1943 – Byggeri i Drejens til 100.000 kroner

Esbjerg Byråd bygger feriekoloni og lejrskole

Ingeniør Robert Underwood Jarvis har i eftermiddags på sin bopæl på Drejens Odde undertegnet en kontrakt, ifølge hvilken han afstår ca. 5 tdr. ld. jord, en græsmark beliggende ovenover den tidligere restauratin “Elvighøj”, til Esbjerg Byråds Skoleudvalg.

Til stede ved underskrivelsen var, foruden skoledirektør Olaf Petersen, Esbjerg, også Esbjerg Byråds Skoleudvalg, repræsenteret af viceborgmester, socialinspektør Jespersen, boliginspektør, arkitekt William Petersen og redaktør Ree, ligesom også familien Jarvis’ økonomiske rådgiver, proprietær Haue, var nærværende.

Prisen på grunden ønskes ikke opgivet, men naturligvis betales der en liebhaverpris for det skønt beliggende areal. Mest interessat er dog de planer, der er knyttet til erhvervelsen af grunden. Esbjerg Byråds Skoleudvalg agter nemlig at opføre en anseelig 3-længet feriekoloni på grunden. Byggesummen er kalkuleret til ca. 100.000 kr., så det er et pænt beløb, der vil blive lagt på Kolding-egnen i arbejdslønninger med denne plans realisering. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. februar 1943.

1942 – 15 drenge kæntrede midt på fjorden

Men båden var synkefri, og føreren tabte ikke hovedet.

I går eftermiddags ved 5-tiden indtraf der en farlig situation på Kolding Fjord. En båd med 15 drenge fra optagelseshjemmet i Drejens kæntrede midt på fjorden, omtrent ud for Løverodde, men heldigvis slap drengene med forskrækkelsen og en våd trøje.

Forstander Kjelstrup, Drejens, har anskaffet sig en af marinens redningsbåde, der er synkefri, idet de er forsynet med luftkasser, og i denne båd sejlede forstanderens voksne søn, Poul Gunnar Kjelstrup, der for tiden er hjemme på sommerferie, ud med de 15 drenge for at lade dem få en tur på fjorden. Båden var forsynet med sejl, og en kastevind kæntrede den ellers så solide båd, da man befandt sig midt ude på fjorden. Heldigvis tabte den unge Kjelstrup ikke besindelsen, men fik drengene beroligede. De havde alle holdt sig fast ved båden, og i løbet af kort tid var de alle kommet op på bådens køl, hvor de for så vidt var i sikkerhed, som luftpontonerne let kunne bære båden.

Uheldet var straks blevet observeret fra land, idet en søn af manufakturhandler Pedersen (Pedersen & Albrechtsen) fra familiens sommerhus havde set båden vende rundt. Han alarmerede sin moder, som straks underrettede lods Kofoed om kæntringen. Lodsen startede øjeblikkelig sin båd og nåede hurtigt ud til det kæntrede fartøj, hvor han fik drengene og den unge Kjelstrup om bord, ligesom han fik den kæntrede redningsbåd på slæb. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. juli 1942.

1942 – Tre års fængsel til Drejens-skipperen

der sejlede Christmas Møller til Sverige. Dusøren for pågribelsen af Borch Johansen fordoblet.

Københavns Byret har afsagt dom i sagen mod skipper Peter Valdemar Schmidt, Drejens, og letmatros Egon Gefion Vejle-Petersen, Kolding, der var tiltalt for overtrædelse af paragraf 3, nr. 3 ved 1. maj i år uden om paskontrollen i Schmidts motorgalease ARGO at have sejlet forhenværende handelsminister Christmas Møller og dennes hustru og søn fra Aggersund til Gøteborg. Dommen fastsætter en straf af 3 års fængsel for P. V. Schmidt og 1 års fængsel for Egon Vejle-Petersen.

Ved dommen konfiskeredes endvidere motorgaleasen ARGO, der er indregistreret i Kolding. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. juni 1942.