1941 – Opslidningsslaget på vejen til Moskva vedvarer

Kampene ved Smolensk har raset i to uger, men er – meddeler Berlin – kommet deres heldige afslutning nærmere.
Værnemagtens overkommando meddeler lørdag:
I Ukraine er tyske hurtigafdelinger stødt frem dybt i ryggen på fjendens tilbagetogsbevægelser. I egnen 250 km. syd for Kiev er et andet stort ødelæggelseslag i gang. De øst for Smolensk indesluttede sovjetdivisioner er blevet trængt endnu mere sammen. Kampflyvemaskiner bombarderede i nat med godt resultat forsyningsvirksomheder og militæranlæg i Moskva samt vigtige jernbaneknudepunkter ved den øvre Volga og i det sydlige Ukraine.

Situationen efter den forløbne kampuge
Som supplement til Værnemagtsberetningen lørdag erfarer D.N.B. fra militær side: Den nu afsluttede kampuge mod øst viser omtrent det samme billede som den foregående, kun med den forskel, at kampafsnittene også i den sidste uge er blevet skudt længere mod øst. I Sydafsnittet er de tyske og allierede troppet i løbet af denne uge gået over til at forfølge den vigende fjende, en aktion, der begunstiges af den indtrådte bedring i vejret. Slaget ved Smolensk, der nu allerede har raset i 2 uger, er kommet sin heldige afslutning nærmere. Også i den forløbne uge har Sovjet forgæves forsøgt at undsætte sine indesluttede hære. […]

Kilde: Uddrag; Demokraten, 3. august 1941.

1941 – Den tyske værnemagts beretning for torsdag

Førerhovedkvarteret (R.B.).

Værnemagtens overkommando meddeler:

Fortvivlede udbrudsforsøg af de sidste endnu øst for Kiev omringede fjendtlige styrker blev slået tilbage med blodige tab for modstanderen. Ved oprydningen på slagmarken fandt man liget af den øverstkommanderende på den sovjetrussiske sydvestfront, generaloberst Kirponos, der var faldet i kampen. Hans stab samt den 5. og 21. sovjetarmés stabe blev oprevet. Luftvåbenet bombarderede i nat med godt resultat militære anlæg i Moskva og rustningsvirksomheder omkring Tula. På den skotske østkyst ramte luftvåbenet om dagen forskellige jernbanestrækninger med bomber. Kampflyvemaskiner angreb i nat havneområdet i Dover. […]

Kilde: Uddrag, Kolding Social-Demokrat, 26. september 1941.