1940 – Det tyske hesteopkøb i Kolding i dag

Tyskerne købte halvdelen af hestene til priser omkring 1.700 kr.

Der rørte sig et livligt og broget liv på mønstringspladsen foran Kolding Svineslagteri i dag. Den tyske opkøbskommission var atter i byen, og nu, da hestepriserne atter var forhøjet lidt, var det naturligt, at der var særlig interesse over opkøbet.

Tilførelsen var da også god, men da hele arrangementet jo efterhånden er godt indarbejdet, gik det glad og hurtigt fra hånden med besigtigelsen […]

Priserne lå fra 1.5-1.800 kr. med et gennemsnit omkring de 1.700 kr.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 4. juli 1940.

1940 – Prisen på Tysklands-heste forhøjet

Landbrugsministeriets Hesteeksportudvalg meddeler: Der har i går fundet en forhandling sted i Kolding mellem repræsentanter for det tyske hesteopkøb og Landbrugsministeriets Hesteeksportudvalg. Resultaterne af disse forhandlinger er blevet, at producenterne i fremtiden kan regne med en gennemsnitspris af ca. 1.500 kr. netto for gode, såvel svære som lette heste ved eksport til Tyskland […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. januar 1940.