1944 – Overportør i Lunderskov som stortyv

Hvad han ikke selv kunne bruge, brændte han i komfuret

Man var fornylig kommet under vejr med, at en overportør i Lunderskov vist ikke havde helt rent mel i posen, og klokken 22.30 i aftes slog man ned på ham. I første omgang søgte han at klare sig ud af sagen, men det varede dog ikke længe, inden han gik til bekendelse, og i formiddags blev han fremstillet i grundlovsforhør i Kolding Kriminalret.

Overportøren, der er 45 år, har været ansat i DSB i 24½ år og siden 1925 med tjeneste i Lunderskov, hvor han i 1938 forfremmedes til overportør. Han har ikke noget med forsendelserne at gøre, men en morgen for ca. 1½ år siden, da han gik fra tjeneste, faldt han for fristelsen. Han tog en pakke, der stod på perronen, med sig hjem, og det viste sig, at den indeholdt tobak. Da dette tyveri gik godt, fortsatte han med større eller mindre mellemrum at tilegne sig forsendelser. Han hævdede i retten, at det ikke var bestemte varer, han var ude efter, da han ikke kunne se på pakkerne, hvad disse indeholdt, og han tilstod i alt at have stjålet 8 forsendelser. Heraf indeholdt de to rene tobaksvarer, én cigaretter, en tredeje 8 cykeldæk og slanger, og de øvrige forskellige manufakturvarer og galanterivarer. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 29. marts 1944.

1944 – To kendte fodboldspillere er fængslet i tobaks-sagen

Orla Poulsen skulle giftes og solgte bl.a. den stjålne tobak til en anden fodboldspiller, Niels Aage Thornsberg.

Om den beklagelige affære, der resulterede i, at den kendte fodboldspiller Orla Poulsen, blev anholdt for hæleri, oplyses i går aftes yderligere fra Aalborg. Politiet i Aalborg fremstillede i går eftermiddag i grundlovsforhør i Kriminalretten i Aalborg tre unge mænd og en ung pige, der var blevet anholdt i går sigtet for at have stjålet og solgt tobak. Den unge pige tilstod, at hun, der var ansat på Obels Tobaksfabrikker, siden jul havde stjålet ca. 500 pakker pladetobak samt en del finskåret tobak.

Hun forklarede, at hun havde stjålet det til sin kæreste, landsholdsfodboldspilleren Orla Poulsen. Det var meningen, at de snart skulle giftes og flytte til København, og så var det rart at have tobak med fra Aalborg, erklærede den unge pige. Imidlertid bad Orla Poulsen om at få tobakken udleveret straks, hvorefter han solgte den videre til sin kammerat, fodboldspilleren Niels Aage Thornsberg, der for at skaffe penge til købet allierede sig med en bekendt […]

Kilde: Uddrag, Demokraten, 19. marts 1944.

1943 – Anholdelse i attentat-sagen opretholdes

Ung Koldingenser i forhør både i formiddag og i eftermiddag

I bombeattentat-sagen blev en ung mand fra Kolding i går tilbageholdt af sikkerhedspolitiet som mistænkt for bombeattentatet.

I formiddags kl. 10 var han fremstillet i et lukket grundlovsforhør. Her blev anholdelsen over ham foreløbig opretholdt. I eftermiddags kl. 14 påbegyndtes der et nyt retsmøde i sagen – ligeledes for lukkede døre.

De unge pigers tilstand

Det oplyses i øvrigt, at tre af de unge piger, der kom til skade ved bombeattenatet, nu er så vidt restituerede, at de kan færdes oppe, hvorimod den fjerde, der bl.a. ved faldet ramte bordet med hovedet og derved pådrog sig en hjernerystelse, i lørdags er overført til Kolding Sygehuset […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 2. marts 1942

1943 – Ingen nye anholdelser for bombe-attentatet

Den unge Koldingenser, der blev anholdt umiddelbart efter eksplosionen, atter løsladt

Fremkomne meddelelser om, at der er foretaget en ny anholdelse i bombe-attentatsagen i Kolding er ikke i overensstemmelse med de faktiske forhold, idet der ikke siden selve attentat-aftenen i torsdags er foretaget nogen anholdelse. Denne aften anholdt politiet en ung Koldingenser, som om fredagen var fremstillet i et lukket grundlovsforhør, hvor anholdelsen over ham blev opretholdt, da han umiddelbart efter bombens eksplosion havde foretaget en handling, der kunne berettige en mistanke imod ham.

Allerede lørdag eftermiddag blev han dog atter sat på fri fod, og han må derefter anses for helt renset i denne sag. Der sidder således i øjeblikket ingen arresteret i bombeattentat-sagen. Noget andet er, at politiet har visse spor, der undersøges, og som man håber vil bringe et resultat. Og muligvis vil også den udlovede meget store dusør på 10.000 kroner kunne bringe værdifulde oplysninger frem til politiets kundskab. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. marts 1943

1942 – Betydelige bedragerier i Nationalbanken i Kolding

Den tidligere assistent Axel Andersen tilstår underslæb til et beløb af 22.000 kroner. Tyveri og misbrug af betroede obligationer

Kriminalpolitiet i København har anholdt tidligere assistent ved Nationalbankens filial i Kolding, den 40-årige Axel Andersen. Han har tilstået sig skyldig i underslæb og tyveri af obligationer til et beløb af 22.000 kr. Andersen, der i 13 år har været ansat i banken i Kolding, havde en betroet stilling i Laane- og Diskonto-afdelingen. Han har til politiet forklaret at han allerede i 1934 på grund af for stort privatforbrug begyndte at disponere over indbetalinger og hævede beløb på kuponer til obligationer. Desuden tilegnede han sig obligationer fra bankens depot, som han derefter solgte, idet han brugte pengene til egen fordel. Han blev for et par måneder siden suspenderet fra banken, da man havde opdaget, at han disponeret over 10.800 kr., som fru Henriette Simonsen, Låsbygade 36 Kolding, havde overdraget ham at inkassere på obligationskuponer. Senere blev der indgivet anmeldelse fra banken til kriminalpolitiet, men Andersen var nu rejst til København, og her er han i morges blevet anholdt. Han kommer ti Grundlovsforhør i København i eftermiddag, hvorefter han vil blive sendt til Kolding, hvor han vil blive fremstillet i retten på mandag. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. november 1942

1942 – To nye anholdelser i Smørsagen

Mejeribestyrer Jensens brødre anholdt for medvirken.

Ret overraskende foretog kriminalpolitiet i Kolding i går eftermiddags to nye anholdelser i smørsagen fra Centralmejeriet. Det drejer sig om to brødre til mejeribestyrer Jensen. De arbejdede på mejeriet, den ene som førstemejerist, den anden som fyrbøder, og de sigtes for at have medvirket ved den ulovlige smørhandel. Politifuldmægtig Schlichtkrull oplyser, at der foreliggeler tilståelse.

I eftermiddag kl. 2½ holdes der, som bebudet, retsmøde i sagen, og samtidig med, at mejeribestyrer Jensen og handelsmand Holm fremstilles, idet fængslingsfristen over dem nu udløber, ventes det, at de to anholdte brødre kommer i grundlovsforhør. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. august 1942.

1942 – Kriminaliteten stærkt stigende

Sagernes antal vokset med ca. en tredjedel. 10 gange så mange mænd som kvinder under tiltale.

Kriminalpolitiet i Kolding har nu arbejdet sin statistik over de sager, det har beskæftiget sig med gennem det forløbne år. Det viser sig, at kriminaliteten har været stærkt sigende. Sidste år udviste en stigning på ca. 25 pct. – da havde man ca. 2.000 sager.

I år har man haft hele 3.000 sager, af hvilke de 1.796 er blevet opklaret, og fra sidste år har man yderligere opklaret 107 sager, der ved den forrige statistiks udarbejdelse henstod som uopklarede. I år ligger opklaringsprocenten på 65, hvad kriminalpolitiet selv betegner som tilfredsstilende.

Det fremgår i øvrigt af enkelthederne i statistikken, at der har været sigtet 995 mænd og 119 kvinder. Kolding-kriminalpolitiet har anholdt i alt 300, deraf blev de 23 løsladt uden fremstilling i retten, og de 192 blev løsladt i grundlovsforhøret. 61 er blevet fængslet efter forudgående anholdelsesbegæring, og 3 er blevet fængslet i retten.

Tiltale er frafaldet mod 29 mænd og 4 kvinder efter forsorgsloven (mindreårige etc.), mens 19 mænd og 3 kvinder har undgået tiltale ved at vedtage bøder. Tiltale er i øvrigt frafaldet over for 88 mænd og 26 kvinder.

Ved kriminalretten (underretten) har der i årets løb været rejst tiltale mod 35 kvinder og 10 gange så mange mænd – 350, og det samme antal er blevet dømt. 2 sager har været behandlet ved Nævningetinget (forbrydelser mod kønsfriheden). Endelig er 19 personer blevet anholdt til fremmede jurisdiktioner.

Af statsadvokatsager har der været behandlet ved underretten 257 fra Kolding by og 58 fra landdistrikterne. Antallet af tiltalte har været; fra Kolding 314 og fra landet 71. Efter Paragraf 925 (dom i retten med det samme ved tilståelse uden udfærdigelse af anklageskrift) er 63 fra Kolding og 47 fra landet blevet dømt. Der har været 54 domsmandssager mod folk fra Kolding og 21 mod folk fra landet. Af de øvrige sager har der været 197 fra Kolding og 3 fra landet.

Af sager, der har været påtalt af politimesteren, har der været 1.848 fra Kolding og 862 fra landet med henholdsvis 372 og 304 sigtede. Af berusere har man haft 280 fra Kolding og 24 fra landet. Af sekundære undersøgelser har man haft 955 i år mod ca. 800 sidste år. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 19. juni 1942.

1941 – Hovedmændene i tyveri-affære på Andelsslagteriet er anholdt

I middagsstunden blev der stjålet fedt og flæsk som solgtes.

Kriminalpolitiet kom fornylig vistnok i forbindelse med dæktyveriet, under vejr med en tyveri-affære på Andelssvineslagteriet, og siden torsdag aften, hvor de første anholdelser foretoges, har sagen udviklet sig, så der nu i alt er fem implicerede. Når vi ikke på et tidligere tidspunkt har omtalt sagen, skyldes det politiets henstilling herom, idet alt for megen omtale ville skade sagens videre forløb. Nu har politiet imidlertid selv lukket op for posen, tilsyneladende på et tidspunkt, hvor man endnu ikke er klar over sagens omfang. Alle de hidtil implicerede, der af familieforsørgere, har aflagt tilståelse om tyverierne af fedt, kød og flæsk, som de har videresolgt.

I et grundlovsforhør i går eftermiddags afsagdes der fængslingskendelse over tre, medens en fjerde blev anholdt og den femte er løsladt. Vi erfarer fra anden side, at tyverierne har fundet sted i middagsstunden, og under fjernelsen af tyvekosterne benyttedes elevatoren. Motivet til tyverierne må for et par af de impliceredes vedkommende søges i for hyppige værtshusbesøg, og en medvirkende årsag har arbejdsfordeling også været. En af de implicerede var blevet fuldstændig arbejdsløs, medens andre havde fem eller tre dages arbejde om ugen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 18. oktober 1941.