1942 – Spanien mobiliserer

Hærens, flådens og luftvåbenets afdelinger bringes op på krigsstyrke for at værne landets neutralitet.

General Franco har ved et dekret bemyndiget forsvarsministeren til at foretage en delvis mobilisering efter eget skøn for at bringe hærens, luftvåbnets og marinens afdelinger op på krigsstyrke. I dekretet begrundes denne foranstaltning med tilspidsningen af den internationale situation og med, at krigen nu er rykket i umiddelbar nærhed af de spanske højheds- protektoratsforanstaltning for at holde Spanien uden for krigen, at sikre Fredea i Spanien og garantere Spaniens uafhængighed.

Ingen fremmed magt på spansk område

Efter den overordentlig ministerråd tirsdag eftermiddag, hvori regeringen under general Francos forsæde vedtog dekretet, der anordner mobilisering i Spanien, modtog Franco det 10. spanske armékorps nyudnævnte kommandant Yague, der endnu i aftes begav sig til spansk Marokko ad luftvejen. I regeringskredse erklæres, at Spanien med mobiliseringen tilkendegiver, at det ved hjælp af sin egen værnemagt vil vide at forsvare sin integritet og neutralitet mod ethvert eventuelt angreb. Dekretet vil give udtryk for, at det ikke vil blive tilladt nogen udenlandsk magt at betræde spansk territorium. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 18. november 1942.