1943 – Stigende biografbesøg i Kolding

Befolkningen brugte i 1941-42 i alt ca. 300.000 kr. til biografbilletter

Der foreligger i dag en detaljeret beretning om forlystelsesskatten i finansåret 1941-42. Det oplyses, at afgiften i alt indbragte 13,2 mill. kr., hvilket er 2,340.000 kr. mere end året forud. Som sædvanlig har biografteatrene indtjent langt det største beløb, nemlig 11,2 mill. kr. mod 9,4 mill. kr. det foregårende år. Der har således været en betydelig stigning i antallet af biografbesøg. Landets ca. 375 biografteatre har i det forløbne år haft en samlet spilleindtægt på op mod 40 mill. kr.

Om forlystelsesskatten i Kolding i finansåret 1941-42 oplyses, at afgiften i alt indbragte 106.169 kr. mod 87.416 kr. det foregående år. Heraf har biografteatrene alene indtjent 102.410 kr. mod 86.480 kr. året forud. Der er således en betydlig stigning i antallet af biografbesøg. Byens biografteatre har haft en samlet spilleindtægt på ca. 350.000 kr. Afgiften af teaterforestillinger har været 1.114 kr. for 5 forestillinger. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. juli 1943.

1943 – Kolding luftalarm nr. 28

Kolding havde i aftes sin luftalarm nr. 28. Den begyndte fem minutter over kl. 9 og varede til kl. 11. Alt forløb roligt og planmæssigt – kun spredte og fjerne overflyvninger hørtes, og der skete intet i Kolding Politikreds. Billedteatrene måtte i anledning af luftalarmen holde noget længere på publikum end sædvanligt, men for at forkorte ventetiden for den fyldte sal i Kosmorama trådte det prøvede universalmiddel, den gamle danske film ‘Over byens tage’ i funktion. Denne film har jo efterhånden også filmhistorisk interesse, så den kan man næppe få at se for ofte.

Kilde: Kolding Folkeblad, 10. marts 1943.

1943 – “Mester” P. Nielsen i Kolding

DNSAP Kolding afdeling kalder sine medlemmer og alle interesserede sammen torsdag d. 4. februar til en aften, der vil byde på et program af største interesse, idet aftenens taler er en af dansk flyvnings pionerer, “Mester” P. Nielsen, der gør tjeneste i Waffen-SS som hauptsturmführer, på sin friske måde vil gøre os deltaglige i sine oplevelser på Østfronten og i en spændende film vil vise os hvorledes livet former sig under kampen mod verdensfjenden …

Kilde: Uddrag, Fædrelandet, 23. januar 1943.

1943 – Så er det slut med de amerikanske film

Fra 1. januar er det tyske forbud mod forevisning af amerikanske film trådt i kraft, eller som det så smukt hedder: licenserne er udløbet! Midt i december offentliggjordes en statistik, der viste en tilbagegang i biografbesøget. I ‘Politiken’ den 21/12 funderede ‘Brandvagten’ over årsagen hertil, uden dog at komme til nogen løsning på problemet – udadtil. Ved læsning af denne lille notits fik man dog det indtryk at ‘Brandvagten’ var ganske godt klar over årsagen. Da vi, i modsætning til ‘Politiken’, ikke er underkastet tysk censur, er der altså intet til hinder for, at vi kan oplyse, at denne nedgang naturligvis skyldes manglen på nye amerikanske og engelske film.

De tyske filmmakværker med deres dårligt skjulte propaganda er ikke noget for danskerne, og da det endnu er en frivillig sag, om man vil se en tysk film, må resultatet nødvendigvis blive en nedgang i biografbesøget. Forhåbentlig vil denne nedgang vedvare, ikke fordi vi ønsker dårligere tider for biografejerne, men fordi tyskerne, på trods af deres indskrænkethed i den retning, måske så vil forstå, at de gør bedst i at beholde deres “filmkulturværker” hjemme. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, 1. januar 1943, nr. 3, 2. årgang.

1942 – Go-On vil bygge et weekend-hus

10 damer fik idrætsmærket i aftes

Go-On havde i aftes indbudt sine medlemmer til en festlighed i Saxildhus’ selskabslokaler. Den fik et yderst festligt og fornøjeligt forløb med stor deltagelse fra medlemmernes side, såvel gamle som nye. Der blev forevist et par udmærkede film, bl.a. fra Grønland og en gymnastikfilm.

Ved kaffebordet uddelte overlærer H. A. Hansen – første gang i klubbens historie – idrætsmærker til kvindelige medlemmer. Følgende damer fik idrætsmærket: frøken Anni Jensen, frøken Asta Sparrevohn, frøken Gudrun Lauridsen, frøken Marie Nielsen, frøken Kamma Hansen, frøken Erna Jochumsen, frøken Margrethe Lauridsen, frøken Gerda Vilger, fru Emilie Jensen og Fru Elna Krogh. Det blev besluttet at holde medlemsmøde en gang hver måned i vintersæsonen.

Overlærer H. A. Hansen omtalte, at klubben omgås med planer om at bygge et weekend-hus, såfremt man kan finde en grund til det. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 6. november 1942.

1942 – Medlemsmøde i DNSAPs Kolding afdeling

DNSAPs Kolding Afdeling meddeler den 25. august 1942, i den nazistiske partiavis Fædrelandet, af afdelingen vil afholde møde mandag den 31. august (1942) for afdelingens medlemmer, samt afholde en filmaften med indbudte i Industriforeningens bygning i Kolding.

Det er filmen ”Antikomintern”, samt en film fra DNSAPs Landarbejdstjenesten, som skal forevises.

Blandt taler vil være feltmeter Petersen af Rejsby.

Kilder:
Kolding afdeling, Fædrelandet, side 7, 25. august 1942