1943 – Luftværnets vigtigste bud

  • Luftværnets første bud: vær rolig!
  • Stigende og faldende sirenetone betyder fare for flyverangreb.
  • I hjemmet: Sluk for gas og elektricitet; gå derefter roligt og besindigt til tilflugtsrummet – De kender vejen.
  • I byen: Gå roligt til nærmeste offentlige tilflugtsrum.
  • I åbent terræn: Læg Dem fladt på jorden, helst i en grøft, under et træ eller lignende.
  • Findes intet tilflugtsrum, er De syg eller svagelig: søg beskyttelse indendørs ved tykke indvendige mure, i en entré, en korridor eller lignende.
  • Husvagten er myndighedernes tillidsmand, følg hans anvisninger. De kender ham på det røde armbind med gule kanter.
  • Konstant sirenetone betyder: Faren forbi.
  • Vær på vagt mod ildebrand: hold husvagtmateriellet i orden. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 24. april 1943.

1941 – Luftværnets vigtigste bud

Luftværnets første bud lyder som Luftværnets sidste bud: Vær rolig! Det øvrige, man skal huske, er følgende: Stigende og faldende sirenetone betyder fare for flyverangreb.

I hjemmet: sluk for gas og elektricitet; gå derefter roligt og besindigt til tilflugtsrummet – De kender vejen. I Byen: Gå roligt til nærmeste offentlige tilflugtsrum. I åbent terræn: Læg Dem fladt på jorden, helst i en grøft, under et træ eller lignende.

Vær på vagt mod ildebrand; hold husvagtmateriellet i orden. Findes intet tilflugtsrum, er De syg eller svagelig; søg beskyttelse indendørs ved tykke indvendige mure, i en entré, en korridor eller lignende. Husvagten er myndighedernes tillidsmand, følg hans anvisninger. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 4. december 1941.