1943 – Kolding Arrests tyske afdeling

Ifølge det illegale blad Information sidder der nu henimod 40 arresterede i den tyske afdeling af Kolding Arrest, hvoraf nogen dog er fra andre byer. Bladet melder om de seneste anholdte i Kolding, skolelærer Frovin Jørgensen og direktør Charles Nielsen fra Fyns Ægeksport.

Ifølge information drejer sagen sig angiveligt om det illegale blad Budstikken, som er blevet trykt og omdelt i Kolding. Bladet har ifølge Information mest bragt stof fra bladet Studenternes Efterretningstjeneste.

Kilde: information 6.dec 1943, illegalpresse.dk

1943 – Dagbog fra besættelsen

Det er herligt vejr, let frost og skøjteføre på engen. De tre store er på isen. Frovin og jeg vil gå med de mindste til tænding af byens juletræ på torvet. Som vi skal til at gå, kimer det voldsomt på døren. Frovin lukker op. På trappen står en mand med begge hænderne i lommerne. – Er det hr Jørgensen? spørger han. Frovin siger ja, og i det samme trækker manden en pistol og siger: hænderne i vejret. Det er det tyske sikkerhedspoliti! Ud af bilen stormer 2 gestapofolk, og Frovin og jeg må gå baglæns ind i stuen med hænderne over hovedet. Her får vi anvist plads, Frovin i en stol og jeg foran radioen og får lov til at tage hænderne ned, efter gestapofolkene havde undersøgt, om vi havde våben på os.

Så begynder de at forhøre os begge to, om trykkeri, illegale blade osv. Vi benægter alt. Imens gennemsøger en dansktalende gestapomand huset, endevender skuffer, skabe, senge, roder i tørvene i fyrkælderen, men finder intet. Han går ud og låser fordøren og kommer ind, snavset på hænder og i ansigtet af tørvene. Jeg kom i tanke om, at jeg ikke havde taget et franskbrød ud af ovnen, og spurte, om jeg måtte gøre det. Den tyske gestapomand sagde nej. Lidt efter kom den dansktalende ind og sagde, at han havde gjort det.

Hvorfor er De så oprevet, når De er så uskyldig, som De siger? spurgte den tysktalende pludseligt. – Jeg svarede, at vi ikke var vant til at få pistoler sat for brystet. -Åh, sagde han, den er kun farlig, når den knalder.

Det ringede på døren. Det er de tre store, som kommer hjem fra isen. Den dansktalende lukker dem ind og tager dem i forhør ude i spisestuen. Bag efter kommer han ind og siger, at Aase havde sagt: Åh, det er Budstikken! – Det passer ikke, siger vi begge. Aase kender overhovedet ikke noget til nogen budstikke, for der har ikke været nogen her, så det kan hun ikke have sagt. Så forlod han det emne.

Per så sit snit til at gå ind i stuen og stod og kikkede på os med bange øjne. En politisoldat, som stod ved siden af Frivin, sagde: Få ham ud. Dette her er ikke godt for Ham. Per gik: men lidt efter stod han inde i den anden stue.

Efter to timers ransagning og forhør har de intet fundet. Den tysktalende gestapomand stillede sig hen til Frovin og sagde: Sie sind unser Deind, das wissen wir, wir wissen alles! Så holdt de op, og Frovin fik ordre til at lægge sine “Taschensachen” fra sig, fik nattøj og overtøj. Han skulle med. I spisestuen tager vi afsted og siger til Hinanden: Vi bøjer ikke nakken- Så kørte de.

Efterpå føles det isende koldt, både i stuerne og inden i mig. Jeg må berolige børnene, som ikke kan forstå, hvad det alt sammen er for noget, og sammen sidder vi helt stille en tid. Vi sender bud over på sygehuset, om min søster vil komme til os, når hun er færdig, og da børnene er kommet i seng, sætter jeg hende ind i situationen; men knap er vi færdige med det, før de tyske biler igen kommer susende. Gestapofolkene springer ud og fare op på skråningen, kommer tilbage med trykkeriet og smider ind i bilen, hvorpå de kører bort. Kassen lader de stå ude på vejen.

Line Jørgensen, 3. december 1943, Dagbog fra besættelsen

Kilde: Line Jørgensen, Dagbog fra besættelsen, kopi på Kolding Stadsarkiv

1943 – razzia og anholdelser

Der har natten til i går været en større razzia imod Jydske Tidendes kontor i Kolding, hvor der, fra kl. 23.30 den 2. december og til næste morgen, blev gennemsøgt i alle kontorer og i privatlejligheden hos redaktør Andreas Sørensen.

Ifølge det illegale blad information blev redaktøren, redaktionssekretær Holmgaard, med flere anholdt i avisens lokaler.

Derudover beretter det illegale blad om en halv snes Koldingenser som er blevet anholdt i samme sag, der fornemtligt handler om illegal bladvirksomhed. Blandt de anholdte er Formanden for Skræddernes Fagforening Felsted, Skatterådsformand og formand for Handels-og kontormedhjælper N. P. Andersen, og bogtrykker Oscar Lundby. Der udover skulle nogle unge mennesker os være blevet anholdt.

Kilde: information 4. Dec 1943, illegalpresse.dk

1943 – Dagbog fra besættelsen

Frovin kommer hjem fra skole i det store frikvarter og fortæller, at mange er arresteret og blandt dem den ene trykker. Man er bange for, at han skal røbe noget. Frovin var omme hos Ægge-Nielsen forleden dag og sagde, at kassen med trykkeriet skulle flyttes, for vi havde ingen steder at skjule det, men han havde blot svaret: Er du bange?

Det er ikke det, det drejer sig om, svarede Frovin, men kassen. Den står frit fremme i kælderen, og vi må bilde børnene ind, at den er til korn, vi vil købe. – I en fart må vi have kassen med trykkeriet slæbt ud i haven og gemt mellem fyrrene på skråningen.

Line Jørgensen, 3. december 1943, Dagbog fra besættelsen

Kilde: Line Jørgensen, Dagbog fra besættelsen, kopi på Kolding Stadsarkiv

1943 – Nye arrestationer

I dag er Aksel Christensen, kendt som Bolsjevikmureren og hans søn Aage, blevet arresteret efter en husundersøgelse i deres hjem. Gestapo søn faren og sønnen med op på Staldgården, det er uvist hvad der skal ske med dem.

Rygtet siger at sønnen Aage har omdelt illegale blade, faren er kendt som kommunist.

Kilde: side 25-26, Kolding Kæmper. redigeret af Erik Voss, Kolding Bogcafe’s Forlag, 1985

1943 – Dagbog fra besættelsen

En dag kom en bil med en stor kasse, indeholdende trykkeriet til “Budstikken”. Den er fra Ægge-Nielsen, der ordner det praktiske. Han siger, det er vanskeligt at få et sted at trykke bladet. Derfor har Frovin sagt ja til, at det må ske hos os, og en aften, efter at børnene er kommet til ro, kommer to unge mænd og går i gang med trykningen. Vi drikker kaffe sammen om natten, og henad morgenstunden går de. – Der bliver et farligt postyr, da “Budstikken” kommer ud. Nogle er forargede over tonen, andre siger, at det er udmærket, og Gestapo farer rundt for at finde trykkestedet.

Tømrer Aksel Christensen har været hos Frovin, om han vil være redaktør af bladet næste gang. De talte sammen i Helligkorsgade. Frovin vil måske nok, men noget skal så ændres i bladet.

Line Jørgensens dagbog, november 1943

Kilde: Line Jørgensen, Dagbog fra besættelsen, kopi på Kolding Stadsarkiv

1943 – Reservelæge indsat i Kolding arrest

Det illegale blad Information meddeler 16. november 1943, at der for nogle dage siden har tyskerne anholdt reservelæge ved Aabenraa Amtssygehus, Dr. Meyer, der er halvjøde. Med tysk militærbil førtes Dr. Meyer til den tyske arrest i Kolding.

Oprindeligt kommer Dr. Meyer fra Randers, han har kun været ansat på sygehuset en måneds tid og er fornylig blevet gift. Det er uvist hvad anholdelsen skyldes.

Kilde: Information, 16. november 1943, illegalpresse.dk