1940 – Danmarks første kvindelige dyrlæge

Fra København meddeles det igennem nyhederne at Danmarks i juli 1940 havde fået sin første kvindelige dyrlæge, Fru Ester Mortensen, der netop havde bestået sin eksamen. Hun var selv gift med en dyrlæge, og datter af forsøgsleder Mortensen ved Statens Serumlaboratorium, hun fortalte selv til pressen at hun: “altid har interesseret sig levende for dette studium og allerede før, hun tog eksamen, har hun været medhjælper hos en sjællandsk dyrlæge“.

Kilde: Konen kan afløse manden som dyrlæge, Kolding Socialdemokrat, 8. juli 1940

1940 – Dyrskuet i Kolding

Tegning af den flagudsmykkede dyrskueplads i Kolding, Kolding Socialdemokrat, 29. juni 1940

I et strålende solskinsvejr afholdt Kolding Herreds landbosforening den 29. juni 1940 det årligt dyrskue i Kolding. Der var fremstillet godt 200 dyr, hvoriblandt der var mange gode heste og tyre, derimod var ungkvæg svagt repræsenteret.

Både mange byboere og landboere var kommet til skuet, der hele dagen var fyld af livlig aktivitet.

Kilde:
Dyrskuet i Kolding i dag, side 5, Kolding Socialdemokrat, 29. juni 1940
Dyrskuet i Kolding, Fredericia Socialdemokrat, 29. juni 1940

1940 – Dyrskuet

Forberedelserne er i gang på Dyrskuepladsen i Kolding, hvor der snart skal afholdes det årligt Dyrskue. Konsulent Ejner Pedersen, der er en af dem som står bag forberedelserne, har til Kolding Socialdemokrat udtalt at der er anmeldt 210 dyr, hvilket svare til 33 procent mindre end sidste år, hvor der var omkring 300 dyr på dyrskuet.

På grund transportforholdene er det svære at få dyrene frem, særligt malkekvæget er svagt repræsenteret. Der er anmeldt 40 nummer svin, 41 tyre, 44 heste og resten af de 210 dyr er kreaturer.

Som noget nyt på Dyrskuet er der arrangeret ringridning, hvor 60 ryttere har tilmeldt sig. Der vil også være en fyldigere udstilling i udstillingshuset, og “til damernes underholdning vil der blive vist en film“.

Kilde: Dyrskuet, Kolding Socialdemokrat, 26. juni 1940

1939 – Ingen ny zoologisk have

Selv om en liebhaver havde meldt sig til den nu lukkede zoologiske have, så er der i byrådet ikke stemning for en ny åbning.

Flere byrådsmedlemmer fremhævede beboerne klager over ulemper fra haven, ligesom det blev kommenteret at haven næppe i Kolding kunne blive så stor, at den kunne få nogen undervisningsmæssig betydning.

Kilde: Ingen Stemning for ny zoologisk Have, 7. nov 1939, Kol. Folkeblad

1939 – Kolding Zoologiske Have lukker

Det er med ærgrelse og beklagelse at direktør Knudsen i dag tog imod en journalist fra folkebladet, Kolding Zoologiske Have lukker på grund af de dårlige tider. Rundt i haven står mange af buerne allerede tomme og kun enkelte steder ser man dyr.

Jeg har efterhånden opdaget, at Haven aldrig vil kunne blive rentabel her i Kolding. Byen skulde have været dobbelt så stor, saa kunde det lige have gaaet. Jeg har nu haft Haven i 5 Aar, og i de 5 Aar har jeg kun faaet et Tilskud paa 300 Kr. fra Kommunen

Haven havde ellers været velbesøgt, direktør Knudsen klager da heller ikke over besøgstallet, men det er svært for kun en mand at drive hele haven.

På spørgsmålet om hvor mange dyr haven har tilbage, svares:

Faktisk kun ganske faa, og dem vi har, vil blive afhentet en af de nærmeste Dage af de forskellige zoologiske Haver, vi har her i Landet.

Desværre er der ingen der vil betale for dyrene

Nej, der er ingen, der vil købe Dyr for Øjbelikket. De to Løver, jeg har tilbage, staar mig i 1000 Kroner Stykket, men nu er jeg nød til at forære dem væk, hvis jeg da ikke vil lade dem skyde, og Grunden hertil er, at der er for mange.

Kilde: Kolding Zoologiske Have lukker, Kolding Folkeblad, 15. september 1939, side 6