1944 – Det danske gesandtskab i Berlin atter bombet

Brandbomber tændte ild i den hidtil uskadte del af bygningen

Ifølge indberetning fra Berlin er det danske gesandtskab under luftangrebet natten til mandag ramt af brandbomber, som yderligere molestrede legationens murrester og antændte brand i den del af bygningen, der endnu var urørt. Der brændte nogle tæpper og møbler. Legationspersonalet er, efter hvad der oplyses over for Berlingske Tidende, i god behold. Det samme gælder de danske Berlin-korrespondenter. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. februar 1944.

1943 – Den danske legation ramt af bomber

Store ødelæggelser i diplomat-kvarteret

Den danske, svenske, finske og ungarske legation er ramt af bomber under luftangrebet mod den tyske hovedstad mandag aften, oplyser det svenske udenrigsministerium, der – da det ikke ad telefonisk vej lykkedes at komme i forbindelse med det svenske legationspersonale i Berlin – ad telefonisk vej har modtaget meddelelse om, at alle legationens fire bygninger er brændt ned under angrebet. Samtlige 60 svenske medlemmer af legationen samt deres familie er uskadte. Det eneste, som står tilbage af den svenske legation, er beskyttelsesrummet, der i år er bygget af svenske arbejdere efter tysk tegning. Det har først kunnet tages i brug i oktober.

Den egentlige gesandtskabsbygning, som erhververes fore flere decennier siden, var et 3-etagers hus, hvor kancellilokalerne var indrettet, og hvor ministeren og en del tjenestefolk havde deres boliger. De fleste af legationstjenestemændene har i øvrigt i nogen tid efter endt arbejde boet evakueret uden for Berlin. Grev Folke Bernadotte opholdt sig if. blade som gæst hos minister Richert. Begge havde søgt tilflugt i legationens beskyttelsesrum og deltog i redningsarbejdet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. november 1943.

1941 – Pagten forpligter ikke Danmark militært eller politisk

Og ændrer ikke vor stilling som ikke-krigsførende stat. Danmark blev indbudt til at tiltræde pagten.

Udenrigsministeriet meddeler tirsdag:

I henhold til artikel 2 i den mellem Tyskland, Italien og Japan afsluttede overenskomst til bekæmpelse af kommunismen, den såkaldte Anti-Komintern-pagt, har denne pagts signatarmagter indbudt den danske regering til at tiltræde pagten, hvis første 5-årige gyldighedsperiode udløber tirsdag den 25. november 1941, og som nu forlænges for et tidsrum af yderligere 5 år.

I erkendelse af den fare, kommunismen indebærer for hele vor kultur og samfundsorden, har den danske regering, som bekendt, allerede sidste sommer taget initiativet til gennemførelse af loven af 22. august 1941 om forbud mod kommunistiske foreninger og mod kommunistisk virksomhed, efter at den tidligere ved tilbagekaldelse af det danske gesandtskab i Moskva havde afbrudt forbindelsen mellem Danmark og Sovjetunionen. Som en naturlig konsekvens af den politiske linje, som her i landet i dette spørgsmål er blevet fulgt siden udbruddet af krigen mellem Tyskland og Rusland, har regeringen skønnet det betimeligt at efterkomme den overnævnte indbydelse, hvorfor udenrigsministeren efter den tyske Rigsregerings indbydelse har begivet sig til Berlin for tirsdag den 25. november 1941 at tilkendegive Danmarks tiltrædelse af pagten. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Avis, 26. november 1941.

1941 – Danskernes hjemrejse fra Rusland

De er over Tyrkiet udvekslet med Sovjet-legationen i København

Udenrigsministeriet meddeler mandag:
Den danske gesandt i Moskva, minister Bolt-Jørgensen, afrejste allerede for nogen tid siden fra Moskva ledsaget af sin hustru og gesandtskabets medlemmer samt af fem danske, der på daværende tidspunkt opholdt sig i Moskva. Det danske rejseselskab er nu ankommet til Tyrkiet, hvor medlemmerne af det danske gesandtskab i Moskva ved den tyrkiske regerings velvillige bistand udveksles med medlemmer af den sovjetrussiske legation og handelsrepræsentation i København, der nu på hjemvejen til Sovjetunionen er ankommet til Tyrkiet. De således fra Moskva hjemvendende danske statsborgere er foruden den danske gesandt og fru Bolt-Jørgensen, legationsråd Oluf og fru, handelsråd Lange, vicekonsul Petersen, hr. og fru Findstrup samt sygeplejerske frk. Knudsen […]

Kilde: Uddrag, Hejmdal, 22. juli 1941.

1939 – Danmarks studenter hylder Finland

Gribende demonstration gennem København til det finske gesandtskab. Kaj Munk-tale og sangerhyldest.
Foran den finske gesandtskabsbolig i Amaliegade demonstrerede i aftes 3.000 danske studenter for Finlands og for Nordens sag. Efter Kaj Munk-aftenen i Studenterforeningen drog de som et spontant udtryk for én vilje, én luende begejstret fællesfølelse gennem gaderne for Finlands og Danmarks flag i spidsen – over Christiansborg og Kongens Nytorv mod Amaliegade. Ganske tavse svingede de fra Bredgade ned ad Sct. Annæ Plads, som helt fyndtes af de dødsensalvorlige unge, som ed bøjede hoveder gik med hinanden under armene – ti i hver række.

Kilde: Nationaltidende, 3. december 1939