1943 – Aksel Schiøtz koncert i Industriforeningen

Den traditionelle underholdning 2. Påskedags aften plejer at være en af de store aftener i Industriforeningen. Det var også tilfældet i aftes. Teatersalen var fyldt til sidste plads, da Aksel Schiøtz trådte frem på scenen i en hel lille have af hortensier og grønne slyngplanter. Helt billig er Aksel Schiøtz vist ikke, men festarrangør kan til gengæld med ro i sindet se aftenen i møde, når Aksel Schiøtz’ navn står på programmet. Succesen er sangerens trofaste følgesvend. Industriforeningens forlystelseschef, installatør H. Overbeck, blev heller ikke skuffet i sine forventninger til denne aften.

Med Eyvind Møller, som en dygtig og diskret akkompagnatør ved flygelet sang Aksel Schiøtz et stort program, der indledes med udtog af Schuberts ‘Die schöne Müllerin’. Aksel Schiøtz havde på forhånd bedt tilhørerne om at vente med det eventuelle bifald, til han havde sunget alle seks numre. Så fik han ro til at samle sig om opgaven – og bifaldet var naturligvis seksdoblet, da han var færdig! Efter Schubert fulgte de Griegske toner til Vinjes ‘Ved Ronderne’, H. C. Andersens ‘To brune øjne’, og ‘Jeg elsker dig’ og Munchs ‘Udfarten’. Efter et par engelske folkemelodier, en nysselig lille love song ‘Passing by’, og det humørfyldte frieri ‘Oh no John’, sprag Aksel Schiøtz via den finske folkevise ‘Det var i vårens Ljusa tid’ over i den danske repertoire, der jo er han styrke og grundlaget for hans enorme popularitet. Det var en perlekæde af klassiske småstykker af H. C. Andersen, Aarestrup, Oehlenschlæger, Heiberg, Ludvig Holstein, Helge Rode, Otto Gelsted og Blicher til kendte og elskede toner af Rung, Heise, Weyse, Carl Nielsen og Ring. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 27. april 1943.

1943 – Arbejdernes Radioklub har nu over 2.000 medlemmer

Sydøstjyllandskredsen, hvortil Kolding hører, er landets bedst organiserede kreds.

Arbejdernes Radioklub for Kolding og Omegn, afholdt i aftes generalforsamling i Industriforeningens lokaler. Efter at slagteriarbejder Alb. Larsen havde budt velkommen og Frederik Frederiksen var valgt til dirigent, oplæstes den meget udførlige forhandlingsprotokol, der godkendtes enstemmigt.

I sin beretning oplyste Alb. Larsen, at foreningens medlemstal nu havde oversteget de 2.000, idet man i sidste halvår havde haft en tilgang på 66 nye medlemmer, så medlemstallet ved udgangen af 1942 var 2.040. En del af medlemmerne var alders- og invaliderentenydere, og de var derfor kontigentfri. Foreningen havde sørget for tildeling af 52 frilicenser til dårligt stillede medlemmer. Formanden gav desuden forskellige oplysninger om kredsmødet i Fredericia. Der var i det sidste år oprettet mange radiohjælpefond over hele landet. Sydøstjyllandskredsen var dog den bedste kreds. I 1939 havde man 5 fond, men i fjor 17, og man havde nu udlånt 217 apparater. Støjudvalget har i det sidste halve år behandlet 33 tilfælde af støj, og det var i alle tilfælde lykkedes at finde fejlen og få støjen dæmpet. Formanden omtalte sluttelig en diskussionsaften, som man ville arrangere i forening med Arbejdernes Oplysningsforbund. På dette møde vil kredsformand Bahnsen, Horsens, og Charles W. Jensen indlede en diskussion om radioens musikprogrammer. […]

Frederik Frederiksen sluttede derefter generalforsamlingen, og foreningen var vært ved en kop kaffe.

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 26. april 1943.

1943 – Sydjyllands luftværnschefer til møde i Kolding

Interesserede enkeltheder om arbejdet i året der gik, og i den kommende tid.

På Industriforeningen afholdes i dag som et led inden for møderne, der hvert halve år finder sted inden for distrikterne, forårsmødet for tjenestegrenscheferne fra det sydjydske distrikt. Der blev gennemgået fra i formiddags kl. 9.30 de forskellige planer og øvelser, retningslinjer for luftværnet, de praktiske erfaringer, der er indvundet i det sidste år etc., og for første gang var pressen i dag indbudt til at overvære formiddagens møde, idet der her blev omtalt de ting, der vender direkte ud mod offentligheden, mens man i eftermiddag vil hellige sig mere interne drøftelser.

Kaptajn S. A. Andersen bød velkommen til de mange tjenestechefer fra Sydjylland, som havde indfundet sig i stort antal. Indledningsvis omtalte kaptajn S. A. Andersen det nye led i hjælpetjenesten, der er blevet oprettet med meldestationerne, hvorved der, så godt som det er gørligt, er sikret befolkningen lejlighed til at tilkalde hjælp i tilfælde af katastrofe. Allerede i april 1940, da der faldt bomber over Aalborg, indtelefoneredes der flere hundreder steder fra meldinger om bomberne, så de var vanskelige at lokalisere. Det var trykbølgevirkningerne, der fik folk til at melde, at der var faldet bomber i deres ejendom. Man måtte derfor lukke telefonerne, men med den nye ordning med meldestederne, er der nu ikke over 500 meter mellem telefonerne, så at der højst kan være 250 meter til nærmeste telefon. Det bliver ikke den skademeldende selv, der får lov til at telefonere. Beskeden gives videre af en rolig, skolet og uddannet person, der kan få den rigtige besked, så personlig nervøsitet og opskræmthed ikke ødelægger meldingens korrekthed. […]

Farligt med ikke afblændede lygter. Der skydes på politi og rutebiler.

Kaptajn Andersen oplyste videre at sirenedækningen lader noget tilbage at ønske. Der er stadig enkelte sirener til rådighed, hvor mangler skal afhjælpes. En ret bemærkelsesværdig enkelthed, der vedrører os alle, blev også understeget af kaptajnen, og det var de alt for dårligt afblændede cykellygter, man kunne se på landet om natten. Det er livsfarligt at køre med dem, for erfaringerne fra året der gik, viser, at både politibiler og rutebiler er blevet beskudt fra luften i det år, der er gået. Flyverne ser lyset på jorden, og det skyder de efter. Hvidtningen blev der også lagt et godt ord ind for, ligesom kaptajnen erindrede om, at der var noget, der hed pulterkammerrydning, og siden 1940 er de ikke blevet set efter – så muligvis burde der slås til lyd for pulterkamrene endnu en gang. Tideren er jo ikke blevet gunstigere for pulterkamrenes brandfarlighed. Det var endvidere problemet husvagter. De må alle være forsynet med gasmasker, og de må også alle kunne arbejde med dem på. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 13. april 1943.

1943 – Til Venstres festlige valgmøde i Teatersalen i aften

Venstre holder ved dette valg sine egne valgmøder

Det er i aften kl. 19.30 at Venstre holder sit store og festlige valgmøde i Teatersalen i Kolding. Det er det første valgmøde i Koldingkredsen, og vi henstiller alle til Venstres folk, ældre og unge, at møde frem, og i øvrigt alle vælgere, der støtte de samarbejdende partier.

Mødet holdes under særlig festlige former. Kai Lunds orkester vil underholde med nationale melodier og slå an til sangen. Der vises en meget interessant rejsefilm fra Orienten og Østen. Man begynder i Neapel og rejser over Athen-Jerusalem-Kairo til Djibouti, sejler til Singapore og besøger Batavia og Johore, rejser videre til Shanghai (med billeder fra Japanernes indtagelse af byen), Mukden i Manchuriet og slutter rejsen i Japans hovestad Tokio. Der bliver fælles kaffebord.

Aftenens valgtale holdes af folketingskandidat, redaktør N. Chr. Christensen, Horsens, der er opstillet i Vejle Amts 5. valgkreds. Han vil tale om det forestående valg og dets betydning for vort land og opridse de grundsynspunkter, Venstre og de samarbejdende partier går til valg på. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 15. marts 1943

1943 – Kolding luftalarm nr. 29

Atter i aftes lød sirenerne over Kolding. Denne gang forårsagede luftalarmen adskillige bryderier i aftenlivet. Som omtalt blev Almenskolens smukke elevkoncert afbrudt – og ikke senere genoptaget; ligeledes forstyrredes Motor Flyve Klubbens eksamen, som måtte forlades af 5-6 mand, der havde pligter inden for det civile luftværn etc. Derimod fortsattes Zigeunder-koncerten i Industriforeningen, mens billedteatrene lige havde fået lukket deres publikum til 20-forestillingen ind. I Kolding Politikreds skete der ingen skader.

Kilde: Kolding Folkeblad, 11. marts 1943.

1943 – Fastelavnsfest i Industriforeningen

I gamle dage var Fastelavn noget helt andet end nu om stunder. Det var et storslået, flere dages æde- og drikkegilde, hvor man på værdig vis sagde farvel til kødet under den lange fastetid. Da var det hele befolkningen, der deltog i optog, skuespil og dans. Nu eksisterer Fastelavn kun på kalenderen og i børnenes verden. Men dér forestår man til gengæld at få noget ud af den. Det så vi i aftes ved Industriforeningens årligt tilbagevendende Fastelavnsfest for børn. Hvor de, morede sig, de små hyrdinder og skorstensfejere, sørøvere og spanioler af begge køn, cowboys, indianere, sommerfugle, og hvad alle de andre brogede kostumer nu kunne være.

Teatersalen viste sig at være alt for lille, dels fordi der var mødt ganske usædvanlig mange op, dels fordi så stor lystighed kræver meget plads. Arrangementerne gik dog alle igennem efter planen, mest på grund af konditor Klaaborgs elskværdige organisationstalent, som er trænet og udviklet efter hans snart mangeårige, fortjenstfulde optræden som legeonkel ved denne specielle lejlighed.

Det begyndte med en festlig indmarch af samtlige kostumerede børn. Hvor er der utrolig mange dejlige og søde unger i Kolding! Og så var de vel endda ikke med alle sammen. Det var et uimodståeligt rørende skue at se de helt små prøve at følge med de større i den påfølgende dans. Det hændte, at et lille nummer blev træt eller blev trådt over tæerne og måtte hen og trøstes hos mor, men det gik altid over. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 8. marts 1943.

1943 – “med taler og sang, men pludseligt …”

Typograf N. Chr. Andersen glemmer ikke hvad der skete ved Murernes Fagforening 50 Års Jubilæumsfest den 25. februar 1943:


Torsdag den 25. Februar 1943 holdt Murernes Fagforening 50 Års Jubilæumsfest, som sent vil glemmes af deltagerne. I dagens særlige anledning samlede man på Industriforeningen allerede kl. 16.30. Middagen i den smukkede teatersal forløb på sædvanlig festlig måde med taler og sang, men pludseligt blev der røre i forsamlingen, og rygter om bombeattentat mod værnemagten på højskolehjemmet spredt med lynets hast.

Kort efter ankom politiet, alle deltagerne beordredes ind i salen, og dørene blev lukket. Fra scenen meddelte kriminalassistent Rasch, at der var forøvet et attentat mod den tyske værnemagt, hvilet kunne få de alvorligste følger. Det var dog overdraget dansk politi at foretage de fornødne undersøgelser og foranstaltninger, og han manede alle til nøje at følge politiets anvisninger. Enhver, som gjorde forsøg på at forlade bygningen, risikerede at blive skudt. Alle tilstødende gader var afspærret, og der var udstedt øjeblikkeligt forbud mod udskænkning af stærke drikke.

Boguddrag fra Kolding under besættelsen 1940-1945, udgivet 1946, side 277-278


1943 – Helt udsolgt til France Ellegaard

Også tilhørere på scenen?

Kolding Musikforenings koncertarrangement med France Ellegaard som solist er blevet en succes af de helt store og hidtil aldrig før sete for musikforeningen. Hver eneste plads i Industriforeningens store sal er for længst udsolgt, og en lang ekspektanceliste, der for øjeblikket tæller ca. et halvt hundrede, venter med spænding på, om brandvæsenet vil give tilladelse til, at også scenen må blive benyttet som tilhørerplads, så at de kan få adgang til at overvære koncerten. Ansøgningen vil blive behandlet i et brandkommissionsmøde i morgen. Hvis ansøgningen imødekommes, vil der kunne skaffes plads til ca. 40 tilhørere ekstra. Trods det udsolgt hus i en sal, der er dobbelt så stor, som den sædvanligt benyttede på Hotel Kolding, giver koncerten alligevel musikforeningen et underskud, et ganske betydeligt underskud endda. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 24. februar 1943.