1942 – Livsfarligt attentat mod Kolding-cyklist

Kun modvind forhindrede, at han fik struben skåret over!

En Koldingensisk cyklist, salgsinspektør H. C. Nielsen, Solgaarden, havde i går formiddags et ærinde på Fyn og kom på sin cykel kørende mellem Gelsted og Rørup ved 11½-tiden. Pludselig mærhede han et snit tværs over sin hals. Han væltede af cyklen og forslog sin ene albue. Da han var kommet lidt til sig selv, undersøgte han årsagen til den uventede hændelse. Ved nøje at gennemsøge vejsiderne, opdagede han, at det, der havde snittet ham i halsen, var en ganske tynd ståltråd, der havde været spændt over vejen, men som han havde fået til at briste ved at cykle imod den. Tråden var ikke meget tykkere end “kinesersytråd”, lignede mest den slags ståltråd, man bruger til at skære oste igennem med. Den var sort, og det var helt umuligt at få øje på den, som den var spændt tværs over vejen.

Salgsinspektør Nielsen havde lige nået at se et par knægte på 12-13 år forsvinde, da han væltede. Han var klar over, at de var gerningsmændene til dette attentat. Han forsøgte at få fat i drengene, men de havde gjort sig usynlige. […]

Tilfældigvis var han i forhold på vej op ad en bakke, så hans fart havde ikke været særlig stor. Det er udelukkende denne kendsgerning, der gjorde, at der ikke skete en alvorlig ulykke. Nu slap Nielsen med skrækken, men en ophovnet rød stribe tværs over halsen viser, at drengenes påfund meget nemt kunne have fået et livsfarligt forløb.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. juli 1942.

1942 – Tvangens år har styrket det frie folkestyre

Venstres Ungdoms grundlovsfest i Kolding i aftes med tale af landsformanden

Venstres Ungdoms grundlovsfest i aftes i Teatersalen havde fået al den tilslutning, man kunne ønske, selv om der lukkedes for adgang kl. 8.15. Deltagerne samledes ved festligt dækkede kaffeborde, mens Kaj Lunds orkester spillede nationale melodier. Efter et par sange, bød formanden Johan Fr. Clausen, velkommen og gav ordet til formanden for V.U.s landsorganisation, gdr. Alfred Larsen, Aalsbogaard, Gelsted, som holdt et foredrag, der fulgtes med stor interesse.

Tiden siden 9. april 1940

Alfred Larsen tog udgangspunkt i den 9. april 1940. “Vel var det en sorgens dag; men det danske folk lærte at samles, og folkestyret er blevet styrket. Vi har nu på ny fejret Grundlovsdag og hyldet det styre, hvor alle har medbestemmelsesret, og det har da også bestået sin prøve. Vi tror stadig på det enkelte menneskes ret til at leve sit liv i frihed og på, at det er bedre at forhandle sig til rette end at bruge vold. Klassepolitikken og Vi-kræver-politikken før den 9. april var til skade for folkestyret. I et folkestyret land må man først og fremmest selv kende pligterne. Kun smågrupper står uden for det politiske samarbejde og Frits Clausen-partiet har ikke fået den tilslutning, det havde regnet med, selv om det trods alt har nogen indflydelse.” […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. juni 1942

1941 – Smedelærlinge meldt sig som frivillige

To smedelærlinge fra Gelsted på Fyn har meldt sig som frivillige til Frikorps Danmark, under en ferie i København har de været til session på hvervekontor for frivillige i København.

Jeg vil gerne være soldat, og da jeg er meget antikommunistisk indstillet meldte jeg mig som frivillig. Vi er mange ovre fra Fyn, som gerne vil med mod Bolschevikerne.

Ejvin Christensen, Fædrelandet 16. juli 1941

Jeg sympatiserer med national-socialismen, og derfor vil jeg kæmpe, for at den må sejre frem for kommunismen. Vi talte med mester om det, og han havde ikke noget imod, at vi forlod pladsen, når det gjaldt sådant formål.

Knud Larsen, Fædrelandet 16. juli 1941

Kilde: Frikorps Danmark havde en meget stor session i gaar, Fædrelandet, 16. juli 1941, side 3