1943 – Dykker-undersøgelserne efter vikingeskibet

Der arbejdes stadig på fjordbunden

Undersøgelserne på Kolding Fjord efter det formodede vikingeskib fortsattes i morges på det sted ud for Rebæk, hvor man har fået “hold”. Dykkeren har gravet en rende på 3-4 meter i længden og 1½ meter i dybden langs et stykke gammelt egetræ, hvilken han mener er en udhulet egestamme, som man i oldtiden har brugt som fartøj. Om denne antagelse er rigtig, vil vise sig når han får stammen gravet helt fri, hvilket er et vanskeligt arbejde i det mørke, der ruger på fjordbunden, hvor det er umuligt at se en hånd for sig, især når der røres op i mudderet. Finder man ikke vikingeskibet på dette sted, vil fundet af en træstammebåd også være af værdi, og eftersøgningen af det skib, hvortil den fundne styreåre har hørt, vil blive fortsat på anden måde, idet der muligvis bliver tale om, at skipper Rasmussen med ANETTE vil trække dræg på de steder, hvor man mener, der kan være chance for at finde noget. Skipper Rasmussen udtaler, at såfremt der findes et skib på fjordbunden, så skal det nok komme frem ved en sådan eftersøgning, idet dræget kan laves, så det med pigge går et godt stykke ned i mudderet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 9. august 1943.

1943 – M/S Normandiet af Kolding forlist

M/S NORMANDIET af Kolding er forlist d. 1. august 1943 under en rejse fra Luleå i Sverige til Emden, Tyskland. På Altenbrücks Red kolliderede NORMANDIET med et dampskib, der senere viste sig at være den hollandske damper S/S MAASBURG. Besætningen med undtagelse af lodsen, føreren 1. og 2. styrmand samt 1. mester, forlod skibet i en redningsbåd. Resten blev samlet op af en toldkrydser. Kl. 18.22 sank NORDMANDIET. Besætningen blev landsat i Cuxhafen.

Kilde: Dansk Søulykke-Statistik 1943.

1943 – Amerikansk hangarskib med 1.788 mand ombord sænket af en tysk ubåd

Skulle bevogte konvojerne over Atlanten

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens overkommando meddeler i en særmelding søndag:

En undervandsbåd med kaptajnløjtnant von Bülow som chef har i den mellemste del af det nordlige Atlanterhav sænket det amerikanske hangarskib RANGER, der var sat ind for at overvåge de atlantiske konvojveje. Føreren har tildelt kaptajnløjtnant von Bülow som 234. soldat i den tyske værnemagt Egeløvet til Jernkorsets Ridderkors.

Berlin. RB.

De tyske radiostationer bragte i går i forbindelse med særmeldingen om sænkningen af det amerikanske hangarskib RANGER en særlig beretning fra undervandsbådscentralen. Undervandsbåden afsendte fire torpedoer. Kæmpemæssige stikflammer skød i vejret, og under vældige rystelser sank skibskolossen i havet. De ledsagede torpedojagere måtte derefter deltage i arbejdet for at redde de af katastrofen ramte søfolk. Ifølge fjendens egne opgivelser havde hangarskibet 1.788 mand ombord. I fredstid medførte hangarskibet 72 flyvemaskiner, men det kunne i alt rumme 120 flyvemaskiner. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. april 1943.

1943 – Atter Esbjerg-kutter minesprængt

Hele besætningen, fire mand, omkommen

Den fjerde Esbjergkutter i år blev i aftes minesprængt i Vesterhavet.

Kutterne “Nordsøen” og “Winni” gik i går morges sammen ud på fiskeri. Ved 7½ i aftes hørtes man på “Winni” et stærkt drøn og så en røgsky stige op fra det sted, hvor “Nordsøen” lå, et par sømil borte. “Winni” sejlede straks hen til stedet, men fandt kun enkelte vragrester. Kutteren var helt forsvunden, og der var intet spor af den fire mands besætning. Den bestod af skipper Herman Alfred Olsen, Esbjerg, 43 år, gift, et barn, bedstemand Jørgen Vang Nielsen, Esbjerg, 31 år, gift, ingen børn. Fisker Chr. Petersen Bonde, Stenbjerg, 24 år, ugift, og kok Eigil Flybjerg, Esbjerg, 16 år. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. marts 1943.

1943 – Fire Esbjergfiskere dræbt ved mine-forlis

Kutteren “Jørna” sunket, hele besætningen savnes

Fiskerflåden i Esbjerg har atter lidt et tab, idet kutteren E.50 “Jørna” er blevet minesprængt på Vesterhavet, og fire fiskere har mistet livet under udøvelsen af deres farefulde gerning.

Det triste budskab om “Jørna”s forlis nåede Esbjerg i lørdags, da kutteren “Dux” E.456 kom i havn med navnepladen “Jørna”, kutterens kran og forskellige vragstykker. “Dux”s fører, fiskeskipper Jeppe Jørgensen, er broder til skipperen på den forliste kutter, og han måtte underrette besætningens pårørende om det skete. “Dux” havde ligget i nærheden af “Jørna”, men man havde intet hørt til den eksplosion, der må formodes at have sendt skibet til bunds. Først lørdag morgen konstaterede man, at “Jørna” ikke mere befandt sig på havets overflade.

Den forliste kutter havde følgende besætning: fiskeskipper Laur. Chr. Jørgensen, Esbjerg, Georg Sørensen Mose, Søndervig, Svend Hadding Smedegaard Iversen og Vald. Wm. Jensen, begge fra Esbjerg. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. marts 1943.

1943 – Dansk damper krigsforlist

Hele besætningen reddet

København, R.B.

Ifølge derom til Rederiet J. Lauritzen indgået meddelelse er rederiets damper GRETHE om morgenen den 11. februar krigsforlist i Middelhavet. Hele besætningen er reddet og befinder sig i en spansk havn. Skibet, der var på rejse fra Valencia til sydfransk havn med last til Danmark og Norge, er bygget i Helsingør i 1931 […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 16. februar 1943.

1943 – Motorskib frygtes forlist ud for Grenå

6-7- mand savnes

I farvandet uden for Grenå er der antagelig i julen sket et forlis, der har kostet 6 eller 7 mand livet. Det drejer sig om motorskibet AJAX, Hammershavn, ført af kaptajn N. S. Christiansen, København. For nogle dage siden opdagede man fra en fiskerbåd fra Grenå en tømmerflåde, en redningsbåd og et redningsbælte drivende på vandet ca. 10 sømil øst for Grenå. Mens der ikke var navn på båden, fremgik det af redningsbæltet, at det stammede fra AJAX. Dette skib forlod Nakskov den 27. december og var ventet til København to dage senere. Man antager derfor, at forliste er sket mandag nat. Oprindelig håbede man, at en eller flere af besætningen var blevet opdaget af et forbisejlende skib, men AJAX’s reder, Th. Lindholmer, København, har nu meddelt kaptajn Christiansens hustru, at man har opgivet alt håb, og at de 6-7 ombordværende må betragtes som omkomne.

Kaptajn Christiansen blev kun 33 år gammel. Han stammede fra Malling ved Aarhus. Han var i 1934 med på Knud Rasmussenes sidste Grønlandsekspedition som fører af “Kiviuk”. Den øvrige besætning var: styrmand M. P. Hansen, Reberbanevej 2, København (gift, efterlader 1 barn), maskinmester Svend Aage Sørensen, Vejle (ugift), hovmester N. Knudsen, København (ugift), matros Axel Hansen, Nykøbing S., og jungmand Richard Wilder, Nordby på Fanø. […]

(Redaktionen: Ministeriet for Handel, Industri og Søfart kunne ikke udelukke, at forliset skyldtes krigsbegivenheder.)

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. januar 1943 og Dansk Sø-ulykke-statistik 1942.

1942 – S/S Marie Clausen af Kolding forlist

S/S MARIE CLAUSEN af Kolding er forlist ved en eksplosion i Østersøen d. 12. december 1942. Skibet var på en rejse fra Wismar til Kolding i ballast. Ved forliset omkom 12 personer. Det lykkedes to mand af besætningen af redde sig op på flåden, der var gledet overbord, da skibet krængede over. 2 minutter efter eksplosionen kæntrede MARIE CLAUSEN og sank. De to mand blev omkring kl. 12 optaget af et andet skib og landsat i Svendborg.

De omkomne er:

Skibsfører Otto Petersen af Kolding, styrmand Bernhard Aage Jensen af Svendborg, 1. maskinmester Peter Friedrich Lorenz Petersen af Sønderborg, 2. maskinmester Herluf Mortensen Meyer af Fredericia, matros Anders Nielsen af Vemmenæs, letmatroserne Kristian Gunnar Jensen Ottesen af Aalborg og Jens Peter Nielsen af Troldhede. Ungmand Niels Aadahl Larsen af Hesselager, kok Rasmus Rasmussen af Rudkøbing, messedreng Bent Horsdal Hansen af Fredericia samt fyrbøderne Egon August Karl Pedersen af Frederikshavn og Johannes August Møller af Fredericia.

Kilde: Dansk Søulykke-Statistik 1942.