1943 – Torsdagens hærberetning

Førerhovedkvarteret (RB.)

Værnemagtens overkommando meddeler:

I det vestlige Kaukasus, i Kuban-området og i området ved nedre Don blev fjendtlige fremstød, og i enkelte tilfælde også stærkere angreb, slået tilbage. På Donez-fronten angreb panserstyrker en af modstanderen dannet brohovedstilling og oprev store fjendtlige styrker. 46 panserkampvogne og 33 kanoner blev tilintetgjort eller taget som bytte. I vedvarende svære afværgelses- og bevægelseskampe mod store fjendtlige styrker, som får yderligere forstærkninger, afviste hæres tropper, der støttedes af store styrker af luftvåbnet, mellem Don og øvre Donez alle omgåelsesforsøg.

Slaget ved Ladogasøen der efter indsats af nye fjendtlige styrker atter er flammet op i fuld skarphed, har ført til et betydeligt afværgelsesresultat. Det lykkedes vore tropper over bred front med store tab for fjenden at tilbageslå flere stærke angreb, der førtes med stor understøttelse fra artilleri og panservåbnet. Beredskabsstillinger til yderligere angreb blev sønderslået ved koncentrisk artilleriild. I januar måned er 832 sovjetrussiske flyvemaskiner blevet tilintetgjort, deraf 690 i luftkampe, 99 luftvåbnets luftværnsskyts, 22 styrker af hæren og de øvrige på jorden. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 5. februar 1943.

1943 – Kamp i Stalingrad om hver fodsbred jod

Dagens oversigt over stillingen på de forskellige afsnit på Østfronten

Berlin, STB, fredag form.

I Stalingrad kæmpes der fremdeles om hver fodsbred jord. Skønt den indesluttede tyske garnision er hårdt trængt, er den ifølge de til morgen i Berlin foreliggende rapporter endnu i besiddelse af så megen kampkraft, at den binder betydelige russiske styrker. I det vestlige Kaukasus, det vil sige på strækningen Tuapse-Novorossisk, har russerne rettet et større angreb mod de tyske stillinger, men angriberne standsedes ved hovedkamplinjen.

De oplysninger, som foreligger om russernes beredskabsstillinger, tyder på, at de forbereder en ny større offensiv en af de nærmeste dage. Mod syd lykkedes det russerne nogle steder af bryde ind i den tyske front, men indbrudsstederne blev aflastet og de pågældende sovjetafdelinger tilintetgjort. I Nordkaukasus følger russerne de vigende tyske tropper over steppen; men i området mellem Don og Manytsch har tyskerne nu etableret en bred og dyb spærrestilling. Ved den nedre Don har der i de sidste døgn hovedsagelig været flyvervirksomhed. 200 russiske biler og tanks er her blevet ødelagt. Russerne har forsøgt at nå over på den venstre Donetzbred, men er blevet standset af det tyske artilleri.

Det fremhæves fra tysk side; at disse afværgekampe er et vidnesbyrd om, hvorledes den tyske position som helhed har fæstnet sig. Også vest for Voronesj har russerne angrebet påny, men angriberne blev standset foran de tyske stillinger. I hele det midterste frontafsnit har der kun været stødtropvirksomhed. Syd for Ladogasøen angreb russerne igen i går med stærke panserkræfter, men opnåede ikke et eneste lokalt resultat, idet de overalt blev slået tilbage […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad 29. januar 1943.

1943 – Onsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret (RB.)

Værnemagtens overkommando meddeler:

I Vestkaukasus genoptog fjenden sin lokale angrebsvirksomhed, der har været afbrudt i længere tid. Gentagne forsøg på at trænge ind i de tyske og rumænske troppers stillinger brød sammen i afværgeilden under svære tab. På bjergfronten blev talrige fjendtlige kampstillinger erobret af stødtropper. På den øvrige sydfront vedvarer kampene. 28 sovjetrussiske tanks blev ødelagt.

Efter stærk artilleriforberedelse trådte sovjetrusserne an til angreb i et af ungarske tropper besat afsnit. Det blev slået tilbage under forbitrede kampe under medvirken af tyske tropper. Tyske og hurtige ungarske bombemaskiner bekæmpede ved dag og nat fjendtlige beredskabsstillinger og marchbevægelser med ødelæggende virkning. Under fortsættelsen af et af vore egne angreb i det mellemste frontafsnit faldt flere hundrede fanger og en dels tanks og kanoner i vores hænder.

Støttepunktet Velikije Luki forsvarede sig stadig med heltemodig tapperhed, medens vore egne angreb til aflastning af støttepunktet fortsattes. I området ved Ilmen-søen og Ladoga-søen angreb fjenden heftigt. Alle angreb brød sammen med tab mod de tyske troppers seje modstand. Sovjetrusserne mistede i disse kampe 52 tanks. Under dagens heftige luftkampe nedskød tyske luftjagere 52 flyvemaskiner, deraf 36 i det nordlige frontafsnit. En af vore flyvemaskiner savnes.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 14. januar 1943.

1943 – Der er nu i alt faldet 55 danske Sydslesvigere

Listen over 21, der faldt i 1942

Grænseforeningen udsendt for nogen tid siden en liste over de 34 danske Sydslesvigere, der er faldet på tyske side i den første krigsår. I dag foreligger der en ny liste med 21 navne, alle faldet i 1942, og det samlede antal danske Sydslesvigere er dermed nået op på 55.

Vi bringer nedenstående de 21 navne:

 • Hans Lass, f. 8. april 1921. Elev fra Duborgskolen. Faldet 21. marts på Østfronten.
 • Heinrich Fritzel, f. 10. april 1922. Elev fra Duborgskolen. Faldet i Rusland i marts.
 • Stanislaus Madratzek, f. 4. april 1921. Elev fra Duborgskolen. Faldet i Rusland i marts.
 • Johan Chr. Moshage, f. 9. septbr. 1919. Elev fra Kobbermølle Skolen. Faldet i Rusland i maj.
 • Maler Marius Andersen, f. 3. maj 1918 i Aventoft. Blev udlært som maler i Bredebro og kom senere på Haslev Håndværkerskole. Tog virksomt del i det danske ungdomsarbejde, efter at han havde bosat sig i Sønderløgum. Faldet 17. juli på Østfronten.
 • Nikolaus Matthiesen, f. 12. februar 1914 i Rødekro som søn af arbejdre Peter Matthiesen, der senere flyttede til Flensborg. Elev fra Duborgskolen. Faldet den 12. august i Rusland.
 • Murer Christian Stadsholt, f. 8. april i Bollerup. Flyttede senere til Flensborg. Faldet om sommeren på Østfronten.
 • Thomas Feddersen, født den 3. juni 1920. Elev fra den danske kommuneskole i Flensborg. Faldet i maj 1941 (underretning først indløbet 1942).
 • Landmand Marius Mikkelsen, født den 18. september 1917 på Bramsted Mark i Sydslesvig. Elev på Nordborg Slots Eftersk. og Rødding Højskole. Blev derefter uddannet ved landbruget i Jylland og Sydslesvig. Såredes 1. februar 1942 i Rusland, men kom efter et lazaretophold til fronten igen, hvor han faldt den 23. august.
 • Hans Kellner, født den 18. april 1914 i Harreslev Mark. Elev fra Duborgskolen. Faldet i Rusland den 8. september.
 • Walther Bøhme, født i Flensborg. Faldet i Rusland 2. september.
 • Landmand Marius Lorenzen, født 1911 på Østerby Mark i Mellemslesvig. Deltog stærkt i det danske foreningsliv i Valsbøl og på Østerby Mark. Blev indkaldt i maj 1941 og kom først til Danmark. Faldet den 17. september.
 • Sven Christian Boysen, født den 2. januar 1922 i Flensborg. Elev fra Duborgskolen og senere lærling hos vinhandler Petersen i Flensborg. Fladet 24. september ved indtagelsen af Lusaga-bjerget i Kaukasus.
 • Smed Paul Johannes Pfaffenbach, født 1922 i Flensborg. Elev fra Duborgskolen. Faldet 24. september i Kaukasus.
 • Aksel Jepsen, født i Fredericia den 28. maj 1921. Blev opdraget hos bedsteforældrene i Flensborg. Elev fra Duborgskolen. Faldet den 21. september på nordfronten i Rusland.
 • Gustav Koos, født den 17. juni 1904 i Aabenraa. Død under krigstjenesten den 19. oktober.
 • Maler August Petersen, født 1911 i Flensborg. Elev fra Duborgskolen. Bosatte sig derefter på Harreslev Mark. Faldet den 26. oktober under et stormangreb i kampene ved Ilmensøen. Han var søn af ‘Slesvigske Forenings’ næstformand, A. Petersen, Adelbykamp ved Flensborg.
 • Frisør Nikolaus Jensen, f. 29. okt. 1917 i Flensborg. Elev fra Duborgsk. Faldet 13. nov. i kampene ved Stalingrad.
 • Robert Brammertz, f. 1. februar 1910. Elev fra Duborgsk. Faldet i Rusland på ukendt dato.
 • Bernhard Jessen, f. 25. aug. 1915. Elev fra Duborgsk. Blev dræbt under et bombeangreb på Bremen 8. okt.
 • Jens Hans Rehder, f. 13. sept. 1921. Elev fra Duborgsk. Faldet på ukendt dato.

Og endelig nævner Grænseforeningen Anna Bothilla Petersen, der var født i Flensborg og kom i lære på Flensborg Avis. Hun kom derefter i tysk arbejdstjeneste og arbejdede herunder på et tysk kontor i Flensborg, hvor hun blev dræbt under et luftangreb den 27. oktober. Hun tog virksomt del i det danske ungdomsarbejde i Flensborg.

Kilde: Kolding Folkeblad, 14. januar 1943.

1942 – Flere danske faldne syd for grænsen

Det kirkelige danske efterårsmøde i Flensborg i søndags havde fået god tilslutning. De to danske talere havde måttet sende afbud og i stedet før talte pastor, Dr. Jordt Jørgensen. ved højmessegudstjenesten prædikede pastor H. F. Petersen. Både i kirken og ved det efterfølgende møde i ‘Flensborghus’ rådede der en egen højtidsstemning, som var stærkt præget af tidens alvor.

I de sidste dage er der indløbet nye meddelelser om danske tab ved krigsfronterne. Smed Carl Boysen og hustru i Langbjerg ved Flensborg har mistet deres næstældste søn under kampene ved Kaukasus, og ved morgensangen på Duborgskolen i onsdags opløste rektor Hansen yderligere navnene på fem af skolens tidligere elever, som er faldet siden august i år.

Kilde: Kolding Folkeblad, 29. august 1942

1942 – Tirsdagens tyske hærberetning

Førerhovedkvarteret (RB)

Værnemagtens overkommando meddeler:

I det tæt skovklædte terræn i de vestkaukasiske bjerge blev hård fjendtlig modstand i betonstillinger brudt til trods for ugunstige vejrforhold. På pasvejen til Tuapse oprettedes på selve vejen forbindelse mellem de to angrebsgrupper, der havde kæmpet sig frem fra henholdsvis nord og syd for vejen. I Terek-afsnittet strandede fjendtlige modangreb. Under luftkampe blev 10 sovjetrussiske flyvemaskiner skudt ned.

I den nordlige forstad til Stalingrad fravristede de tyske tropper sovjetrusserne en yderligere gruppe huse. Kampene til rensningen af kanonfabrikken “Røde Barrikades’ fabriksterræn vedvarer endnu. Nærkampflyvere bombarderede hovedsagelig de stærkt udbyggede støttepunkter i fabrikken “Røde Oktober”. Bombemaskinstyrker tilintetgjorde i området ved nedre Volga flere transporttog, en bugserdamper og 6 henstillede flyvemaskiner. Ved Don-fronten afviste rumænske tropper fjendtlige angreb. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 21. oktober 1942.

1942 – Tirsdagens tyske hærberetning

I Kaukasus-området kastes fjenden i fremadskridende angreb fra høde til højde. Også i går mistede fjenden til trods for forbitret modstand i bjergene nordøst for Tuapse og ved Terek-floden yderligere stærkt udbyggede højdestillinger og befæstede beboede steder. I Stalingrad blev der i hårde enkeltkampe opnået ny fremskridt. Bombemaskiner og styrker af nærkampflyvere støttede hærens stormtropper. Nordvest for byen lykkedes det at omringe endnu en anden fjendtlige styrkegruppe.

På Don-floden afslog rumænske, italienske og ungarske tropper flere forsøg fra fjenden på at sætte over floden og foretage fremstød. I det mellemste frontafsnit blev ved resultatrige stødtropaktioner talrige fjendtlige beton- og kampstillinger ødelagt og besætningerne tilintetgjort eller taget til gange. Ved det angreb, som vi foretager sydøst for Ilmen-søen opnåede vi i går en betydelig terrænvinding.

Ud for Afrika og ud for den sydamerikanske kyst, sænkede undervandsbåde 5 fjendtlige handelsskibe på 26.000 Brt. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 7. oktober 1942.

1942 – Situationen forværret

Men Den røde hær skal holde Stalingrad for enhver pris

STB telegraferer i dag til morgen, at situationen i Stalingrad er blevet forværret i de sidste 24 timer. Men byen skal holdes for enhver pris, lyder den russiske ordre, og Den røde hær har fået forstærkninger ad luftvejen til det truede område.

DNB telegraferer over Geneve om den engelske bedømmelse af stillingen i Rusland:

Sidste weekend bragte to meget alvorlige antydninger om, at Sovjetunionen befinder sig i en meget akut kritisk fare, meddeler Times’s særlige korrespondent i en længere beretning om Wendell Willkies besøg i Moskva. I det ene tilfælde drejer det sig om en meddelelse i Moskva-bladet ‘Den røde stjerne’, til den russiske hær, og i det andet om Wendell Wilkies erklæringer med adresse til det amerikanske folk efter hans 10-dages besøg i Moskva. Artiklen i ‘Den røde stjerne’ bringer den militære baggrund for Willkies betragtninger ved et møde i det engelsk-amerikanske journalistforbund i Moskva.

“Donez-bækkenet, udstrakte områder ved Don og Kuban samt den vigtig del af det nordlige Kaukasus-område med dets bonde- og arbejderbefolkning, dets korn, dets malm og olie, og dets fabrikker er i løbet af sommerfelttoget faldet i fjendens hænder”, skriver bladet. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 29. september 1942.