1943 – Front-forkortningen i Rusland afsluttet

Tyskerne vil nu stand i vinterlinjen

Berlin, torsdag, STB.

Russernes offensiv er blevet bragt til standsning på nøjagtig det sted, som den tyske militærledelse havde bestemt, og de tyske styrker på østfronten, vil nu holde stand i den nye hovedkamplinje, dvs. at Dnjeprs mellemste løb fra Kiev til Alexandrovsk er den tyske vinterlinjes hovedbolværk. Imidlertid har Wilhelmstrasses militære talsmand på konferencen i går officielt bekræftet, at den tyske frontforkortning er afsluttet, idet han tilføjede, at den nuværende frontlinje var lagt fast – også med henblik på muligheden af ny russiske angreb i vinterens løb.

Dermed er den storstilede russiske sommeroffensiv så godt som afsluttet, men også kun så godt som, thi der næres i herværende militærkredse ingen som helst tvivl om, at de russiske angreb vil vedvare i stort set hele det hidtidige angrebsområder fra Kuban til Smolensk og muligvis endog blive udvidet til nordfronten, hvor der i Ilmensø-området allerede spores tegn på russiske angrebshensigter.

I den militære udvikling på Østfronten har man imidlertid ikke blot nået det punkt, hvor den tyske front atter er stabiliseret, fremhæves det videre, men det øjeblik, er nu inde, hvor kraftige tyske modstød kan ventes. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 7. oktober 1943.

1943 – Torsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret (RB.)

Værnemagtens overkommando meddeler:

På Kuban-brohovedets østfront angreb fjenden i går hele dagen igennem med store styrker. Alle angreb blev slået tilbage, og herunder blev talrige tanks tilintetgjort. Fra den øvrige østfront foreligger der, bortset fra afværgelsen af lokale fjendtlige angreb syd for Ilmen-søen, ikke meldinger om kamphandlinger af betydning.

I Tunis blev flere fjendtlige angreb mod det nordlige og mellemste frontafsnit afvist. Herunder blev øst for Mateuer 13 af 24 angribende tanks sønderskudt. Tyske og italienske flyverstyrker tilintetgjorde under angreb i lavflyvning et større antal motorkøretøjer og flere tanks. Svære bombemaskiner angreb sidste nat havneanlæg ved Algiers kyst.

I morgentimerne den 6. maj sænkede de tyske kystsikringsstridskræfter ud for Bretagnes kyst uden selv at lide tab en britisk hurtigbåd og beskadigede tre andre […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 7. maj 1943.

1943 – Østfronten: Vinterkrigen færdig i løbet af to uger?

Russerne udnytter vinterens sidste muligheder på det nordlige frontafsnit

Berlin, STB, lørdag formiddag

Frostvejret på Østfronten har skabt gunstigere betingelser for det tyske fremstød over Donez, og de brohovedstillinger, man har erobret, er udvidet med nye, stærke positioner. Russerne har ved modangreb forsøgt at gribe forstyrrende ind i den tyske fremrykning, men de angribende afdelinger er blevet splittet og drevet tilbage. På enkelte afsnit af Miusfronten har russerne ligeledes foretaget lokale fremstød, men uden resultater. I Kuban-området har tyskerne iagttaget, hvorledes russerne forstærker deres positioner ved Krasnodar. Et fremstød mod den tyske venstre fløj i Laguneområdet her af afvist. Under de voldsomme kampe, der har fundet sted her, er det lykkedes tyskerne at trænge russerne sammen på en smal landtange. Opmærksomheden samler sig i øjeblikket om den nye russiske offensiv syd for Ilmensøen. Den er, udtaler man i indviede kredse, muligvis indledningen til en større aktivitet i det nordlige frontafsnit, hvor russerne uden tvivl vil udnytte de sidste chancer, vinteren giver dem.

De fra russisk side udspredte rygter om, at tyskerne vil forlade Estland, er, udtaler man, i denne henseende karakteristiske for de russiske ønskedrømme. Den nye frostperiode, der pludselig er indtrådt, frembyder nye muligheder for større operationer, forudsat at russerne kan fremskaffe de nødvendige reserver, hvilket ingenlunde betegnes som usandsynligt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 6. marts 1943.

1943 – Onsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret (RB.)

Værnemagtens overkommando meddeler:

I Vestkaukasus genoptog fjenden sin lokale angrebsvirksomhed, der har været afbrudt i længere tid. Gentagne forsøg på at trænge ind i de tyske og rumænske troppers stillinger brød sammen i afværgeilden under svære tab. På bjergfronten blev talrige fjendtlige kampstillinger erobret af stødtropper. På den øvrige sydfront vedvarer kampene. 28 sovjetrussiske tanks blev ødelagt.

Efter stærk artilleriforberedelse trådte sovjetrusserne an til angreb i et af ungarske tropper besat afsnit. Det blev slået tilbage under forbitrede kampe under medvirken af tyske tropper. Tyske og hurtige ungarske bombemaskiner bekæmpede ved dag og nat fjendtlige beredskabsstillinger og marchbevægelser med ødelæggende virkning. Under fortsættelsen af et af vore egne angreb i det mellemste frontafsnit faldt flere hundrede fanger og en dels tanks og kanoner i vores hænder.

Støttepunktet Velikije Luki forsvarede sig stadig med heltemodig tapperhed, medens vore egne angreb til aflastning af støttepunktet fortsattes. I området ved Ilmen-søen og Ladoga-søen angreb fjenden heftigt. Alle angreb brød sammen med tab mod de tyske troppers seje modstand. Sovjetrusserne mistede i disse kampe 52 tanks. Under dagens heftige luftkampe nedskød tyske luftjagere 52 flyvemaskiner, deraf 36 i det nordlige frontafsnit. En af vore flyvemaskiner savnes.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. januar 1943.

1943 – Der er nu i alt faldet 55 danske Sydslesvigere

Listen over 21, der faldt i 1942

Grænseforeningen udsendt for nogen tid siden en liste over de 34 danske Sydslesvigere, der er faldet på tyske side i den første krigsår. I dag foreligger der en ny liste med 21 navne, alle faldet i 1942, og det samlede antal danske Sydslesvigere er dermed nået op på 55.

Vi bringer nedenstående de 21 navne:

 • Hans Lass, f. 8. april 1921. Elev fra Duborgskolen. Faldet 21. marts på Østfronten.
 • Heinrich Fritzel, f. 10. april 1922. Elev fra Duborgskolen. Faldet i Rusland i marts.
 • Stanislaus Madratzek, f. 4. april 1921. Elev fra Duborgskolen. Faldet i Rusland i marts.
 • Johan Chr. Moshage, f. 9. septbr. 1919. Elev fra Kobbermølle Skolen. Faldet i Rusland i maj.
 • Maler Marius Andersen, f. 3. maj 1918 i Aventoft. Blev udlært som maler i Bredebro og kom senere på Haslev Håndværkerskole. Tog virksomt del i det danske ungdomsarbejde, efter at han havde bosat sig i Sønderløgum. Faldet 17. juli på Østfronten.
 • Nikolaus Matthiesen, f. 12. februar 1914 i Rødekro som søn af arbejdre Peter Matthiesen, der senere flyttede til Flensborg. Elev fra Duborgskolen. Faldet den 12. august i Rusland.
 • Murer Christian Stadsholt, f. 8. april i Bollerup. Flyttede senere til Flensborg. Faldet om sommeren på Østfronten.
 • Thomas Feddersen, født den 3. juni 1920. Elev fra den danske kommuneskole i Flensborg. Faldet i maj 1941 (underretning først indløbet 1942).
 • Landmand Marius Mikkelsen, født den 18. september 1917 på Bramsted Mark i Sydslesvig. Elev på Nordborg Slots Eftersk. og Rødding Højskole. Blev derefter uddannet ved landbruget i Jylland og Sydslesvig. Såredes 1. februar 1942 i Rusland, men kom efter et lazaretophold til fronten igen, hvor han faldt den 23. august.
 • Hans Kellner, født den 18. april 1914 i Harreslev Mark. Elev fra Duborgskolen. Faldet i Rusland den 8. september.
 • Walther Bøhme, født i Flensborg. Faldet i Rusland 2. september.
 • Landmand Marius Lorenzen, født 1911 på Østerby Mark i Mellemslesvig. Deltog stærkt i det danske foreningsliv i Valsbøl og på Østerby Mark. Blev indkaldt i maj 1941 og kom først til Danmark. Faldet den 17. september.
 • Sven Christian Boysen, født den 2. januar 1922 i Flensborg. Elev fra Duborgskolen og senere lærling hos vinhandler Petersen i Flensborg. Fladet 24. september ved indtagelsen af Lusaga-bjerget i Kaukasus.
 • Smed Paul Johannes Pfaffenbach, født 1922 i Flensborg. Elev fra Duborgskolen. Faldet 24. september i Kaukasus.
 • Aksel Jepsen, født i Fredericia den 28. maj 1921. Blev opdraget hos bedsteforældrene i Flensborg. Elev fra Duborgskolen. Faldet den 21. september på nordfronten i Rusland.
 • Gustav Koos, født den 17. juni 1904 i Aabenraa. Død under krigstjenesten den 19. oktober.
 • Maler August Petersen, født 1911 i Flensborg. Elev fra Duborgskolen. Bosatte sig derefter på Harreslev Mark. Faldet den 26. oktober under et stormangreb i kampene ved Ilmensøen. Han var søn af ‘Slesvigske Forenings’ næstformand, A. Petersen, Adelbykamp ved Flensborg.
 • Frisør Nikolaus Jensen, f. 29. okt. 1917 i Flensborg. Elev fra Duborgsk. Faldet 13. nov. i kampene ved Stalingrad.
 • Robert Brammertz, f. 1. februar 1910. Elev fra Duborgsk. Faldet i Rusland på ukendt dato.
 • Bernhard Jessen, f. 25. aug. 1915. Elev fra Duborgsk. Blev dræbt under et bombeangreb på Bremen 8. okt.
 • Jens Hans Rehder, f. 13. sept. 1921. Elev fra Duborgsk. Faldet på ukendt dato.

Og endelig nævner Grænseforeningen Anna Bothilla Petersen, der var født i Flensborg og kom i lære på Flensborg Avis. Hun kom derefter i tysk arbejdstjeneste og arbejdede herunder på et tysk kontor i Flensborg, hvor hun blev dræbt under et luftangreb den 27. oktober. Hun tog virksomt del i det danske ungdomsarbejde i Flensborg.

Kilde: Kolding Folkeblad, 14. januar 1943.

1942 – Tirsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret, RB.

Værnemagtens overkommando meddeler:

I Terek-området strandede lokale sovjetrussiske angreb. Tyske og rumænske tropper, der straks trådte an til modaktion, kastede fjenden ud af hans stillinger og tilintetgjorde herunder flere panserkampvogne. Mellem Volga og Don og i den store Don-bue strandede på ny fjendtlige angreb i hårde afværgekampe. En kampgruppe, som i flere dage havde været omringet, blev tilintetgjort. Siden den 24. december blev der her med støtte fra luftvåbnet tilintetgjort eller taget som bytte 65 panserkampvogne, 30 kanoner, talrige svære og lette infanterivåben og yderligere krigsmateriel, ligesom der blev taget et stort antal fanger. Fjendens blodige tab var mange gange større end dette tal. Ved afværgekampene i den store Don-bue har særlig udmærket sig den italienske division ‘Julia’.

Sydøst for Ilmen-søen fortsatte fjenden sine angreb, der støttedes af stærk artilleriild og talrige panserkampvogne. Angrebene blev afværget med store tab for fjenden. 34 sovjetrussiske panserkampvogne blev sønderskudt. I det høre nord bombaderede luftvåbnet vigtige udladningsbanegårde på Murmansk-strækningen. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 30. december 1942

1942 – Tirsdagens tyske hærberetning

I Kaukasus-området kastes fjenden i fremadskridende angreb fra høde til højde. Også i går mistede fjenden til trods for forbitret modstand i bjergene nordøst for Tuapse og ved Terek-floden yderligere stærkt udbyggede højdestillinger og befæstede beboede steder. I Stalingrad blev der i hårde enkeltkampe opnået ny fremskridt. Bombemaskiner og styrker af nærkampflyvere støttede hærens stormtropper. Nordvest for byen lykkedes det at omringe endnu en anden fjendtlige styrkegruppe.

På Don-floden afslog rumænske, italienske og ungarske tropper flere forsøg fra fjenden på at sætte over floden og foretage fremstød. I det mellemste frontafsnit blev ved resultatrige stødtropaktioner talrige fjendtlige beton- og kampstillinger ødelagt og besætningerne tilintetgjort eller taget til gange. Ved det angreb, som vi foretager sydøst for Ilmen-søen opnåede vi i går en betydelig terrænvinding.

Ud for Afrika og ud for den sydamerikanske kyst, sænkede undervandsbåde 5 fjendtlige handelsskibe på 26.000 Brt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 7. oktober 1942.

1942 – Søndagens tyske hærberetning

I Kaukasus gennembrød tyske og med dem forbundne tropper stærke fjendtlige stillinger og vejspærringer modangreb fra fjendens side blev afvist. På Volga blev en slæbedamper og to fragtskibe den 21. og 22. august sænket ved bombetræffere, og en anden slæbedampe og 4 tankskibe blev skudt i brand. På Don-fronten blev fjendens forsøg på forskellige steder at sætte over floden afvist.

I området sydvest for Kaluga og ved Rshew blev angreb af stærke fjendtlige infanteri- og tankafdelinger vist tilbage med bistand af luftvåbnet, der grev virksomt ind i kampene. Herunder blev der i går tilintetgjort 161 tanks, deraf alene 86 i et enkelt armékorps’ afsnit. Sydøst for Ilmensøen og ved Leningrad blev enkelte fjendtlige fremstød standset i den tyske forsvarsild. Det sovjetrussiske luftvåben mistede i går i luftkampe og ved antiluftskytsets virksomhed 122 flyvemaskiner, 3 andre maskiner blev ødelagt på jorden. 4 af vore egne flyvemaskiner vendte ikke tilbage fra deres indsats.

I Ægypten bekæmpede tyske bombemaskiner nætterne til den 22. og 23. august med resultat flere britiske flyveplads syd for Alexandria. Tyske luftjægere nedskød i går 4 britiske flyvemaskiner uden selv at lide tab. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. august 1942.