1944 – Flyvervarsling og alarmtilstand

Kolding havde i går eftermiddags alarmtilstand, der imidlertid kun blev af temmelig kort varighed. De to lange toner satte ind kl. 16.52 og allerede kl. 17.10 blæstes faren ovre. Der hørtes kun svar motorstøj. I nat blæstes der på ny alarmtilstand kl. 0.26. Der var da temmelig kraftig overflyvning, der vedvarede til kl. 2.11. Det var Koldings 61. flyvervarsling under krigen.

Samtidig med Kolding havde hele Sydjydske Distrikt flyvervarsling, der dog varierede nogle minutter for de forskellige steder. I Grinsted nøjedes man dog med alarmtilstand. I Koldings luftværnsområde skete der intet. Også København havde flyvervarsling i nat, nemlig fra kl. 1.02 til 1.34. Heller ikke her skete der nogen skade.

Kilde: Kolding Folkeblad, 22. maj 1944.

1944 – Luftkampe over Aalborg

To danskere dræbt, og tre sårede af maskingeværkugler

Aalborgs luftområde havde i dag flyvervarsel fra kl. ca. 11.45 til kl. ca. 12.35. Der fandt heftige luftkampe sted over Aalborg og nærmeste omegn.

Herved blev to danske statsborgere dræbt og tre såret af maskingeværkugler fra de kæmpende maskiner. De dræbte er den 24-årige husmoder Anna Johanne Have, Priorgade 9, Aalborg og den 24-årige kontorist Niels Jørgen Theisen, Danmarksgade 63, Aalborg. Sjakmester Weber Nikolaus, Tjørnevænget 16, Aalborg fik to skudsår i låret, arbejdsmand Frimodt Skærbæk, Nørholmsvej 55, skudsår i hånden og kontorist Poul Sørensen, Nørregade 9, Aalborg, skudsår i hovedet. De sårede blev afhentet i fire ambulancer fra Falcks Redningskorps og kørt til Aalborg Sygehus.

Kilde: Kolding Folkeblad, 17. maj 1944.

1944 – Flyvervarsel nr. 59

Kolding havde som den eneste by i sydjydske distrikt lørdag tæt ind under aften flyvervarsel, der dog blev meget kortvarig. Sirenernes stigende og faldende tone satte ind kl. 17.33, og kun 11 minutter efter fulgte signalet faren ovre. Årsagen til flyvervarslingen var den da temmelige kraftige overflyvning forud for flyvervarslingen var gået en alarmtilstand, der havde varet et par timer nemlig fra kl. 15.22, da sirenerne satte ind med de to jævne og lige lange toner, og alarmtilstanden blev afblæst kl. 17.25. Alarmtilstanden var ens for alle byerne syd for Kolding og med Fredericia, medens Vejle f.eks. gik fri. Endelig havde de sydligste byer i distriktet, Tønder og Sønderborg samt distrikterne nærmest grænsen flyvervarsel lørdag eftermiddag fra kl. 13.07 til kl. 14.20. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. maj 1944.

1944 – Flyvervarsel nr. 58

Der skete intet i sydjydske distrikt

Kolding havde i nat flyvervarsel nr. 58. Sirenerne satte ind kl. 0.28, og afvarslingen fulgte kl. 1.16. Der skete intet hverken i Kolding Luftværnsdistrikt eller i hele sydjydske distrikt. Der var temmelig kraftig overflyvning i midtjydske distrikt, og det medførte, at der fra Gram og sydpå kun var alarmtilstand. Tiderne var de samme for hele distriktet med undtagelse af Esbjerg, der havde alarm noget før, og hvor afblæsningen ligeledes kom noget før, samt Fredericia, der havde flyvervarsel til kl. 1.38, altså lidt længere end de øvrige byer i distriktet.

Kilde: Kolding Folkeblad, 13. maj 1944.

1944 – Flyvervarsel nr. 57

Kolding havde i aftes flyvervarsel nr. 57, idet sirenerne satte ind kl. 22.59, men af længere varighed blev den dog ikke. Der blev blæst faren ovre kl. 23.40. Der skete ingen skader af nogen art i Koldings luftværnsdistrikt. Hele Sydjydsk Distrikt havde i øvrigt flyvervarsel på samme tid som Kolding med undtagelse af Esbjerg og et par andre byer, der fik varslet nogle få minutter tidligere, og de nordlige egne af distriktet, hvor varslingen kom mellem kl. 23. og 23.15. En times tid senere havde den midterste del af distriktet som Haderslev, Bramminge og Ribe alarmtilstand, der blev afblæst kl. 2.04 eller 2.07; det varierede lidt for de enkelte pladser.

Kilde: Kolding Folkeblad, 24. april 1944.

1944 – Kolding-flyvervarsel nr. 56

Og to gange alarmtilstand

Kolding havde sent i aftes både alamtilstand og flyvervarsel, der blev nr. 56 for Koldings vedkommende. Alarmtilstanden begyndte kl. 23.07 og gik kl. 23.18 over i flyvervarsel, som igen afblæstes kl. 23.48. Igen kl. 0.35 lød sirenerne for på ny at varsle alarmtilstand, der igen afblæstes kl. 1.15. Flyvervarslet gjaldt luftværnsområderne over hele sydjyske distrikt.

Kilde: Kolding Folkeblad, 19. april 1944.

1944 – To flyvervarsler i går

Kort tid efter alarmtilstanden i går eftermiddags var blevet afblæst, kom der et rigtigt flyvervarsel. Sirenen hylede kl. 14.20, men allerede efter en halv times forløb satte sirenerne ind med afvarslingen. Det kneb for politiet af få ryddet gaderne. Vejret var jo smukt, men det lykkedes dog, selv om adskille fodgængere måtte følges til tilflugtsrummene.

Atter i aftes blev der givet flyvervarsel, denne gang uden forudgående alarmtilstand. Varslingen kom kl. 22.40, og en lille time senere blæstes faren ovre. Tidspunktet var kl. 23.34. Hverken om eftermiddagen eller i aftes skete der noget inden for Kolding Luftværnsområde. På restauranterne fik man ved flyvervarslet lukketiden forlænget en halv time, idet de sidste gæster endnu ikke havde forladt lokalerne, da sirenerne satte ind. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. april 1944.

1944 – Mange allierede flyvere skudt ned over Danmark

Syv maskiner styrtede ned over Øst- og Midtjylland i Påsken, deraf tre vest for Vejle

Påskedag og natten til i går, blev luftmæssigt endnu mere urolige end de første Påskedage. I flere perioder var der større overflyvninger over Danmark, og med undtagelse af det nordlige Jylland, havde så at sige hele landet flyvervarsel mindst én gang i døgnets løb. Flere steder havde man endda to alarmer. Ifølge meldinger fra Ritzaus Bureau blev i alt 17 maskiner skudt ned over dansk område. Ingen danske personer led overlast. En meget stor del af maskinernes besætninger, der gennemgående var på 7 mand, omkom. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 11. april 1944.