årets forbrydelser og 110 fra forrige år. Der har været 1.205 sigtede mænd og 141 kvinder. I alt har der været anholdt 324 personer, deraf de 11 kvinder. I 211 tilfælde er tiltalte frafaldet, mens der ved Underretten har været rejst tiltale mod 369 mænd og 29 kvinder.

341 mænd har fået deres dom, og 27 kvinder. 3 mænd er dømt ved Nævningeting. der har været rejst tiltale i 203 statsadvokatsager ved Underretten, og der er i Kolding Politikreds anholdt 34 efterlyste fra andre politikredse. Politiet har anholdt 219 berusere; deraf var kun 9 indbragt af landpolitibetjentene fra landdistrikterne – resten har Kolding på samvittigheden. Der er begået 1.787 simple tyverier, 164 indbrud, og der er er anmeldt 188 bedragerisager (herunder underslæb etc.), 57 tilfælde af forsætlig vold (legemsbeskadigelser), 41 forbrydelser mod sædeligheden, 5 dyreplagerisager, 43 tilfælde af hærværk i politikredsen, ligesom man har haft 112 almindelige brandsager, men ingen uagtsomme eller forsætlige. Endelig er der begået ét drab i 1942. […]

1942 – 14 flåede kattekroppe fundet i møddingen

Jagten på kattene fortsætter, mens rotterne florerer.

På en stor gård ved Hadsund var man iflg. ‘Jyllp.’ forleden i gang med at køre gødning ud, og ved tømningen af møddingen fandt mand 14 flåede kattekroppe. Der har altid på den gård været holdt mange katte, hvorfor man heller aldrig har kendt til rotter, men nu i vinter gik bestanden ned i helt uhyggelig grad. Ejeren kunne ikke begribe, hvor hans katte blev af, men nu har han så rigeligt fået forklaringen. En eller anden, der har haft adgang til hans gård, har fanget kattene, dræbt dem og flået dem for derefter at sælge skindene. Fortjenesten har sikkert ligget omkring et par hundrede kroner. På andre gårde på egnen er det ikke stort bedre med kattebestanden, selv om man dog har været forskånet for et lignende modbydeligt fund i møddingen. Til gengæld driver de flåede kattekadavere i søer og åløb her, ganske som i så mange andre egne af Jylland.

Skindene jobbet op i 15-20 kr.

Undertiden går en ondartet kattepest gennem store landsdele. Dødeligheden kan være op til 60-70 pct. af hele bestanden, men selv om denne sygdom overhovedet ikke har vist sig, er situationen for tiden meget alvorligere, idet prisen på katteskind trods flere bestemmelser, der så nogenlunde skulle virke regulerende, ligger omkring 15-20 kr. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis 17. maj 1942.