1944 – Danmark – stikkerens land

En højtstående Gestapomand har overfor en dansk embedsmand udtalt, at han ikke kendte noget land i Europa – og han havde ellers været i mange lande – hvor der fandtes så mange stikkere som i Danmark.
Det er beskæmmende, men desværre må vi give Gestapomanden medhold i, at stikkeriet har antaget en meget omfattende karakter i vort land. Findes der nogen forklaring på dette forhold? Er det således, at det danske folk, nationalt set, er gjort af ringere stof end andre folk? Har danskeren mindre karakterstyrke, er han lettere tilfals for penge, eller hvori ligger forklaringen?

Vi vil idet efterfølgende kort gennemgå de forskellige arter af stikkere samt undersøge årsagerne til det florerende stikkeri.

Den professionelle stikker findes i alle lande i det omfang, der er brug for ham. Det er almindeligvis moralsk defekte individer, for hvem det ingen rolle spiller, hvorledes de tjener deres penge. Der er ingen grund til at ofre dem mange ord. De er almindeligt foragtede af såvel dem, de arbejder for, som dem, de angiver.
De som lader sig friste af udsigten til hurtigt at komme i besiddelse af store pengebeløb, er forsåvidt farligere. Den professionelle stikker vil almindeligvis være ret kendt i de kredse, han arbejder imod, og man kan gardere sig overfor ham. Men den mand eller kvinde, som pludselig gribes af pengebegær og ser en let måde at få tilfredsstillet dette på ved at røbe viden, de tilfældigt eller bevidst er kommet i besiddelse af, kan man ikke i tide tage sine forholdsregler overfor. […]

Om disse to kategorier gælder det, at de er lige foragtelige, og at der fra frihedsbevægelsens side må gøres alt for at uskadeliggøre dem, inden de anretter for mange ulykker.

Kilde: Uddrag af det illegale blad ‘Frit Danmark’, nr. 1, 3. årg., 2. april 1944.

1944 – Stationsforstanderen taget med på Højskolehjemmet

Der er noget af et optrin, der i dag har udspillet sig på Kolding Banegård, man kunne se en Gestapomand højlydt beklage sig til stationsforstander C.H. Nørgaard. Det endte med at Nørgaard efter noget tid blev hentet af feltgendarmeriet, han blev taget med på deres kontor, på Højskolehjemmet.

Der sker en del nede på Banegården, ofte er der forsinkelser, især hvis nogen forsøger at sabotere skinnerne eller togene. Det er ikke ualmindeligt, at gummislagerne til den gennemgående luftbremse er skåret over på vogne, der skal afsendes med tysk gods. Der har ifølge rygterne også været benzintyverier fra nogen beholdervogne, der stod på stationen uden opsyn.

Mon de slipper stationsforstanderen løs igen?

Kilde: Kolding under besættelsen 1940-1945, 1946, s. 258-259

1944 – kreaturhandler i Kolding anholdt

Ifølge det illegale blad Information, som udkom 9. Marts 1944, er kreaturhandleren Jørgen Ludvig Hansen, der beskrives som tysk-venlig, blevet anholdt på en restauration i Kolding, efter at have truet en anden mand med en pistol.

Pistolen skulle kreaturhandleren angiveligt have købt af kontorist Johannes Kastel Bengtsson, som skulle havde købt den af Carl Peter Brinkmann, der er ansat hos Gestapo.

Kilde: information 9. Marts 1944, illegalpresse.dk

1944 – Ildkamp i Fredericia

Ifølge det illegale blad Information, som udkom 4. Marts 1944, har der udspillet sig en ildkamp imellem Gestapofolk og en gruppe sabotører i Fredericia.

Sabotørerne havde lavet en aktion imod ostehandler Knud Knudsen i Danmarksstræde, hvis forretning blev ødelagt af en bombeeksplosion. Resultatet af ildkampen blev, at en sabotør blev lettere såret.

Kilde: information 4. Marts 1944, illegalpresse.dk

1944 – Overført til Sachenhausen-lejren

Der meddeles i den seneste udgave af det illegale blad Information (25.-25.jan 1944) at i den seneste transport til Sachenhausen-lejren i Tyskland, var to med fra Kolding, redaktionssekretær Holmgaard, Jydske Tidende og boghandler Erik Andersen.

Derudover han det meddeles at Gestapo har anholdt formanden for Gymnastikforeningen Go-On, bogholder Refsholm fra Kolding.

Kilde: Information II, side 121, 1944, illegalpresse.dk
* Se opslag om Jørgen Bergholt Holmgaard i modstandsdatabasen
* Se opslag om Erik Andersen i modstandsdatabasen

1944 – Judas’ brigade

En nærmere præsentation af de mænd, som tyskerne og andre nazister har såret eller dræbt, er ikke nødvendig. Enhver ved, at de ikke var anklaget og ikke kunne anklages for nogen national eller kriminel forseelse, men kun havde vakt besættelsesmagtens mishag ved deres danske sindelag.

Derimod skal vi give de oplysninger, vi har kunnet skaffe, om de folk, der er søgt uskadeliggjort, fordi deres judasgerning gjorde dem til en stadig fare fore frihedskampens mænd:

[…]

  • Den tidligere politimand, Pelving, der blev såret på Toldbodvej, København, var afskediget fra dansk politi i 1937 på grund af spionage for Tyskland og anden nazistisk virksomhed. Han er nu ansat i det tyske marinepoliti og er en af Gestapos hovedmænd i København, i nært samarbejde med kriminalraat Wesche
  • Redaktør Gaust, Frederiksborgvej, Kbhv., der dræbtes i sin lejlighed, var Pelvings næstkommanderende.
  • Kaptajnløjtn. Østergaard-Petersens meriter omtales i vort tillæg. Han fandt døden i sin lejlighed på Gl. Kongevej, Kbhv.
  • Fiskehandler Petersen, der blev dræbt i Slagelse, var byens førende Gestapoagent. Han havde bl.a. angivet student Sejr, der menes at være dødsdømt.
  • Kunstmaler Nordahl-Mortensen, Aarhus, der ligeledes blev dræbt, udfoldede en stor stikkervirksomhed, han har bl.a. angivet de mænd, der bragte Saest Maskinfabrik til stilstand.
  • Fru Skov, Randers, der efter hr. XX’s oplysninger i dagspressen blev ombragt, fordi hendes mand var ved fronten (dvs. den tyske) havde selv ikke ligget på den lade side.
    Hun var almindelig kendt som stikker i Randers, og havde bl.a. bidraget til arrestationen af de senere henrettede Randersborgere.

Kilde: Uddrag af det illegale blad ‘Frit Danmark’, januar 1944

1943 – En yderst alvorlig situation

Kolding, 30/12:

I Kolding er situationen yderst alvorlig. Som bekendt er det lykkedes tyskerne at rive vældigt op i alt illegalt arbejde i byen og flere af de Koldingensere, der var arresteret i forbindelse med illegal virksomhed, er blandt de, der er ført til tysk koncentrationslejr. Befolkningens holdning er yderst skarp herefter, og der er af tyskerne udnævnt en speciel Gestapoleder i Kolding. 

[…]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: Information, 30. december 1943.