1940 – Ny køreplan

Krigskøreplanen, der trådte i kraft den 20. september sidste år, var fra statsbanerne side præget af at mange toge var pillet ud. Planen har siden fået meget kritik. Der er ny udarbejdet en ny køreplan, som træder i kraft fra den 15. januar.

Den nye køreplan, som har grønt omslag, er allerede nu udsendt, blandt andet genindføres nogle af nattogene der tidligere med stop har kørt igennem Kolding.

Kilde: Den ny Køreplan forbedret, 11. januar 1939, Kolding Folkeblad

1939 – Indskrænkninger på privatbanerne

På grund af benzin-rationeringen må privatbanerne følge efter statsbanernes eksempel, og indskrænke køreplanen fra den 20. denne måned.

På Troldhedebanen vil en ny køreplan, gældende fra den 24., blive udsendt. Indtil videre vides det at sidste tog(nr. 10) fra Kolding til Grindsted klokken 22:50 bortfalder, det samme gør tog (nr. 27) fra Gjesten til Vejen kl. 17, og den modsatte vej klokken 19:19(tog nr. 28).

På Kolding Sydbaner meddelelses det i formiddags, at der på Vamdrup-linjen bortfalder de to sidste afgange, dog ikke på lørdage. Der vil ske yderligere indskrænkninger på strækningen, også Hejlsmindebanen får omlægninger, og to eftermiddags turer bortfalder.

På søn- og helligdage inddrages på hverdage på eftermiddagstog på Hejlsmindebanen, men den endelige køreplan vil snarest blive udsendt.

Kilde: Indskrænkninger på Kolding Privatbaner, Kolding Folkeblad, side 7, 16. september 1939