1943 – Over 600.000 “julekroner” udbetales i Kolding

Alene Sparekassen har 245.000 kroner til udbetaling til julesparerne.

I løbet af et par uger spredes de mange julesparekassers penge over by og land. Enkelte kasser udbetaler allerede indskuddene på søndag, medens de fleste foretager udbetalingen næste søndag., Og det er, som sædvanlig, mange penge, det drejer sig om, for Kolding bys vedkommende sikkert flere penge end nogensinde, skønt der også i fjor var tale om en betydelig stigning.

Vi har bedt Sparekassen for Kolding By og Omegn, der administrerer de fleste af byens julesparekassers midler, om at opgøre indskuddene i år, og det viser sig, at antallet af julesparekasser, der samarbejder med Sparekassen, er omtrent uændret, idet det ligger omkring 20, medens det samlede indskudsbeløb er steget fra 335.000 kr. i fjor til 425.000 kr. i år, altså med 27 pct. Denne stigning er så meget mere bemærkelsesværdig, som indskuddet i fjor også var steget med 90.000 kr. i forhold til året før, og da betegnede denne stigning en forøgelse på over 35 pct. Disse tal viser vel ikke blot forøget sparelyst, men også, at der må være flere penge blandt folk.

Og det er naturligvis ikke alene Sparekassen, der har indskud fra julesparebøsser. Også de andre pengeinstitutter har ikke ubetydelige beløb, som kommer til udbetaling i disse uger. hvis man rundt regnet ansætter det beløb, der kommer til udbetaling til jul i Kolding, til omkring 625.000 kr., bliver det næppe meget forkert, og det er jo ensbetydende med, at der gennemsnitlig er 25 kr. til hver eneste indbygger at holde jul for […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 1. december 1943.

1941 – Flere julesparepenge i Kolding

En fremgang på omkring 25 pct. i forhold til i fjor.

Om kort tid begynder de fleste af Koldings julespareforeninger udbetalingen til deres medlemmer, og det er jo meget betydelige beløb, der herigennem tilføres juleomsætningen. Den regnes derfor også for noget af det mest stabile, selv om dyrtiden i år vel nok vil sætte sit præg, i alt fald for visse varers vedkommende. I alt fald ser det ikke ud til, at Koldingenserne få færre penge at købe for end sædvanlig, tvært imod. Ved henvendelse til Sparekassen, der administrerer pengene for en snes af byens julekasser, oplyses det, at det samlede indskudsbeløb i år kommer op på ca. 250.000 kr., og det er omkring 25 pct. mere end i fjor. Til gengæld var indskuddet i fjor noget mindre end året før, velsagtens på grund af den finansielle uro, besættelsen gav anledning til. Den kvarte million kr. julepenge fra Sparekassen spredes over byen omkring den 14. december. Også i Kolding Folkebank har man adskillige julespareforeninger som indskydere, men her har man endnu ikke noget overblik over, hvorledes indbetalingen er i forhold til året før. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 3. december 1941.