1942 – Pastor Tobiassen angriber forlystelsesindustrien

Kirkeligt Forbunds Kredsmøde i Kolding. En forhandling om ungdommen og moralen. […]

Kirkeligt Forbund af 1933 holdt i går eftermiddags kredsmøde for Kolding-Haderslevegnen i Bethel i Kolding, hvor formanden, pastor Vriborg, Oksenvad, efter salmen ‘Nu takker alle Gud’, bød velkommen og meddelte, at det var sidste gang, han ledede årsmødet, da han er forflyttet til Aarhus Stift. Efter salmen ‘Nu fryde sig hver kristen mand’ talte sekretær pastor Johs. W. Jacobsen, København, over emnet ‘Skabelsestroen og den moralske krise’.

Den ungdomsødelæggende forlystelsesindustri

Pastor Tobiassen, Kolding, pegede på en speciel opgave, som han fandt Kirkeligt Forbund af 1933 burde etage op, nemlig at sætte en bevægelse i gang – også fra allerhøjeste stede – mod den om sig bredende forlystelsesindustri, og han mindede om, at bl.a. folketingsmand, politimester Vagn Bro allerede havde taget bladet fra munden i så henseende. Kunne Kirkeligt Forbund ikke tage sig for at rejse en kampagne mod denne ungdomsødelæggende forlystelsesindustri? Her i Kolding ser vi for tiden noget iværksat, som kaldes Cykel 6-dagesløb, men som kun har til opgave at suge de unges penge. Over for sådan forlystelsesindustri bør der sættes ind. […]

Der skydes meget ved siden af mod kirken

Pastor Tobiassen sluttede mødet med en tak for Kirkeligt Forbund for dets arbejde til styrkelse af kirkens liv i vort folk. Det vigtigste for os er at leve i Jesu Kristi forening og i samfundet med ham. Det et det, vi må gå ud og gøre, og sætte et positivt arbejde ind i tiden, hvor der lyder så mangfoldige kritiske røster om de tomme kirker og dovne præster. Der skydes meget ved siden, for der findes også fyldte kirker. Manden på gaden, som kun har forstand på, hvordan et velrettet boksestød skal sidde, hvordan man får en fodbold i mål og hvilke værtshuse, der har den bedste betjening, hans intetsigende kritik kan vi ikke modtage. Lad os vise, at vi hører kirken til, så hvert skridt gøres i lydighed mod Gud. Måtte han give sin kirke kraft til at bære hans budskab frem, det eneste, der kan lyse i mørket og være den bærende kraft i vort folk. Dermed sluttede mødet.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. januar 1942.

1939 – Kolding Zoologiske Have lukker

Det er med ærgrelse og beklagelse at direktør Knudsen i dag tog imod en journalist fra folkebladet, Kolding Zoologiske Have lukker på grund af de dårlige tider. Rundt i haven står mange af buerne allerede tomme og kun enkelte steder ser man dyr.

Jeg har efterhånden opdaget, at Haven aldrig vil kunne blive rentabel her i Kolding. Byen skulde have været dobbelt så stor, saa kunde det lige have gaaet. Jeg har nu haft Haven i 5 Aar, og i de 5 Aar har jeg kun faaet et Tilskud paa 300 Kr. fra Kommunen

Haven havde ellers været velbesøgt, direktør Knudsen klager da heller ikke over besøgstallet, men det er svært for kun en mand at drive hele haven.

På spørgsmålet om hvor mange dyr haven har tilbage, svares:

Faktisk kun ganske faa, og dem vi har, vil blive afhentet en af de nærmeste Dage af de forskellige zoologiske Haver, vi har her i Landet.

Desværre er der ingen der vil betale for dyrene

Nej, der er ingen, der vil købe Dyr for Øjbelikket. De to Løver, jeg har tilbage, staar mig i 1000 Kroner Stykket, men nu er jeg nød til at forære dem væk, hvis jeg da ikke vil lade dem skyde, og Grunden hertil er, at der er for mange.

Kilde: Kolding Zoologiske Have lukker, Kolding Folkeblad, 15. september 1939, side 6