1942 – Fra de danske studenter

Danske og tyske nazister arbejder for øjeblikket på:

  1. Gennemførelse af jødelov i Danmark.
  2. Militær støtte til den “tyske forsvarsoffensiv”.
  3. Anerkendelse af Quisling.

ad 1. Rygterne om dansk jødelov har det reelle grundlag, at Popp-Madsen for øjeblikket sidder i justitsministeriet for i samarbejde med tyske jødeeksperter fra Gestapo at lave udkast til jødelov efter tysk mønster. Popp-Madsen er som bekendt lektor ved Københavns Universitet og tidligere leder af ‘National Studenteraktion’.

ad 2. Kort efter undertegnelse af Anti-komiternpagten stillede Tyskland krav, om dansk militær støtte til “Forsvaret af Finland”. Visse dele af regeringen erklærede sig villig til forhandling om frigørelse af de tyske tropper i Jylland ved hjælp af en dansk hær under tysk kommando og gennemsyret af tysk Gestapo og danske stikkere. Forhandlingen vedvarer. […]

ad 3. En dansk anerkendelse af Quisling vil simpelthen betyde, at vi falder Norges heltemodige og Sveriges dristige og værdige nordiske politik i ryggen.

Endelig arbejder nazisterne i det skjulte på gennemførelse af den såkaldte reform af socialloven. De vil derigennem bl.a. opnå 3 ting:

  1. at skabe splittelse mellem samlingspartierne.
  2. at skabe utilfredshed blandt arbejderne for derved at give Fritz Clausen en hårdt tiltrængt chance for medlemsforøgelse.
  3. at tvinge danske arbejdere til at tage arbejde i Tyskland.

[…]

Kilde: Uddrag af det illegale blad: De Frie Danske, marts 1942, nr. 5, årgang 1.

1938 – 20.000 Jøder Gidsler i tyske Koncentrationslejre

For een saaret eller død tysker hæfter alle Jøder, og vi vil gøre brug af disse Gidsler med en “uhyggelig” konsekvens, skriver S.S.-bladet.

I aftes forelaa i Berlin en officiel udtalelse om antallet af jøder, der er fængslet og ført til koncentrationslejre i løbet af den sidste uge. De arresterede jøders antal skal være 20.000, praktisk talt udelukkende forretningsfolk og akademikere og fortrinsvig mænd af rige familier og familiefædre.

Jøder under 60 Aar vil blive holdt fangne som Gidsler

Man forventer, at alle arrestanter over 70 aar vil blive løsladt, naar gensandtskabsraad V. Raths Kiste i morgen er ført til Düsseldorff Kirkegaard. Muligvis vil ogsaa jøder over 60 aar blive løsladt, men de øvrige skal holdes fangne indtil videre som gidsler.

Bladet “Das Schwarze Korps” skriver, at den som ønsker det, skal vide, at vi med en “uhyggelig”-konsekvens vil gøre brug af disse gidsler, og det efter det af Jøderne selv forkyndte princip: Øje for Øje og Tand for Tand. Tusind Øjne for et Øje og Tusind Tænder for een Tand – for een saaret eller død Tysker hæfter ikke een af dem, men de hæfter alle for ham.

Kilde:
“20.000 Jøder Gidsler i tyske Koncentrationslejre”, Sorø Amts Dagblad, 16. november 1938