1943 – Charkov rømmet af tyskerne nat

Internationale Information meddeler:

Sidste nat har de tyske tropper rømmet byen Charkov planmæssigt, uden at være betrængt af bolshevikkerne og efter at de havde ødelagt de krigsvigtige anlæg. Da byen under kampenes forløb allerede gentagne gange har skiftet ejer, har den i sin nuværende tilstand ikke nogen værdi som trafik- og forsyningscentrum. De tyske stillinger blev ved flytningsbevægelse væsentligt forkortet og forbedret.

Kilde: Kolding Folkeblad, 23. august 1943.

1943 – Charkov rømmet

Russerne forsøgte at omringe de tyske tropper i dette afsnit

Berlin, STB, onsdag morgen.

Sent i aftes blev det fra kompetent side i Berlin meddelt, at de tyske tropper planmæssigt havde rømmet Charkov. Stærke tyske bagtropper, som er indviklet i hårde kampe, sikrede rummet omkring byen og har muliggjort rømningen trods det koncentriske angreb af Sovjets arméer, som med overlegne styrker og særlig stærk materiel gik til angreb for at indeslutte de i dette område stående hærafdelinger. Rømningen af Charkov er et led i den tyske strategi på Østfrontens sydafsnit, hvor den tyske hærledelse gennemfører en afkortning af fronten for at opnå en stærkere koncentration af de tyske styrker […]

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 17. december 1943.

1942 – Den tyske offensiv i Rusland begyndt?

Berlin summer af rygter – Engelsk-russiske meddelelser om fremstød syd for Kharkov og en offensiv på Murmansk-fronten

Berlin, onsdag, STB.

Berlin har i 24 timer summer af rygter om, at den store tyske øst-offensiv nu skulle være begyndt. En umiddelbart foranledning til disse rygter har været den omstændighed, at alle telefonsamtaler med udlandet blev spærret i aftes kl. 19. Samtidig har det i dag officiel side været umuligt at indhente oplysninger om, hvorvidt nye offensiver var i gang eller ikke.

De militære sagkyndige, der til daglig er mellemmænd mellem den tyske overkommando og den udenlandske presse, nægte kategoriske at knytte kommentere til engelsk-russiske meddelelser om tyske fremstød syd for Kharkov og om en foregiven Dietl-offensiv på Murmansk-fronten. Adskilligt tyder på, at et eller andet betydningsfuldt er under udvikling.

Kilde: Uddrag, Kolding Folkeblad, 25. juni 1942