1943 – Anholdelserne i Kolding

Siden den 29. august er en række Koldingensere blevet hentet af den tyske værnemagt. Allerede den 29. om morgenen hentede man den konservative folketingsmand og byrådsmedlem, adjunkt Karl Olsen, Jernbanegade 48, og satte ham under arrest i Pigeskolen. Derpå blev han flytte til Domhusets tyske afdeling, videre til en interneringslejr i Fredericia, og nu befinder han sig efter forlydende i Horserød-lejren, hvor der er blevet god plads, efter at det er lykkedes en del kommunister at flygte derfra.

Arbejdsmand Carl Chr. Andersen, Sneppevej 7, blev anholdt den 2. september og sigtet for sabotage. Han er ikke blevet dømt og opholder sig ligeledes i den tyske afdeling på Domhuset. Arbejdsmand Kaj Lykke Kajser, den tidligere bokser, Toldbodgade 10, blev anholdt den 9. september. Han sigtes ligeledes for medvirken i sabotage. Kajser er ikke blevet dømt og sidder ligeledes på den tyske afdeling af Domhuset. Bankelev Verner Nørgaard, Haderslevvej 25, en søn af forretningsfører Nørgaard, Jydsk Andel, er ved en standret blevet idømt 3 måneders fængsel for fornærmelse mod værngemagten. Han afsoner sin straf i Kolding. […] Kontorassistent Edith Cecilie Lygam Berthelsen, Piledamsvej 36, er ved en standret ligeledes blevet idømt 3 måneders fængsel for fornærmelse mod værnemagten. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Budstikken for Kolding og omegn, september 1943, nr. 5

1943 – Arbejdet genoptaget i Fredericia

Udgangsforbud om aftenen for unge under 18 år

Fredericia har oplevet to dages generalstrejke, skriver Fredericia Dagblad i dag. Begivenhederne tog deres begyndelse i en række alvorlige uroligheder på gaderne mandag aften, hvorunder flere personer blev sårede, så de måtte under lægebehandling. Fra tirsdag morgen hvilede alt arbejde i byen, ligesom samtlige butikker lukkede. I løbet af tirsdagen blev der gjort flere forsøg på at bilægge konflikten. Bl.a. holdtes et stort borgermøde på stadion. her blev der formuleret nogle krav, som senere af myndighederne forelagdes den tyske værnemagt. Forhandlingerne i dagens løb resulterede i, at der om aftenen blev udsendt meddelelse om, at De samvirkende Fagforbunds Fællesbestyrelse havde godkendt det opnåede resultat, og man opfordrede alle til at genoptage arbejdet onsdag morgen.

Imidlertid kom det på ny tirsdag aften til alvorlige episoder i gaderne, og på ny blev kvæstede mennesker kørt på sygehuset. Resultatet af disse begivenheder blev, at generalstrejken fortsattes onsdag. Om formiddagen forsøgte en flok demonstranter at standse arbejdet på banegården, men blev forhindret heri af politiet, der havde fået store forstærkninger både fra Aarhus og Sønderjylland. Onsdag eftermiddag blev Byrådet sammenkaldt til et ekstraordinært lukket møde, hvor borgmesteren redegjorde for situationen. Et udvalg nedsattes til nærmere forhandling med værnemagten, og her blev der truffet den ordning, at de tyske soldater ikke måtte forlade deres kvarter i går, samt at de i de kommende tre dage skulle blive i deres kvarterer fra kl. 19, og endvidere skulle politiet udstede et udgangsforbud for børn og unge mennesker under 18 år. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 26. august 1943.

1943 – Nazistiske møder i Vejle amt

Det nationalsocialistiske DNSAP har annonceret to møder i Vejle amt(DNSAP), den 19. marts 1943 i Fredericia og den 20. marts i Uldum.

På mødet i Fredericia, der afholdes på hotel Viktoria, vil Frits Clausen komme og holde en tale.

På mødet i Uldum, der afholdes i landsbyens forsamlingshus, vil landarbejder Hans Petersen fra Binderup komme og holde en tale.

Kilde:
Fædrelandet, s. 2, 19. marts 1943

1943 – Frit Danmark

I det illegale blad Frit Danmark, der udgives af en kreds af danske, kan man i årets 11. udgave læse at der den 18. februar var brand i Ford-garagerne i Kolding, fordi Tyskerne parkere her.

Der er sket meget rundt om i Danmark den seneste måned, der har særligt i København været mange sabotager, både på virksomheder og jernbanelinjerne.

En del tyske soldater skulle angiveligt være ankommet til Fredericia direkte fra Østfronten, det skulle, ifølge den illegale presse, være et ubehageligt møde for byens borgere, for soldaterne stjæler hensynsløst fra byens handlende. Nogle af tyskerne skulle angiveligt også have brudt en godsvogn op, hvor de stjal æg, som de spiste rå.

Kilde: Frit Danmark, nr 11, marts 1943, digitaliseret på illegalpresse.dk

1943 – Efterretningsstof

Introduktion: Følgende brev er skrevet af Hans Peter Poulsen fra Esbjerg(dæknavn Bernhard) og sendt til Holger Vivike, lederen for DKPs fynske og sydjyske partiafdelinger. Dateret 10. marts 1943. Her bringes et uddrag.

Kære ven

Jeg fik forleden en seddel hvorpå der stod.

Dansk Pige myrdet af Tyskerne!
Natten mellem søndag d. 28/2 og mandag den 1/3 blev en 20 årig dansk kvinde Aase Sørensen, Vendersgade Fredericia skudt af tyskerne i Borgerskolens Gymnastiksal. Det blev forbudt hendes pårørende at sætte dødsannonce i avisen, da mordet forlanges betragtet som selvmord.

En mandag aften d. 8/3 blev en tysker slået ned af en dansker i kongensgade, tyskeren fik en hjernerystelse og blev båret ind i den nærmeste cafe, danskeren undslap.

På sydsiden af Fanø er der i de sidste par uger blevet opstillet 3 meget høje stilladser antagelig lyttetårne.

Todts folk er meget forbavset over at cementen er meget længere om at hærde her end andre steder, således er en betonstilling på ved søbadeanstalten her på 10 dag som gummi at føle på. En bunkers i Sæding har samme sygdom, der påstås at blot lyden af en kanonskud kan få den til at styrte sammen. … Det mindste uheld med materiel eller lignende, så råber tyskerne sabotage.

I Vorbasse (Flittinge) er opstillet lytteposter.

Godt Nyt kan ventes! Hils omkring dig
Hilsen Bernhard

Kilde: Vor kamp vil vokse og styrkes, s. 566-567, af H. Kirchhoff og A. Trommer, 2001, Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie

1943 – Der er nu i alt faldet 55 danske Sydslesvigere

Listen over 21, der faldt i 1942

Grænseforeningen udsendt for nogen tid siden en liste over de 34 danske Sydslesvigere, der er faldet på tyske side i den første krigsår. I dag foreligger der en ny liste med 21 navne, alle faldet i 1942, og det samlede antal danske Sydslesvigere er dermed nået op på 55.

Vi bringer nedenstående de 21 navne:

 • Hans Lass, f. 8. april 1921. Elev fra Duborgskolen. Faldet 21. marts på Østfronten.
 • Heinrich Fritzel, f. 10. april 1922. Elev fra Duborgskolen. Faldet i Rusland i marts.
 • Stanislaus Madratzek, f. 4. april 1921. Elev fra Duborgskolen. Faldet i Rusland i marts.
 • Johan Chr. Moshage, f. 9. septbr. 1919. Elev fra Kobbermølle Skolen. Faldet i Rusland i maj.
 • Maler Marius Andersen, f. 3. maj 1918 i Aventoft. Blev udlært som maler i Bredebro og kom senere på Haslev Håndværkerskole. Tog virksomt del i det danske ungdomsarbejde, efter at han havde bosat sig i Sønderløgum. Faldet 17. juli på Østfronten.
 • Nikolaus Matthiesen, f. 12. februar 1914 i Rødekro som søn af arbejdre Peter Matthiesen, der senere flyttede til Flensborg. Elev fra Duborgskolen. Faldet den 12. august i Rusland.
 • Murer Christian Stadsholt, f. 8. april i Bollerup. Flyttede senere til Flensborg. Faldet om sommeren på Østfronten.
 • Thomas Feddersen, født den 3. juni 1920. Elev fra den danske kommuneskole i Flensborg. Faldet i maj 1941 (underretning først indløbet 1942).
 • Landmand Marius Mikkelsen, født den 18. september 1917 på Bramsted Mark i Sydslesvig. Elev på Nordborg Slots Eftersk. og Rødding Højskole. Blev derefter uddannet ved landbruget i Jylland og Sydslesvig. Såredes 1. februar 1942 i Rusland, men kom efter et lazaretophold til fronten igen, hvor han faldt den 23. august.
 • Hans Kellner, født den 18. april 1914 i Harreslev Mark. Elev fra Duborgskolen. Faldet i Rusland den 8. september.
 • Walther Bøhme, født i Flensborg. Faldet i Rusland 2. september.
 • Landmand Marius Lorenzen, født 1911 på Østerby Mark i Mellemslesvig. Deltog stærkt i det danske foreningsliv i Valsbøl og på Østerby Mark. Blev indkaldt i maj 1941 og kom først til Danmark. Faldet den 17. september.
 • Sven Christian Boysen, født den 2. januar 1922 i Flensborg. Elev fra Duborgskolen og senere lærling hos vinhandler Petersen i Flensborg. Fladet 24. september ved indtagelsen af Lusaga-bjerget i Kaukasus.
 • Smed Paul Johannes Pfaffenbach, født 1922 i Flensborg. Elev fra Duborgskolen. Faldet 24. september i Kaukasus.
 • Aksel Jepsen, født i Fredericia den 28. maj 1921. Blev opdraget hos bedsteforældrene i Flensborg. Elev fra Duborgskolen. Faldet den 21. september på nordfronten i Rusland.
 • Gustav Koos, født den 17. juni 1904 i Aabenraa. Død under krigstjenesten den 19. oktober.
 • Maler August Petersen, født 1911 i Flensborg. Elev fra Duborgskolen. Bosatte sig derefter på Harreslev Mark. Faldet den 26. oktober under et stormangreb i kampene ved Ilmensøen. Han var søn af ‘Slesvigske Forenings’ næstformand, A. Petersen, Adelbykamp ved Flensborg.
 • Frisør Nikolaus Jensen, f. 29. okt. 1917 i Flensborg. Elev fra Duborgsk. Faldet 13. nov. i kampene ved Stalingrad.
 • Robert Brammertz, f. 1. februar 1910. Elev fra Duborgsk. Faldet i Rusland på ukendt dato.
 • Bernhard Jessen, f. 25. aug. 1915. Elev fra Duborgsk. Blev dræbt under et bombeangreb på Bremen 8. okt.
 • Jens Hans Rehder, f. 13. sept. 1921. Elev fra Duborgsk. Faldet på ukendt dato.

Og endelig nævner Grænseforeningen Anna Bothilla Petersen, der var født i Flensborg og kom i lære på Flensborg Avis. Hun kom derefter i tysk arbejdstjeneste og arbejdede herunder på et tysk kontor i Flensborg, hvor hun blev dræbt under et luftangreb den 27. oktober. Hun tog virksomt del i det danske ungdomsarbejde i Flensborg.

Kilde: Kolding Folkeblad, 14. januar 1943.

1943 – Hidtil største medlemsfremgang i de danske skytte-, gymnastik- og idrætsforeninger

7.500 nye passive og 18.000 nye aktive medlemmer, hvoraf godt 9.000 skytter.

De danske skytte-, gymnastik- og idrætsforeninger har holdt ordinært repræsentantskabsmøde i Fredericia med den hidtil største tilslutning i foreningernes historie. Ved årsmødets åbning motiverede formanden, folketingsmand Arnth Jensen, foreningens tak og hyldes til Kongen og foreningernes protektor, Kronprinsen. Der afsendtes telegrafiske hilsner, på hvilke der senere indløb genhilsner. Endvidere overrakte formanden foreningens hæderstegn til overretssagfører Moltke-Leth, København.

Den hidtil største fremgang i medlemstallet

I sin beretning gav formanden en oversigt over baggrunden og vilkårene for arbejdet i det forløbne år. Dette har bragt den hidtil største fremgang i tilslutning af medlemmer, nemlig ca. 18.000 af nye aktive og ca. 7.500 nye passive medlemmer. Det samlede medlemstal pr. 1. april 1942 var 159.633. Fremgangen faldt på alle områder. Antallet af skytter var 20.391 (+9.096), gymnaster 22.409 (+2.132), idrætsfolk 30.304 (+4.371), børn 16194 (+2.549) og passive medlemmer 69.585 (+7.577). Fremgangen er fortsat i den forløbne del af indeværende beretningsår.

Formanden rettede en tak til alle sider, hvorfra man havde mødt støtte og medarbejderskab til Forsvarsministeriet, til Indenrigsministeriet og forøget statstilskud og bevillinger til leder- og instruktionskursus til de offentlige myndigheder, Gymnastikhøjskolerne m.fl. Blandt vort lands ungdom er der lyst og vilje til at tage del i vort arbejde, og med glæde og tak mærker vi den stadig øgede forståelse og hjælp fra de ældres side. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 12. januar 1943.

1943 – Danske statsborgere dømmes ved tysk krigsret

Ritzaus Bureau “erfarede” fornylig fra “pålidelig kilde”, at to danske statsborgere var idømt henholdsvis 10 og 5 års tugthus for at have opfordret værnemagten til sabotage. Vi kan oplyse, at de dømte er to Fredericia-borgere, nemlig den 48-årige arbejdsmand Johannes Kolling og den 35-årige Former Christian Olsen.
I meddelelsen lod man samtidig skinne igennem, at dødsdom i fremtiden ikke var udelukket, at da regeringen ikke har taget afstand herfra må vi formode, at den er indforstået hermed. Hvor oprørende det end er, kommer det i og for sig ikke overraskende. Regeringen Scavenius har påtaget sig at befordre den tyske udvikling her i landet, og nazisme kan ikke trives uden mord.

Vi omtaler andet steds i bladet, hvorledes lov og ret bogstavelig talt er ophævet her i landet i dag. Tyske Gestapofolk arresterer med eller uden danske politifolks viden eller assistance danske statsborgere og hensætter dem i tysk arrest, uden grundlovsforhør til konstatering af deres forbrydelse, uden anklageskrift, uden forsvarer – kort sagt uden iagttagelse af de simpleste former for retspleje i et civiliseret samfund. Hvad man før ville have erklæret for utænkeligt sker faktisk i dag: mennesker forsynder i Danmark. De hensættes i tysk fængsel og dermed afsondret fra omverdenen, selv fra deres nærmeste familie. Hvad de anklages for oplyse ikke. Hvorledes de behandles kan man kun gisne sig til ud fra sit kendskab til nazismens almindelige metoder. […]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Frit Danmark, Januar 1943, nr. 9, 1. årgang.