1942 – Folk kan ikke få flæsket fedt nok

Flæsket, der kommer i handelen efter 1. oktober

Det flæsk, der kommer på markedet efter 1. oktober, vil, venter man, blive anderledes end det smalstribede flæsk, som hidtil har været det normale herhjemme. Fremtidig vil svinene antagelig komme op på 80 a’ 100 kg., og køberne kan nu ikke få flæsket fedt nok, siger de handlende. For øvrigt har Høkerforeningen ifølge Politiken sendt Baconudvalget en bedre fordeling af flæsket i København. Man har anmodet udvalget om at drage omsorg for, nær flæsketilførslen atter begynder, at også de mindre handlende, der plejer at købe i løse stykker, får deres andel i tilførslerne.

Kilde: Kolding Folkeblad, 18. september 1942.

1941 – Kolding Slagteri har landets største svineslagtning

89.501 svin slagtet mod kun 77.683 i Odense, som hidtil har ligget højst.

Kolding Andels Svineslagteri har i dag opgjort slagteritallet for 1.941 i fjor eller en nedgang på 44,65 pct. Det er naturligvis en meget betydelig nedgang. For hele landet har der, som andet steds omtalt, været en nedgang på ca. 40 pct., men enkelte slagterier, særlig de fynske, har haft betydelig større nedgang. Derved er Kolding Slagteri i år kommet op på et højere antal slagtede svin end Odense, som hidtil har ligget i spidsen. Odense Slagteris slagtningstal er faldet med ikke mindre end 56,12 pct. til 77.683. Når nedgangen på Fyn er blevet så stor, mener man, det skyldes dels en stor kornaflevering, dels at fynboerne foretrækker at beholde en større del af deres gode malkekvæg i stedet for grisene. Man kan gå ud fra, at Kolding Slagteri i år har det største antal griseslagtninger i hele landet. Nærmest efter Kolding kommer rimeligvis Struer og Nr. Sundby, men herfra foreligger de endelige tal endnu ikke. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 31. december 1941.